Бухгалтерський облік. Посібник (Сандуляк Т.М.)


Розглянуто на засіданні методичної комісії викладачів спецпредметів Чернівецького професійного ліцею сфери послуг. Схвалено в якості посібника для учнів ПТНЗ.

Укладач: Сандуляк Т.М., викладач, спеціаліст І категорії

Зміст

Вступ……………………………………………………………………ст.5

1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації      ……….ст.6

2. Предмет і метод бухгалтерського обліку…………………………..ст.9

3. Елементи методу бухгалтерського обліку…………………….….ст.13

4. Класифікація активів капіталу………………………………….…ст.15

5. Зобов’язання підприємства…………………………………….….ст.17

6. Характеристика груп господарських засобів………………….…ст.18

7. Бухгалтерський баланс………………………………………….…ст.22

8. Зміни в балансі, викликані господарськими операціями……..…ст.25

9. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис………………ст.28

10. Кореспонденція рахунків –взаємозв’язок між

 рахунками………………………………………………………….….ст.34

11.  Хронологічний і систематичний записи господарських

операцій……………………………………………………………..…ст.36

12. Рахунки синтетичного обліку, їх призначення і особливість….ст.37

13. Рахунки аналітичного обліку…………………………………….ст.38

14. Оборотні відомості – спосіб перевірки та узагальнення поточного

 бухгалтерського обліку…………………………………………….…ст.39

15. План рахунків бухгалтерського обліку,

його призначення та  особливості………………………………….…ст.44

16.Поняття про документи. Значення документів………………….ст.48

17. Класифікація документів……………………………………….…ст.50

18. Вимоги, які пред’являються до первинної документації………..ст.53

19. Документообіг та його організація. Зберігання документів…….ст.55

20. Бухгалтерська обробка документів………………………………ст.57

21. Інвентаризація як вид первинного спостереження та один з

 елементів методу бухгалтерського обліку…………………………..ст.57

22. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів….…ст.59

23. Інвентаризація виробничих запасів………………………….……ст.62

24. Інвентаризація касової готівки……………………………….……ст.65

25. Облікові регістри, їх класифікація та призначення…………..….ст.67

26. Основні форми бухгалтерського обліку…………………………..ст.71

27. Використана література……………………………………………ст.80