Дитяча психологія. Тестові завдання. (Харівська С.В.)


ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ

(збірник тестових завдань для учнів професійно-технічних навчальних закладів)

Матеріали тестових завдань розглянуті та схвалені на засіданні методичної комісії майстрів виробничого навчання та викладачів спеціальних дисциплін з підготовки помічників вихователя, соціальних робітників.

Укладач:

С.В.Харівська «Дитяча психологія», Збірник тестових завдань для учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «Помічник вихователя» – Чернівці, 2018

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………5

Тема 1. Сутність дитячої психології.

Предмет і завдання дитячої психології………………………………7

Тема 2. Методологія і методи дитячої психології……….…………..…8

Тема 3. Сутність і закономірності психічного розвитку дитини……..11

Тема 4. Рушійні сили та умови психічного розвитку дитини…….….13

Тема 5. Психічний розвиток в немовлячому віці………….……….…16

Тема 6. Психічний розвиток дитини в ранньому віці……….………..19

Тема 7. Особливості розвитку спілкування дорослого

і дитини дошкільного віку. Спілкування та

спільна діяльність дошкільника з ровесниками………………………22

Тема 8. Психологічні особливості ігрової діяльності

в дошкільному віці…………………………………….24

Тема 9. Становлення навчальної діяльність в дошкільному віці…….27

Тема 10.Психологічні особливості образотворчої та

конструктивної діяльності дитини дошкільного віку………………….28

Тема 11. Психологічні особливості побутової та

трудової діяльності в дошкільному віці………………………….…………………30

Тема 12. Розвиток уваги та мовлення у дитини

від народження до 6 р……………………………………….33

Тема 13. Розвиток сенсорно-перцептивної сфери дошкільника.

Розвиток пам’яті…………………………….……………………………….37

Тема 14. Особливості мислення, уяви дитини

від народження до 6р……………………………………….41

Тема 15. Розвиток емоційно-вольової сфери у дошкільному віці………45

Тема 16. Становлення самосвідомості дошкільника……..…..48

Тема 17. Розвиток мотиваційної сфери у дітей дошкільного віку…..50

Тема 18. Моральне становлення особистості дошкільника………….52

Тема 19. Темперамент у дошкільному віці………………….…………53

Тема 20. Психологічна готовність дитини

до систематичного навчання в школі…………………………………..55

Критерії оцінювання.………………….…………………………………58

Ключі до розв’язання тестів………………….…………………………58

Список використаних та рекомендованих джерел………..…………..61