Фізіологія людини та загальний догляд за хворими


ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

ТА ЗАГАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ

Рекомендовано методичною комісією  майстрів виробничого навчання та викладачів спецдисциплін з підготовки помічників вихователя, соціальних робітників Чернівецького професійного ліцею сфери послуг  як навчальний посібник  з предмета «Фізіологія людини та загальний догляд за хворими» з професії «соціальний робітник»

Навчальний посібник складено на основі типової програми Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії «Соціальний робітник» для підготовки кваліфікованих робітників  у професійно-технічних навчальних закладах.

Навчальний посібник містить лекційний матеріал з ілюстраціями, таблицями та схемами з фізіології людини та загального і спеціального догляду за хворими.

Містить матеріали, що розміщено за розділами. Кожен з розділів вміщує інформацію про фізіологію організму, захворювання, способи боротьби з ними, догляд та профілактику, дезінфекцію, особисту безпеку та гігієну. Наведено приклади догляду за хірургічно хворими, де широко розкрито правила та способи накладання пов’язок; хворими терапевтичного профілю, де надається інформація про особливості перебування хворих та потерпілих в стаціонарах, лікування і догляд вдома; викладено матеріали стосовно харчування, дотримання особистої гігієни хворим; правила переміщення при різних станах; догляд за хворими на інфекційні хвороби, нервові хвороби тощо.

Одна з окремих рис цього посібника є чіткість і компактність опису різних понять, ідей і уявлень, що полегшує розуміння матеріалу.

Укладач – БЕЗЕРКО ІЛЛЯ ВАСИЛЬОВИЧ,

викладач спецдисциплін

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Вступ. Роль соціального робітника у соціально-медичному обслуговуванні хворих

1. Вступ до предмету. Устрій і режим установ, відділень соціально-медичного обслуговування_______________________________________________________________7

2. Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування__________________ 10

3. Завдання та обов’язки соціального робітника  ____________________________16

РОЗДІЛ 2. Фізіологія людини

4.Основні фізіологічні поняття. Взаємозв’язок фізіології людини з екологією. Значення санітарії та гігієни в життєдіяльності організму __________________________17

5.  Система органів дихання. Механізм і регуляція дихання, газообмін в легенях і тканинах____________________________________________________________________19

6.  Значення навколишнього середовища для діяльності дихальних органів.  Забезпечення належного мікроклімату житлових і підсобних приміщень _____________21

7.  Захворювання органів дихання. Профілактика інфекційних захворювань органів дихання ____________________________________________________________________23

8.  Допомога при приступах бронхіальної астми, задухи (асфіксії) _____________26

9.  Серцево-судинна система. Захворювання серцево-судинної системи ________28

10. Методи профілактики гіпертонічної хвороби, стенокардії, інфаркту міокарда 31

11. Пульс і його характеристики _________________________________________31

12. Кровоносна система. Кров та її функції. Значення функціональних показників крові для загального стану здоров’я людини_____________________________________ 33

13. Кровотечі. Види кровотеч, способи їх зупинки __________________________34

14. Зупинка венозної кровотечі кінцівки накладанням давлючої пов’язки. Зупинка капілярної кровотечі кінцівки обробкою та перев’язкою рани________________________________________ 36

15. Тимчасова зупинка кровотечі накладанням джгута і закрутки_______________ 38

16. Опорно-рухова система, її функції. Кісткова і хрящова тканина. Розвиток і сполучення кісток. Захворювання опорно-рухового апарату________________________ 39

17. М’язова система. Функції скелетних м’язів. Сила м’язів __________________ 43

18. Втома від статичного і динамічного навантаження. Рухова активність і здоров’я____________________________________________________________________ 44

19. Травна система. Загальний огляд органів травлення______________________ 45

20. Значення травлення для організму людини. Ферменти____________________ 48

21. Захворювання органів травлення: гастрити, виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки, жовчокам’яна хвороба __________________________________ 50

22. Ендокринна система ________________________________________________ 54

23. Регуляція діяльності ендокринних залоз. Захворювання щитовидної залози__ 57

24. Цукровий діабет____________________________________________________ 59

25. Нервова система. Спільні принципи функціонування центральної нервової системи, основні функції _____________________________________________________ 63

26. Вегетативна нервова система, її значення в життєдіяльності організму ______64

27. Функції автономної нервової системи. Фактори, які порушують діяльність нервової системи____________________________________________________________ 65

28. Санітарно-гігієнічні норми, які забезпечують життєдіяльність нервової системи людини____________________________________________________________________ 67

29. Сечовидільна система. Фізіологія нирок. Механізми сечоутворення ________69

30. Особливості фізіології та гігієни жіночого, чоловічого організмів__________ 72

31. Захворювання сечовидільної системи. Поняття інконтиненції (нетримання сечі). Корекція нетримання сечі_____________________________________________________ 75

32. Шкіра людини та її особливості. Органи чуття. Будова і функції шкіри ______78

33. Пошкодження шкіри та її рецепторів. Вимірювання і підтримка температури тіла _______________________________________________________________________ 81

34. Органи чуття, їх значення. Небезпека пошкодження очей_________________ 84

35. Орган слуху і рівноваги – вухо. Вестибулярний апарат___________________ 87

36. Органи смаку і нюху. Значення санітарії та гігієни для життєдіяльності органів чуття ______________________________________________________________________ 88

