Звіт директора за 2019/2020 н.р.


ЗВІТ

директора Чернівецького професійного ліцею сфери послуг

Цимбал Орися Василівни

за звітний період з серпня 2019 року по серпень 2020 року

У 2019/2020 навчальному році інженерно-педагогічний здійснював освітній процес у відповідності до вимог Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійну (професійно-технічну) освіту”, “Державного стандарту професійно-технічної освіти України”, “Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”, затвердженого наказом МОН України від 30.05.2006 р. № 419; виконував План роботи ДПТНЗ «ЧПЛСП», пріоритетні  завдання, які поставлені перед колективом Програмою розвитку закладу на 2020-2023 роки, а саме:

 • забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей;
 • забезпечення виконання регіонального замовлення та угод на підготовку кваліфікованих робітників;
 • забезпечення всебічного розвитку особистості, формування у здобувачів освіти поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів;
 • створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та здобувачів освіти ліцею;
 • активне впровадження інформаційних технологій в освітній процес тощо.

Кадрове забезпечення освітнього процесу

Освітній процес у ліцеї здійснює інженерно-педагогічний колектив, який налічує згідно штатного розпису 70,8 працівників.

З них:

Адміністративно-управлінський персонал – 9,5

Викладачі – 11

Майстри виробничого навчання – 18

Спеціалісти – 15,5

Робітники – 16,3

Якісний склад педагогічних працівників

Майстри виробничого навчання

Всього11 т.р.12 т.р.13 т.р.14 т.р.Майстер в/н І категоріїМайстер в/н ІІ категорії
18521109

Викладачі (17) + викладачі сумісники (17)

ВсьогоСпеціалістСпеціаліст І категоріїСпеціаліст ІІ категоріїСпеціаліст  вищої категоріїСтарший викладачВикладач-методист
3419420613

Підсумки діяльності ліцею за 2019/2020 н.р

та основні напрямки роботи у 2020/2021 н.р.

(навчальна робота)

У 2019/2020 н.р. педагогічний колектив ліцею працював за затвердженим планом роботи колективу та єдиною методичною проблемою. За 2019/2020 н.р. всі робочі навчальні плани і програми виконані вчасно, незважаючи на запроваджений карантин через пандемію корона вірусу з березня 2020 р.

У минулому навчальному році контингент учнів складав 327 з.о. (336 – у 2018), з них нового набору – 130 з.о. (72% виконання плану прийому). Протягом року здійснено підготовку 15 слухачів за напрямком «Основи масажу» (позашкільна освіта). Протягом навчального року з ліцею вибуло 164 з.о., в тому числі випускників – 153. З них – ТУ –45 чол. та СПТУ – 108 чол. За результатами випуску 102 (67%) випускників отримали кваліфікацію з двох і більше професій. 20 учнів (13%)  отримали дипломи з відзнакою (у 2018/2019 н.р. – 12 з.о. (9,5%).

За навчальний рік з ліцею відраховано 11 з.о. (у 2018/19 н.р. – 13 з.о.), що склало 3,4% (у 2018/19 н.р. – 4%) від загального контингенту. Перехідний контингент на 2020/2021 н.р. складає 167 з.о. (у 2019/2020 н.р. – 198 з.о.), з них 25 чол. – на базі ТУ, 142 чол. – на базі СПТУ.

Успішність навчальних груп у 2019/2020 н.р.

№ групиУспішність (%)Якість знань (%)Середній балПропусків всьогоЗ них без поважних причин
110069,47,6337150
310040,45,836521792
410056,36,72336479
598,861,37,239152072
7100939,056630
8100727,92070748
9100616,929231444
1098,352,46,230711435
1110049,86,31754644
1210053,17,02517331
1310042,76,21251224
1510072,67,81344413
Всього:99,860,37,1257369762

За підсумками успішності за минулий навчальний рік всі учні атестовані. В цілому успішність по ліцею за 2019/2020 н.р. склала 99,8%, якість знань – 60,3 %  Середній бал учнів по ліцею склав – 7,1. Кількість пропусків – 25736, з них без поважних причин – 9762 год., що складає 30 год. на 1 з.о.

