Методичні матеріали з управлінської діяльності


З М І С Т

1. Річний план роботи навчального закладу (контроль за навчально-виробничим процесом)……………………………………………….…..……….3

2. Наказ як управлінське рішення …………………………………….….5

3. Циклограма видання наказів за результатами контрольно-аналітичної діяльності в  навчальному закладі на н.р…………………………………………9

4. Перспективний план тематичного контролю  в  навчальному закладі на  н. р…………………………………………………………………………….15

5. Орієнтовна циклограма наказів на рік………………………………..17

6. Контроль за виконанням наказів з основної діяльності……………..20

7. Орієнтовна тематика нарад при директорові…………………………22
8. Орієнтовна тематика інструктивно-адміністративних нарад………..25
9. Орієнтовна тематика інструктивно-методичних нарад………………26
10. Орієнтовна тематика методичних нарад…………………………….28

11. Методична рада……………………………………………………….29

12. Методичні комісії……………………………………………………. 29

13. Школа педагогічної майстерності………………………………….. 31

14. Школа молодого педагога…………………………………………… 32

15. Школа педагогічного досвіду………………………………………..33

16. Творча педагогічна майстерня (ТПМ)………………………………35

17. Майстер-клас………………………………………………………… 35

18. Творча лабораторія …………………………………………………..37

19. Творча група…………………………………………………………. 38

20. Фокус-групи…………………………………………………………..40

21. Методичний бенефіс………………………………………………….41

22. Наукова конференція. Семінари………………………………………42

23. Дискусія ………………………………………………………………..42

24. Методичний міст………………………………………………………43

25. Дебати………………………………………………………………….44

26. Методичний діалог. Заняття-панорама ……………………………. 45

27. Методична сесія.  Методичний аукціон. Методичний ринг……… 46

28. Методична панорама. Методична олімпіада-конкурс………………47

29. Рольова гра. Обмін досвідом роботи. Групова консультація………48

30. Методичний тиждень…………………………………………………49

31. Тиждень наставництва. Методичні оперативки …..………………..50

32. Індивідуальні форми методичної роботи ……………………………51

33. Самоосвіта. Вивчення педагогічного досвіду викладача, майстра в/н…………………………………………………………………………………52

34. Картка обліку передового педагогічного досвіду. Орієнтовна структура  опису передового педагогічного досвіду……………………..…..58

35. Рекомендації методисту (керівнику навчального закладу), який вивчає досвід роботи викладача, майстра в/н …………………………………59

36. Пам’ятка щодо здійснення контролю за станом викладання предмета «Правознавство» ……………………………………………………..60

37. Заходи щодо підвищення рівня якості підготовки учнів з предмета «Правознавство» у н.р……………………………………………………..……62

38. Орієнтовна тематика педагогічних рад ПТНЗ ………………………62

39. Методика підготовки та проведення педагогічної ради ……………64

40. Контроль за підготовкою до педагогічної ради Підготовка рішення педагогічної ради ………………………………………………………………..70

41. Книга контролю виконання рішень педагогічних рад ……………..82

42. Орієнтовні питання до планування занять ШМП……………………98

43. План – завдання для проведення ВУКу в  навчальному закладі …100

44. Методичні рекомендації щодо організації ВУКу в ПТНЗ …..……100

45. Структурний аналіз уроку……………………………………………106

46. Аркуш спостереження……………………………………………….110

47. Самоаналіз уроку викладачем………………………………………113

48. Аркуш спостереження та оцінки уроку…………………………….115

49. Схема  фіксування взаємовідвідування в журналі обліку…………121

50. Перевірка створення дидактичних матеріалів для КМЗ викладання предметів………………………………………………………………………..121

51. Контроль за станом перевірки зошитів……………………………..121

52. Ведення журналів обліку теоретичного навчання (презентація)…122

53. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів…………………………………..133

54. Методика організації та проведення стажування майстрів в/н на підприємствах, установах, організаціях ………………………………………136

55. Перспективний план стажування майстрів в/н…………………….140

56. План стажування майстрів виробничого навчання на н.р…………140

57. Типова форма договору про стажування педагогічних працівників ПТНЗ…………………………………………………………………………….140

58. Загальні  вимоги  до  розробки  програм   стажування……………142

59. Програма стажування майстрів……………………………………..143

60. Тематичний план……………………………………………………..145

61. Розробка програм стажування педагогів ПТНЗ з опанування новітніх виробничих технологій……………………………………………….147

62. Зразок щоденника проходження стажування майстром в/н………150

63. Форма звіту про стажування майстра в/н…………………………..152