Заходи щодо підготовки та проведення атестації педагогічних працівників ліцею у 2022/2023 н.р.


З А Х О Д И

щодо підготовки та проведення атестації

педагогічних працівників ліцею у 2022/2023 н.р.

Назва заходуДата провед.Відповідальні
1Скорегувати план проходження атестації педагогічних працівників на новий п’ятирічний цикл.до 10.10.голова АК секретар
2Дотримуватися Типового положення про атестацію педагогічних працівників із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 та не допускати порушень під час проведення атестації.постійноголова АК члени АК
3Видати наказ: – «Про створення атестаційної комісії на 2022/2023 н.р.»; – «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році»до 20.09.22   10.10.22директор методист
4Подати до атестаційної комісії списки педпрацівників, що підлягають черговій атестації Розглянути заяви про позачергову атестацію. Розглянути подання про присвоєння педагогічних звань.до 10.10.голова АК, секретар АК, члени АК
5Надіслати до ІППО в Чернівецькій області: – графік засідань атестаційної комісії; –  напрацювання педагога, що атестується на присвоєння педзвання «викладач-методист» для схвалення; – атестаційні матеріали на педпрацівників, які атестуватимуться комісією ІІІ рівня; – звіт про проведення атестації у 2021/2022 н.р.  до 20.11.22
до 05.02.23 р.     до 15.04.23 р.   до 10.05.23 р.
секретар АК
6Забезпечити підвищення кваліфікації всіх педагогічних працівників, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів та при суміщенні посад відповідно до пунктів 3.23 та 3.25 Типового положення.до 01.01.23 р.методист
7Подати на розгляд АК наступні документи: – план роботи АК; – графік засідань АК; – план розподілу обов’язків між членами АК; – графік відкритих уроків і позанавчальних заходів.10.10.2022 р.методист
8Вивчити та розглянути на засіданнях методкомісій напрацювання педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічних звань відповідно до п.5.2.Типового положення.січень 2023 р.методист голови МК
9Подати до АК характеристики діяльності педпрацівників у міжатестаційний період, АЛ.до 01.03.23 р.директор ліцею секретар АК
10Провести заключне засідання атестаційної комісії24.03.2023 р.голова АК
11Видати наказ по підсумках атестації 2022/23н.р.до 05.04.23 р.директор
12Оформити виставку посібників, роздаткового і дидактичного матеріалів виготовлених педагогами в ході підготовки до атестації.25.03.2023 р.методист педагоги що атестуються
13Посилити контроль за дотриманням нормативно-правових засад атестаційного процесу, за якістю оформлення АЛ, наказів, звітної документації.постійноголова АК секретар АК