Оскільки з 06.3.2020 р. оголошено карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу, більшу частину ІІ семестру 2019/2020 н.р. освітній процес здійснювався дистанційно, тому здійснено аналіз успішності здобувачів освіти саме у ІІ семестрі, зокрема проаналізовано середній бал навчальних груп за видами загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок:

Середній бал за видами підготовки у ІІ семестрі 2019/2020 н.р.

№ гр.Загальноосвітня підготовкаПрофесійно-теоретична підготовкаПрофесійно-практична підготовка
35,56,47,1
46,37,78,2
56,28,16,8
79,18,9
87,58,29,0
96,07,87,9
105,27,27,1
115,27,9
126,18,18,5
135,97,48,0
157,28,0
 6,07,78,0

Інформація про результати проведення державної кваліфікаційної атестації

Гр №Назва професіїКількість учнів на кінець н.р.Кількість учнів, допущених до ДКАКількість учнів, які склали ДКАРезультати державної кваліфікаційної атестації/ рівніСередній бал за ДКА
ПочатковийСереднійДостатнійВисокий
123456789101112
2Помічник вихователя; соціальний робітник22222213556118,8
1Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин232323226433128,1
7Агент з постачання303030214138210,0
8Секретар керівника (організації, підприємства, установи); діловод; адміністратор28282822476439,3
13Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення28282812388519,4
11Діловод; офісний службовець (бухгалтерія)2322223621738,6
ВСЬОГО:154153153218211928432299,0

Таким чином, зі 153 випускників 74 з.о. (48,4%) показали високий рівень знань на державному кваліфікаційному іспиті, 68 з.о. (44,4 %) показали достатній результат на ДКА, 11 з.о.в (7,2%) – середній рівень знань під час ДКА. Середній бал за ДКА за 2018/2019 н.р. склав 9,0. Якість знань – 93%.

Інформація про результати участі випускників у ЗНО-2020

№ з/пПредметРеєструвалися на ЗНОСкладали ЗНООцінка за ДПА згідно відомостей ІФРЦОЯОСередній бал
1Математика5133,0
2Українська мова і література75261 – «9» 1 – «8» 2 – «7» 7 – «6» 6 – «5» 6 – «4» 3 – «3»5,2
3Фізика2
5Англійська мова652 – «4»4,0
6Історія України75242 – «8» 3 – «7» 11 – «6» 6 – «5» 2 – «4»5,9
7Біологія3784 – «4» 4 – «5»4,5
8Географія48131 – «8» 1 – «7» 1 – «6» 2 – «5» 6 – «4» 2 – «3»4,7
9Хімія1

Протягом 2019/2020 н.р. було заплановане вивчення стану викладання предметів загальноосвітньої підготовки:

історія України,

всесвітня історія,

стан фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в ліцеї, проте через запровадження карантину та переведення освітнього процесу на дистанційне навчання, ці питання не вивчалися та рішенням педагогічної ради перенесено на наступний навчальний рік.

У 2019/2020 н.р. вивчалася якість професійної підготовки за професіями:

«Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ»,

«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», за результатами видані відповідні накази.

Протягом 2019/2020 н.р. актуальною підтримувалась вся інформація про навчання учнів у ЄДЕБО. Замовлення та видача документів про освіту учням здійснена із запізненням, у липні 2020р., через відсутність свідоцтва про атестацію закладу. Учнівські квитки для учнів І курсу замовлялися через лабораторію поліграфічних послуг Івано-Франківського університету нафти і газу.

У 2019/2020 н.р. ліцей успішно пройшов чергову атестацію закладу. Рішенням Державної акредитаційної комісії України від 09.07.2020, протокол №140 заклад визнано атестованим з 13 професій (первинна професійна підготовка). На жаль, не визнано атестованими такі види підготовки як: професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації.

АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Система планування та організації виховної роботи.

