Батьківський всеобуч


ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ»
 

НАКАЗ

_________2020                                                                                       № _____

Про організацію роботи

Батьківського всеобучу

у 2020/2021 навчальному році

      Відповідно до плану роботи ліцею та з метою підвищення статусу інституту сім’ї, престижу толерантних сімейних відносин, тісної взаємодії закладу із батьківською громадськістю, удосконалення роботи по наданню допомоги батькам у сімейному вихованні через систему педагогічного навчання, пропаганду кращого досвіду сімейного виховання, активного залучення батьків до освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

  1. 1.   Продовжити роботу батьківського всеобучу, відповідно основними завданнями якого вважати підвищення статусу інституту сім’ї, престижу толерантних сімейних відносин, тісної взаємодії навчального закладу із батьківською громадськістю, удосконалення роботи по наданню допомоги батькам у сімейному вихованні через систему педагогічного навчання, пропаганду кращого досвіду сімейного виховання.
  2. Затвердити план роботи Батьківського всеобучу на 2020/2021 навчальний рік, що додається.
  3. Засідання Батьківського всеобучу проводити з урахуванням особливостей епідеміологічної ситуації згідно рівнів епідемічної небезпеки.
  4. Залучати до роботи психологічну службу ліцею, юрисконсульта, фельдшера, працівників ювенальної превенції (за згодою), представників Служби у справах дітей, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою).
  5. Відповідальними за організацію і проведення занять Батьківського всеобучу призначити заступника директора з ВР Ткач Л.І., практичного психолога Харівську С.В., соціального педагога Корнійчук І.В., юрисконсульта Мороз Є.В.
  6. Керівникам навчальних груп дотримуватися принципів педагогічної просвіти батьків, урізноманітнювати форми роботи, активно залучати до освітнього процесу.
  7. Даний наказ довести до відома учасників освітнього процесу.
  8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ліцею                                                                   Орися ЦИМБАЛ

Юрисконсульт

__________ Є.МОРОЗ

«____»_________ 2020 р.

Людмила Ткач