Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії


План розподілу обов’язків між членами атестаційної комісії щодо консультування педагогів що атестуються у 2022/2023 н.р

з/пП.І.Б. членів АКПитання консультацій
1Цимбал О.В. Лакатуш А.В.
Ткач Л.І.
Симонова Л.М.
Надання допомоги у проведенні відкритих уроків.Аналіз: – підготовки учасників Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів; – участі здобувачів освіти у ЗНО; – рівня КМЗ кабінетів, предметів, професій; – оформлення методичних напрацювань у Збірники.
2Ткач Л.І.
Харівська С.В.
Лупул К.В. Рогозевич Г.М. Білінська О.В.
1. Аналіз рівня позанавчальної роботи. 2. Допомога в організації та проведенні позанавчальних заходів – вечорів, годин спілкування, конкурсів тощо.
3Ткач Л.І.
Симонова Л.М. Добрянська Л.Г. Лупул К.В. Харівська С.В. Рогозевич Г.М.
Узагальнення передового педагогічного досвіду.Аналіз проведення відкритих уроків.Вивчення творчої діяльності педпрацівника.Організація виставки методичних напрацювань педагогів що атестуються.
4Цимбал О.В. Лакатуш А.В. Харівська С.В. Лупул К.В. Рогозевич Г.М.Вивчення стану і відповідності Державним стандартам навчально-матеріальної бази кабінетів-майстерень.Стан виконання плану виробничої діяльності.Аналіз працевлаштування здобувачів освіти. 4. Допомога в організації та аналіз виховних заходів професійного спрямування.
5Добрянська Л.Г. Харівська С.В. Лупул К.В. Білінська О.В. Рогозевич Г.М.Допомога з питань: співпраці і співтворчості викладача, майстра, здобувачів освіти;об’єктивності і вимогливості педагога в оцінці знань;методики використання дидактичного матеріалу на уроках;участі у засіданнях методичних комісій, семінарах тощо;проведення предметно-методичних та професійних тижнів; – взаємовідвідування уроків, обміну досвідом.
7Харівська С.В.1. Аналіз оцінки професійної діяльності педагогів що атестуються серед колег по роботі. 2. Забезпечення взаємодії психологічної служби з педкадрами та адміністрацією щодо психологічного супроводу.

Голова атестаційної комісії                                                        Орися ЦИМБАЛ