Виховний процес в ліцеї здійснювався згідно річного плану виховної роботи (затверджений директором ліцею від 30 серпня 2019 року) та місячних планів (погоджених із заступниками, методистом, затверджені щомісяця директором ліцею) з урахуванням додаткових розпоряджень, наказів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області та Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області з усіх напрямків діяльності.

У 2019/2020 навчальному році планувалася та проводилася робота згідно нормативно-правових документів з виховної діяльності та методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах, а саме:

 • Закону України «Про освіту»,
 • Указів Президента України від 25.06.2013 №344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 22.01.2016 № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», від 18.05.2019 №286/2019 «Про стратегію національно-патріотичного виховання», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 56 «Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року»,
 • наказів Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 №1243 «Про Основні орієнтири виховання здобувачів освіти 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», від 28.05.2015 №582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходами щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичними  рекомендаціями щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти», Концепції Нової української школи (схваленої рішенням Колегії МОН України від 27.10.2016) від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», від 02.10.2018 №1047 «Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»,
 • листів Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству», від 29.01.2019 №1/19-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII, від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»,

ТА РЕГІОНАЛЬНИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ЧЕРНІВЕЧЧИНИ:

1)  Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2020 року (рішення XХХІ сесії обласної ради VІ скликання від 18 червня 2015р. № 63-31/15);

2)  План заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді у навчальних закладах Чернівецької області на 2015-2020 роки (наказ ДОН Чернівецької ОДА від 25.08.2015р. №337);

3)  Комплексна програма підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки та Заходи Комплексної програми (рішення ХІІ сесії УІІ скликання Чернівецької обласної ради від 24.03.2017 №9-12/17);

4)  Стратегія виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-2021 роки (рішення колегії ДОН Чернівецької ОДА від 15.04.2016 №1/2) + Комплексна програма виховання особистості в системі освіти Чернівецької області на 2017-2021 роки;

5)  План заходів щодо профілактики правопорушень серед учнівської та студентської молоді на період до 2021 року (наказ ДОН Чернівецької ОДА від 18.08.2016р. №342);

6)  План заходів щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (наказ ДОН Чернівецької ОДА від 15.09.2016р. №380);

7)  План заходів щодо покращення морально-етичного виховання дітей та учнівської молоді в Чернівецькій області (наказ ДОН Чернівецької ОДА від 26.06.2017р. №326);

8) План заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення (розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.07.2018р. № 469-р);

9) План заходів щодо реалізації норм положень Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» на 2019 рік (затвердженого розпорядженням Чернівецької ОДА від 03.01.2019р. №5-р «Про затвердження регіонального плану заходів щодо реалізації норм положень Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» на 2019 рік», методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 02.10.2018 № 1047);

10)       План заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення у сфері освіти на період до 2022 року (наказ МОН України від 22.12.2018р. №1437);

11)       План заходів щодо реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2019 році (розпорядження Чернівецької ОДА від 18.01.2019 №34-р);

12) Заходи із популяризації здорового способу життя під гаслом «Відповідальність починається з мене» у 2019 році», Комплексної програми молодіжної політики у Чернівецькій області на 2016-2020 рр., затвердженої рішенням ІV сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 15.03.2016р. №21-4/16 (зі змінами) (наказ ДОН Чернівецької ОДА від 08.02.2019р. №58);

13) План заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року (Розпорядження КМУ від 06.02.2019р. № 56);

14) План заходів з відзначення у 2019 році в Чернівецькій області Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України (Розпорядження Чернівецької ОДА від 26.04.2019 №426-р);

15)       Державна соціальна програма «Національний План дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року (затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05. 2018р. №453, лист ДОН Чернівецької ОДА від 19.03.2019р. №01-31/766);

16)       План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти (наказ ДОН Чернівецької ОДА від 11.07.2019р. №334, рекомендації МОН для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018р. № 2657-VIII).

