Економіка підприємства (Ковтюх Я.Д.)


ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ЗМІСТ

 1. Суть та значення підприємства. Загальна характеристика підприємства. ….……….4
 2. Галузева структура виробництва. ………….…………..6
 3. Одноосібне підприємство. Партнерства. Акціонерне підприємство………………..15
 4. Малий та великий бізнес його характеристика………………………………………..23
 5. Антимонопольне законодавство. …….………………..…25
 1. Основний капітал – технічна основа виробництва. ….28
 2. Шляхи створення основного капіталу. ……………………31
 3. Зношування основного капіталу. Амортизація…………..34
 4. ЛПР № 1 «Нарахування амортизації та зносу основних засобів»………………..…37
 5. Склад обігового капіталу. …………………………….44
 6. ЛПР №2 « Нормування обігового капіталу». ….…….48
 7. Продуктивність праці. Трудомісткість. …………………57
 8. ЛПР№3 «Продуктивність праці, підвищення продуктивності праці»…………64
 9. ЛПР№4 « Оплата праці на підприємстві». ……………….80
 10. ЛПР№5 «Складання калькуляції продукції»………………..87
 11. ЛПР№5 «Складання калькуляції продукції». …………….88
 12.  Витрати на оплати праці. Інші витрати……………….91
 13.  ЛПР№6 «Визначення собівартості продукції»………104
 14. ЛПР№7 « Визначення собівартості нової продукції»….108
 15.  ЛПР№8 «Визначення резерву зниження собівартості»…….108
 16. Поняття ціни. Система цін татарифів. Поняття і сутність ціни…110
 17. Види цін. Ціни промисловості……………….…..118
 18. Ціни торгівлі. Транспортні тарифи…………………….121
 19. Оптова ціна підприємства.Оптова ціна промисловості…………..126
 20. Вплив ціни на пропозицію продукції. Попит і пропозиція…….128
 21. Графік залежності попиту і пропозиції. Вплив рівня якості на ціну…..……..135
 22. Поняття прибутку. Види прибутку…………………….141
 23.  Визначення доходу підприємства. Визначення прибутку підприємства…..…….145
 24. ЛПР № 9 «Визначення доходів та витрат підприємства». .…154
 25. ЛПР№10 «Виведення прибутку підприємства»………….166
 26. Рентабельність. Розрахунок рентабельності………….172
 27. ЛПР№11 «Розрахунок показників рентабельності»……..…….…174
 28.  ЛПР№12 «Визначення факторів збільшення прибутку та рентабельності»………174
 29. Попередження банкруцтва підприємства………………..175
 30. Санація. Перетворення підприємства. Ліквідація підприємства………..186