Історія України. Хронологічний і термінологічний довідник для підготовки до ЗНО. Упорядник Чиж С.М.


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ХРОНОЛОГІЧНИЙ І ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО

Упорядник Чиж С.М.

ЗМІСТ

Передмова
Тема 1. Стародавня історія України
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 2. Виникнення та розквіт Київської Русі
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 3. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 4. Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі і Галицько-Волинської держави в ІХ-ХІV ст.
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 5. Українські землі у складі великого князівства литовського та інших держав (у другій половині ХІV – першій половині ХVІ ст.)
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 6. Українські землі в другій половині ХVІ ст.
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 7. Українські землі в першій половині ХVІІ ст.
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 8. Початок національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 9. Українські землі наприкінці 50-х – у 80-ті рр. ХVІІ ст.
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 10. Українські землі наприкінці ХVІІ – у першій половині ХVІІІ ст.
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 11. Українські землі у другій половині ХVІІІст.
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 12. Українські землі у складі російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 13. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 14. Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 15. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро – Угорської) імперії в другій половині ХІХ ст.
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 17. Культура України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 18. Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 19. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 20. Україна в першій світовій війні
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 21. Українська революція
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 22. Український державотворчий процес (1918-1920 рр.)
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 23. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 24. Україна в 1929-1938 рр.
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 25. Західноукраїнські землі (1921-1939 рр.)
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 26. Україна під час другої світової та Великої вітчизняної воєн (1939-1945 рр.)
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 27. Повоєнна відбудова та розвиток України в 1946 – на початку 1950-х рр.
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 28. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-1964 рр.)
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 29. Україна в умовах загострення кризи радянської системи (1965-1985 рр.)
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 30. Розпад радянського союзу та відродження незалежності України
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Тема 31. Україна в умовах незалежності
Хронологія основних подій
Історичні особи
Основні поняття
Список використаних джерел