Основні орієнтири виховання здобувачів освіти 1-11 класів ЗНЗ

Зміст виховної діяльностіВиховні досягнення
ціннісне ставлення до себесформованість життєвих компетенцій
ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людейсформованість соціально-комунікативних компетенцій
ціннісне ставлення до працісформованість до професійного самовизначення і продуктивної праці
ціннісне ставлення до природисформованість екологічної культури особистості
ціннісне ставлення до культури і мистецтвасформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей
ціннісне ставлення до суспільства і держависформованість національної свідомості

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2020 № 93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV», класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МВС України від 06.08.2018 №658, з урахуванням пункту 7 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368, постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 р. №211, листа МОНУ від 11.03.2020 №1/9-154, Державного класифікатора надзвичайних ситуацій (ДК 019:2010), затвердженого наказом Держстандарту України від 09.10.2010 №417, рішення позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 5.03.2020 № 17- 30, наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації від 5.03.2020 №111 «Про заходи щодо запобігання поширенню інфекції, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV», рішення чергового засідання Чернівецької обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.03.2020 № 21-00 у ліцеї з 13.03.2020 запроваджено карантин. Виховна робота здійснювалася у дистанційній формі. Інформаційні матеріали з виховної діяльності розміщувалися на веб-сайті ліцею, oнлайн-групах здобувачів освіти/батьків у Viber, Telegram, WhatsApp, Messenger особистих Blogger, проводилися відео-конференції Viber/Zoom/Clasroom/Coogle Клас/Skype/Meet/Discord.

У квітні, на онлайн-засіданні методичної секції заступників директорів з виховної роботи, презентовано досвід ліцею з «Формування соціальної компетентності здобувачів освіти у закладі професійної (професійно-технічної) освіти», а в травні взято участь в онлайн-засіданні методичного об’єднання класних керівників, вихователів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на тему: «Реалізація Стратегії національно-патріотичного виховання в роботі класних керівників, вихователів закладів ПТО».

Цьогоріч організовано свято, присвячене завершенню 2019/2020 навчального року у дистанційній формі. Відеоролик розміщено на сайті ліцею та соціальних сторінках ліцею у Facebook та Instagram.

Система виховної роботи в ліцеї забезпечує єдність і взаємозв’язок планування, організації і аналізу діяльності, спільної роботи педагогічного і учнівського колективів, батьківської громади та громадськості.

2019/2020 навчальний рік розпочато з організаційних заходів: комплектація навчальних груп та створення відповідних наказів по ліцею з виховної діяльності; забезпечення підручниками та навчальними посібниками; проведення загальних та групових батьківських зборів про завдання педагогічного та учнівського колективів і батьків для успішного навчання та виховання здобувачів освіти.

Особливу увагу приділено організації харчування здобувачів освіти, яке організоване у відповідності до нормативно-правових та інших законодавчих актів. Харчування здобувачів освіти ліцею організоване у відповідності до нормативно-правових та інших законодавчих актів. Здобувачі освіти харчуються у буфеті, приміщення якого орендує ФОП Сажнєв Валентин Іванович на підставі Договору № 455 від 26 травня 2014 року, укладеного з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Чернівецькій області та ліцеєм та додаткового Договору до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, від 26.05.2014 № 455, від 19. 05.2017 по 25.04.2020 р. включно.

З метою забезпечення дотримання вимог за організацією безпечного та якісного харчування, відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА від 19.12.2019 №558 «Про затвердження плану заходів «Дітям Буковини – здорове харчування на 2020-20222 роки», у ліцеї затверджено заходи щодо регіональної програми, а також розроблено Паспорт буфету.

На педагогічній раді ліцею 10.01.2020р. розглянуто питання: «Організація харчування в ліцеї».

Важливим етапом буловивчення нового контингнету. З метою поліпшення навчання, виховання, соціального захисту та матеріального становища дітей, які навчаються у ліцеї здійснюється аналіз соціального складу контингенту здобувачів освіти, формуються особові справи документи відповідних категорій. На підставі аналізу видається наказ «Про соціальний стан здобувачів освіти» (від 16.09.2019р. №198), де визначаються особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, напівсироти, з багатодітних сімей, із малозабезпечених сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, батьки яких є учасниками бойових дій/загинули у зоні проведення ООС та діти-переселенці.

