Комп’ютерні системи і мережі


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма передбачає вивчення основних тем для освоєння необхідних знань та навиків роботи професії операторів з обробки інформації та програмного забезпечення.

Тематичний план включає теми, які передбачають вивчення теоретичного матеріалу та виконання лабораторно-практичних завдань.

Учні вивчають поняття комп’ютерних мереж, їх складові елементи, типи та характеристики. Програмні засоби для роботи в системах.

На лабораторно практичних заняттях учні вивчають пристрої, їх схемотехніку та будову, здійснюють налаштування та діагностику.

Основне завдання курсу – навчити учнів максимально ефективно використовувати персональний комп’ютер та його мережу.

ЗМІСТ

  1. Встановлення та налагодження ОС…5
  2. Комп`ютерні мережі…………………..44
  3. Локальні комп`ютерні мережі………52
  4. Робота в мережі Інтернет……………74
  5. Список використаної літератури…..96