Фінанси


ЗМІСТ
1.     Фінанси їх суть та значення. фінанси їх структура……………………3
2.     Функції фінансів. Фінансова система та її основні елементи………..14
3.     Державні фінанси,їх структура. Державні підприємства……………….24
4.     Організаційні форми державних підприємств…………………………..34
5.     Характеристика державних цільових фондів. Джерела фінансування та напрямки використання коштів державних цільових фондів………….47
6.     Державний його структура. Бюджетна система та принципи її побудови…………………………………………………………………..54
7.     Видатки державного бюджету та їх класифікація. Організація виконання державного бюджету України………………………………..66
8.     Порядок формування доходів місцевого бюджетів. Регулювання місцевих відносин шляхом використання міжбюджетних трансфертів……………………………..…………………………………80
9.     Джерела фінансування капіталу підприємства. Структура власного і позичкового капіталу…………………………….………………….……95
10.   Активний капітал підприємства і його склад. Порядок формування статутного капіталу акціонерного товариства…………..……………106
  1. Зміна величини статутного капіталу……………………………….…..111