Назва категорії2017/20182018/20192019/2020
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування778
Діти з інвалідністю121413
Діти-напівсироти342134
Діти з багатодітних сімей735146
Діти з малозабезпечених сімей7119
Діти, які постраждали внаслідок ЧАЕС942
Діти-переселенці221
Діти, батьки яких знаходяться в зоні проведення ООС653
Всього150115116

На початку року згідно представлених документів створено наказ по ліцею від 16.09.2019р. №200 «Про навчання, виховання, соціальний стан та матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2019/2020 н.р.». Згідно із Законом України від 13.01.2005 №2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами), Постанови Кабінету Міністрів України №226, від 5.04.1994 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882 «Про порядок призначення і виплати стипендій» (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1047 «Про розміри стипендії у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», Постанови Кабінету Міністрів України №1591 від 22.11.2004. «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; наказу Міністерства освіти і науки від 17.11.2003р. №763 «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів», наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА від 16.11.2017р. №522 «Про встановлення розміру вартості харчування учнів (вихованців) закладів освіти, що фінансуються з обласного бюджету», наказу Управління освіти і науки Чернівецької міської ради від 28.08.2017 №302 «Про організацію харчування студентів професійно-технічних навчальних закладів м.Чернівці» здобувачам освіти зазначених категорій здійснюються виплати згідно чинного законодавства. Велика увага приділялася організації медично-профілактичного огляду здобувачів освіти з числа вищезазначеної категорії і видаються відповідні накази, зокрема, від 18.11.2019р. №251 «Про проходження медичного огляду дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування». Велася роз’яснювальна робота щодо заключення договорів з сімейним лікарем по місцю реєстрації. Всі забезпечені єдиними квитками, які дають право на безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Всі залучені до гурткової роботи. Заступником директора з виховної роботи та соціальним педагогом організовується страхування здобувачів освіти вказаної категорії у Відкритому акціонерному товаристві Національної акціонерної страхової компанії «Оранта».

Впродовж навчання здобувачів освіти на підставі представлених документів видаються накази «Про внесення змін до наказу «Про соціальний стан здобувачів освіти», зокрема, від 25.09.2019р. №208, від 10.10.2019р. №220, від 05.11.2019р. №237, від 15.11.2019р. №248, від 27.11.2018р. №253. Від 29.09.2019р. №209 «Про внесення змін до наказу «Про навчання, виховання, соціальний стан та матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2019/2020 н.р.». Від 02.01.2020р. №3 та від 01.06.2020р. №88 «Про випуск з ліцею здобувачів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа та дітей з особливими потребами».

З метою створення сприятливого мікросередовища і морально-психологічного клімату для кожного здобувача освіти і формування учнівського колективу у ліцеї організовується психологічний супровід та соціальне проєктування освітнього процесу.

Протягом 2019/2020 н.р. працівниками психологічної служби опрацьовано особові справи здобувачів освіти нового контингенту, оформлено списки дітей соціально незахищених категорій та сформовано соціальний паспорт ліцею. Постійно здійснювався соціальний супровід дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Діагностична робота:

 • вивчення контингенту здобувачів освіти І курсу (анкета «Першокурсник») (вересень);
  • моніторингове дослідження ціннісних орієнтацій, соціального самопочуття, рівня тривожності здобувачів освіти (жовтень);
  • визначення соціально-психологічного мікроклімату в колективі серед здобувачів освіти І курсу(тест Михалюк, Шарито) (жовтень, березень);
  • визначення типу темпераменту здобувачів освіти (тест Айзенка) (листопад);
  • дослідження щодо вивчення стану вживання учнівської молоддю наркотичних речовин, алкоголю та тютюнокуріння (анкета) (листопад);
  • дослідження стану правовиховної роботи та профілактики правопорушень в навчальному закладі (анкета «Моя правова обізнаність») (грудень);
  • дослідження щодо здорового способу життя наявного досвіду вживання ПАР серед здобувачів освіти (січень);
  • психологічний супровід педагогічного працівника, який атестується (анкета «Педагог очима колег по роботі) (січень);
  • психологічний супровід педагогічного працівника, який атестується (анкета «Викладач (майстер) очима здобувачів освіти») (лютий).