РОЗДІЛ 3. Основи роботи соціального робітника зі здійснення косметичних процедур. Асептика. Антисептика. Особиста гігієна хворого

37. Етико-деонтологічні аспекти у роботі соціального робітника з підопічними _ 90

38. Асептика і антисептика як системи профілактики та боротьби з інфекціями _ 91

39. Профілактичні і протиепідемічні заходи інфекційних захворювань_________ 92

40. Роль соціального робітника у епідемічному вогнищі _____________________ 93

41. Туберкульоз, гепатит _______________________________________________ 94

42. Венеричні захворювання, СНІД_______________________________________ 98

43. Дезінфекція, дезінсекція: призначення, методи, засоби __________________ 101

44. Профілактика інфекційних захворювань соціальних робітників ___________ 103

45. Вимоги до особистої гігієни хворого. Положення хворого у ліжку. Принципи, прийоми і методики безпечного переміщення лежачого хворого. Правила біомеханіки. 105

46. Особливості догляду за волоссям, нігтями. Купання підопічних___________ 111

47. Особливості годування хворих. Дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації харчування та забезпеченні правильного обміну речовин________________ 113

48. Догляд за порожниною рота. Особливості догляду за очима, вухами _______115

49. Особливості догляду за шкірою. Догляд за шкірою лежачих хворих з нетриманням сечі___________________________________________________________ 117

50. Види підгузників та їх застосування __________________________________ 121

51. Пролежні, причини виникнення, класифікація. Профілактика утворення пролежнів підопічних _______________________________________________________ 123

РОЗДІЛ 4. Надання невідкладної медичної допомоги

52. Суть, мета, принципи і правила невідкладної медичної допомоги. Обсяг і послідовність невідкладних заходів першої долікарської допомоги_________________ 127

53.  Непритомність. Причини і наслідки втрати свідомості. Основні реанімаційні заходи при непритомності ___________________________________________________ 130

54.  Методика проведення штучного дихання, закритого масажу серця________ 133

55.  Травми. Види травм. Травматичний шок. Протишокові заходи ___________ 138

56.  Травми голови: струс, забій головного мозку, деформація черепа _________140

57.  Наслідки травм голови. Невідкладна долікарська допомога при травмах критичних систем організму людини __________________________________________143

58.  Асептичні і антисептичні засоби обробки ран__________________________ 144

59.  Десмургія. Загальні правила накладання пов’язок. Перев’язувальний матеріал, використання підручного матеріалу ___________________________________________ 145

60.  Накладання хусткової пов’язки. Бинтові пов’язки на голову, вухо, око, грудну клітку, на потилицю і задню поверхню шиї_____________________________________ 151

61. Пов’язки на верхню кінцівку. Пов’язки на нижню кінцівку_______________ 153

62. Правила накладання імобілізуючих шин, способи транспортування та переміщення хворих ________________________________________________________ 154

63. Опіки, їх види, характеристика. Опіковий шок. Опікова хвороба. Ускладнення опіків. Невідкладні заходи допомоги хворим з опіками ___________________________ 159

64. Обмороження, його періоди. Стадії замерзання організму людини. Невідкладна допомоги при обмороженнях_________________________________________________ 163

65. Укуси змій, комах, скажених тварин. Симптоми загального отруєння. Анафілактичний шок як наслідок ускладнення від укусів. Антидоти, їх використання. Послідовність заходів невідкладної долікарської допомоги при укусах______________ 168

66. Отруєння. Види отруєнь ліками, побутовими речовинами, отрутохімікатами тощо. Харчові отруєння _____________________________________________________ 174

67. Основні симптоми при отруєннях. Оволодіння засобами невідкладної допомоги при різноманітних отруєння __________________________________________________179

РОЗДІЛ 5. Диференційний догляд та спостереження

68. Особливості спостереження за хворими різного профілю та догляд за ними _182

69. Спостереження і диференційний догляд за хворими терапевтичного профілю: з бронхітами, плевритами, пневмотораксами_____________________________________ 183

70. Спостереження і диференційний догляд за хворими на туберкульоз _______ 185

71. Спостереження і диференційний догляд за хворими з серцево-судинними захворюваннями____________________________________________________________ 188

72. Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими  __________ 190

73. Догляд при стенокардії та інфаркті міокарду    _________________________ 192

74. Спостереження і диференційний догляд за хворими з хворобами сечовидільної системи___________________________________________________________________ 196

75. Догляд при нирковій кольці та сечокам’яній хворобі ____________________ 198

76. Спостереження і диференційний догляд за хворими з хворобами органів травлення _________________________________________________________________ 201

77. Догляд при гастритах та виразковій хворобі шлунку ____________________ 204

78. Спостереження і диференційний догляд за хворими з хворобами ендокринної системи___________________________________________________________________ 206

79. Догляд при діабетичних комах і тиреотоксикозах_______________________ 210

80. Спостереження та догляд за хворими після хірургічного втручання, зокрема з порушеннями опорно-рухового апарату________________________________________ 217

81. Особливості спостереження та догляд за інфекційними хворими__________ 220

82. Особливості спостереження та догляд за гінекологічними хворими. Особливості спостереження та догляд за хворими дерматовенерологічного профілю_____________ 223

83. Особливості спостереження і догляд за хворими з неврологічними хворобами, порушеннями психіки_______________________________________________________ 225

84. Особливості догляду за оториноларингологічними, офтальмологічними хворими___________________________________________________________________ 229 l