Дитяча психологія. Навчальний посібник (Харівська С.В.)


ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ

(навчальний посібник

для учнів професійно-технічних навчальних закладів)

Розглянуто на засіданні методичної комісії викладачів спеціальних дисциплін Чернівецького професійного ліцею сфери послуг

Укладач:

С.В. Харівська «Дитяча психологія», Навч. пос. – Чернівці, 2015.-196 с.

ЗМІСТ

Передмова………………………………………………………….…..5

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1 Предмет і основні поняття дитячої психології….……7

Тема 2 Принципи і методи дитячої психології…………….13

Тема 3 Короткий огляд історії та сучасного

стану дитячої психології……………………………………….……20

Тема 4 Періодизація психічного розвитку дитини……… 27

РОЗДІЛ ІІ

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІЛКУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКА

Тема 5 Основні закономірності психічного розвитку

у дитинстві……………………………………………….33

Тема 6 Особливості розвитку спілкування дорослого

і дитини у дошкільному віці…………………………………………40

Тема 7. Спілкування і спі63льна діяльність

дошкільника з ровесниками…………………………………….. 45

Тема 8 Психологічні особливості ігрової діяльності

в дошкільному віці………………………………………….……..……………..50     

Тема 9  Нормативні показники та активізація 

сюжетно-рольової гри у дошкільному віці…………………………61

Тема 10 Психологічні особливості побутової діяльності

в дошкільному віці…………………………………………………………..66

Тема 11 Психологічні особливості дитячої праці……………………..70

Тема 12 Психологічні особливості образотворчої

та конструктивної діяльності дитини в дошкільному віці………79

РОЗДІЛ ІІІ. РОЗВИТОК ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДОШКІЛЬНИКА

Тема 13 Розвиток уваги дитини від народження до 7 років…………85

Тема 14 Розвиток мовлення дитини

від народження до 7 років……………………………………………..90

Тема 15 Розвиток сенсорно-перцептивної сфери дошкільника…… 97

Тема 16 Розвиток пам’яті дитини до 7 років…………………105

Тема 17 Особливості мислення дитини

від народження до 7 років……………………………………………112

Тема 18 Розвиток уяви дитини від народження до 7 років…..122

Тема 19 Розвиток емоцій у дошкільному віці………………..129

Тема 20 Воля та система мотивів

у дошкільному віці………………..138

РОЗДІЛ ІV. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 7 РОКІВ

Тема 21 Становлення самосвідомості дошкільника…………146

Тема 22 Етичний розвиток у дошкільному віці…… …156

Тема 23 Розвиток здібностей у дошкільному дитинстві……..165

Тема 24 Темперамент у дошкільному віці………………………170

Тема 25 Психологічна готовність дитини

до систематичного навчання в школі…………….……………………177

Словник основних понять курсу дитячої психології……………..185

Література до курсу дитячої психології……..…………………….193