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота:

 • проведення корекційної роботи щодо подолання та профілактики дезадаптованості (Комплексна програма роботи практичних психологів, соціальних педагогів ПТНЗ щодо подолання дезадаптованості здобувачів освіти ПТНЗ) – І курс;
 • проведення корекційної роботи з учнями, направленої на профілактику та подолання насилля та жорстокості (комплексна програма по подоланню та профілактиці насилля та жорстокості в учнівської середовищі;
 • навчальна програма «Дорослішай на здоров’я» -І курс;
 • проведення корекційної роботи з учнями, направленої на профілактику шкідливих звичок (Комплексна корекційно-розвивальна програма «Здоров’я та здоровий спосіб життя») – І курс.

Профілактична робота:

Проведення бесід (лекторіїв) з приводу формування здорового способу життя:  «За здоровий спосіб життя», «Тютюн здоров’ю не товариш», «Куріння і молодь», «Політ довжиною в падіння», «Поведінка і ризики», «STOP – алкоголь», «Наркотики – шлях в нікуди»; «Стрес та шляхи його попередження» ; «Як побороти стрес та депресію», «Здорове тіло – здоровий дух».

Проведення бесід (лекторіїв) щодо репродуктивного здоров’я учнівської молоді та профілактики ВІЛ/СНІДу: «Профілактика торгівлі людьми», «Все починається з сім’ї», «Секс до шлюбу. Профілактика абортів»; «Торгівля людьми – проблема порушення прав людини»; ««Емоційна сторона міжособистісних стосунків», «ВІЛ/СНІД/ІПСШ: знайомство з проблемою», «Будуємо рівноправні стосунки».

Під час дистанційного навчання працівники психологічної служби були додані у контакти мережі Viber усіх навчальних груп та продовжували здійснювати просвітницько-профілактичну діяльність:

 • Рекомендації здобувачам освіти на період карантину;
  • Мотиваційні поради як побороти лінь і почати вчитися;
  • Дисциплінуй себе, щоб розвинути бажання вчитися;
  • Поради практичного психолога учням-випускникам професійно-технічних навчальних закладів щодо підготовки та складання державних підсумкових атестацій.

Матеріали розміщено на сайті ліцею та на On-line платформах учнівської груп).

Консультування здобувачів освіти, педагогічних працівників (за потребою) здійснювалося у телефонному режимі та за допомогою додатків Viber та Skype.

Для проживання у гуртожитку створені належні житлово-побутові умови, зокрема, обладнано 33 сучасні житлові кімнати. Санітарний стан кімнат та місць загального користування знаходиться у задовільному стані. Гуртожиток повністю забезпечений м’яким та твердим інвентарем.

Протягом 2019/2020 навчального року гуртожиток працював над реалізацією проблемної теми: «Формування у здобувачів освіти потреби у високих культурних і духовних цінностях та їх подальшому збагаченню». 

Виховна робота у гуртожитку проводилася планомірно у відповідності з загальним перспективним планом роботи ліцею, планів на рік, місяць та тиждень. Щотижневий план роботи погоджується з Радою гуртожитку та затверджується заступником директора з виховної роботи.

До структури Ради входить сектори:

організаційнийсанітарно-побутовийкультурно-масовийфізкультурно-оздоровчийохорони правопорядку

Робота Ради планувалася посеместрово. Голова Ради – Попик Дмитро, заступник Голови ради – Чорней Марина, спільно з вихователем гуртожитку погоджували план з президентом учнівського парламенту ліцею. Зміст заходів планувався окремо кожним сектором.

