Методична проблема на 2019/2020-2024/2025 н.р.


МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА НА 2019/2020-2024/2025 н. роки

«Реалізація особистісно орієнтованих технологій навчання у сучасному освітньому процесі»

№ з/пПІБМетод проблема
ХАРІВСЬКА С.В. Методична комісія майстрів та викладачів спецдисциплін з підготовки помічників вихователя, соціальних робітників «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах» компетентнісного підходу  
1.Безерко І.В.Застосування інтерактивних методів навчання на уроках в умовах компетентісно-орієнтованого підходу
2.Білінська О.В.Шляхи та методи вдосконалення сучасного уроку
3.Михайлишина Г.Т.Система роботи майстра по формуванню у здобувачів освіти професійної культури
4.Корнійчук І.В.Соціально-педагогічна адаптація здобувачів освіти
5.Ткач Л.І.Превентивне виховання здобувачів освіти в освітньому процесі
6.Харівська С.В.Психолого-педагогічний супровід розвитку особистісного творчого потенціалу здобувачів освіти шляхом формування творчої особистості педагога
7.Цимбал О.В.Формування освітніх компетенцій здобувачів освіти через систему сімейних цінностей
8.Чоп’юк Т.М.Впровадження нестандартних форм робіт зі здобувачами освіти з метою підвищення якості освіти
ДІДУШКО О.І. Методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін  природничо-математичного циклу «Методи впровадження особистісно-орієнтованого навчання в освітньому процесі».
1.Андрусяк Т.В.Особистісно-зорієнтовані технології навчання як засіб формування стійкого пізнавального інтересу здобувачів освіти на уроках хімії та біології.  
2.Галицька Л.М.Використання інтерактивних технологій навчання.
3.Гуцуляка О.В.Індивідуально-особистісний підхід до спортсменів для досягнення якісних результатів
4.Дідушко О.І.Практична реалізація особистісно-орієнтованого підходу на уроках математики та інформатики
5.Калинюк І.В.Метод організації комунікативної діяльності учнів на заняттях Захисту Вітчизни
6.Мельник Н.Б.Формування прикладних компетентностей на уроках географії.  
7.Руснак О.О.Розвиток індивідуальних мотивацій під час підготовки здобувачів освіти до тренувань.
8.Руснак Т.А. :Шляхи формування науково пізнавальної творчості здобувачів освіти на уроках фізики та астрономії.