Заходи щодо підготовки та проведення атестації педагогічних працівників ліцею у 2021/2022 н.р.


З А Х О Д И

щодо підготовки та проведення атестації

педагогічних працівників ліцею у 2021/2022 н.р.

Назва заходуДата провед.Відповідальні
1Скорегувати план проходження атестації педаго -гічних працівників на новий п’ятирічний цикл.до 10.10.голова АК, секретар
2Дотримуватися Типового положення про атестацію педагогічних працівників із змінами, затвердже-ними наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 та не допускати порушень під час проведення атестації.постійноголова АК члени АК
3Видати наказ «Про проведення атестації педаго-гічних працівників у 2021/2022 н.р.»до 20.09.директор методист
4Подати до атестаційної комісії списки педпра-цівників, що підлягають черговій атестаціїдо 10.10.секретар АК
5Надіслати до ІППО в Чернівецькій області:
– графік засідань атестаційної комісії;
–  претендента на присвоєння педзвання «практич- ний психолог-методист»;
–  напрацювання педагога, що атестується на присвоєння педзвання «практичний психолог-методист» для схвалення;
– атестаційні матеріали на педагогічних працівників, які атестуватимуться комісією ІІІ рівня, наказ про виконання рекомендацій, одержаних під час попередньої атестації ;
– звіт про проведення атестації у 2021/2022 н.р.
до 20.11.21 р.
до 05.02.22 р.   до 15.04.22 р.  
до 10.05.22 р.
секретар АК
6Забезпечити підвищення кваліфікації всіх педаго-гічних працівників, які мають педагогічне наван-таження з кількох предметів та при суміщенні посад відповідно до пунктів 3.23 та 3.25 Типового положення.до 01.01.22 р.методист      
7Розробити і подати на розгляд АК наступні документи:
– план роботи АК;
– графік засідань АК;
– план розподілу обов’язків між членами АК ;
– графік відкритих уроків і позанавчальних заходів.
08.10.2021 р.методист
8Вивчити та розглянути на засіданнях методкомісій напрацювання педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічних звань відповідно до п.5.2.Типового положення.січень 2022 р.методист голови МК
9Подати до АК характеристики діяльності педпрацівників у міжатестаційний період. Оформити атестаційні листидо 01.03.22 р.директор ліцею секретар АК
10Провести заключне засідання атестаційної комісії25.03.2022 рголова АК
11Видати наказ по підсумках атестації 2021/22н.р.до 05.04.22 р.директор
12Оформити виставку посібників, роздаткового і дидактичного матеріалів виготовлених педагогами в ході підготовки до атестації.25.03.2022 рметодист педагоги що атестуються
13Посилити контроль за дотриманням нормативно-правових засад атестаційного процесу, за якістю оформлення атестаційних листів, відповідних наказів, звітної документації.постійноголова АК секретар АК