З вересня 2019 р. по березень 2020 р. в гуртожитку були проведені наступні заходи: Вечір знайомств (вересень), відвідування Благодійного концерту «Моя мрія» (Центральний парк культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, 9 вересня, о 19 год.), тематичний вечір присвячений Дню партизанської слави «Ми йшли у бій не ради слави» (23 вересня, о 17год., хол гуртожитку), екскурсія «Яке-це місто Чернівці, погляд із зовні» (жовтень), Історія розвитку армії починаючи з 1917року до наших часів (28 жовтня, хол гуртожитку), тематичний вечір, присвячений жертвам Голодомору та політичних репресій 1932-1933 років «Нехай горить свіча на спомин тих життів» (20 листопада, хол гуртожитку), День гідності і свободи (21 листопада, Центральна площа, о 16год.), перегляд кінофільму «Соловей співає» (кінотеатр Чернівці, 22 листопада, о 15год.), конкурс на краще привітання до Дня Святого Миколая (грудень), відкриття Новорічного містечка (19 грудня, Соборна площа, о 17год.), День Соборності «Україна моя молитва» (22січня, хол гуртожитку), Вечір-спомин «Пам’яті Героїв Крут» (29січня, хол гуртожитку), виховний захід «Під світлим променем любові» присвячений Дню Святого Валентина (12 лютого, хол гуртожитку),тематичний вечір «Афганістан – життя після війни» (13 лютого, хол гуртожитку), відвідування концертів Чернівецької обласної філармонії ім. Д. Гнатюка присвячених Дню Соборності (23 січня, о 18 год.) та Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні (20 лютого, о 19год.), зустріч з лікарем-стоматологом Сандуляк О.П (26 лютого, хол гуртожитку). Постійно проводилися бесіди з циклу історії рідного краю: «Трипільська культура», «Міфи стародавньої Буковини», «Рідне місто», «Рідна пісня», «Земля на якій стою», «Велика Скіфія», «Музеї Буковини». Проводилося опитування на тему: «Про себе», «Я і моя сім’я», «Що мені подобається в гуртожитку і щоби я хотів змінити», «Якою ти бачиш свою майбутню сім’ю»,  «Місце соціальних мереж в житті сучасної молоді», «Твоє ставлення до релігії і моральності», «Проблеми безробіття молодих спеціалістів», «Як я проводжу вільний час» (протягом року).

Підтримували тісні зв’язки з філіалом міської бібліотеки №21, на базі якої були проведені такі виховні заходи: «Бібліотека осередок думки, культури, інтелекту» (19вересня, о 16год.), поетичне читання «Поезія душі моєї ллється» присвячено Ганні Дущак (8 жовтня, о 17год.), бібліотечний урок «Буковинське віче» (17 жовтня), літературний вечір присвячений 72 річниці від дня народження М.Брозинського, 52 роки творчої діяльності «Життя моє, як схоже ти на книгу» (30 жовтня), презентація книги Миколи Лисича «На барикадах гідності» (13 лютого) та клубом творчої молоді «Автограф», на базі якого проводилися вечори відпочинку (14жовтня – День українського козацтва, 18 грудня – Новорічна казка).

Протягом 2019/2020 навчального року у ліцеї проводилися заходи щодо основних орієнтирів виховання здобувачів освіти 1-11 класів ЗНЗ, реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді й стратегії виховання особистості.

Ціннісне ставлення до себе. Фізичне виховання:

 • ознайомлення з нормативними документами закладу у навчальних групах І курсу: Статут ліцею, правила внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти, Порядком забезпечення гуртожитком осіб, які здобувають освіту в ліцеї, Правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитку, режимом дня в гуртожитку, Наказ МОНМС України «Про заборону тютюнопаління», Статут учнівського парламенту ліцею, Положенням про стипендіальне забезпечення здобувачів освіти ліцею;
 • проведення просвітницько-профілактичних заходів з формування безпечного освітнього простору та запобігання булінгу, мобінгу;
 • систематичне спостереження за здобувачами освіти, виявлення показників, які можуть свідчити про схильність до суїцидальних думок чи намірів (або за наявності запиту від батьків) та повідомлення практичного психолога;
 • організація контролю за доступом неповнолітньої молоді через мережу Інтернет до сайтів, що не мають відношення до освітнього процесу (у тому числі до сайтів, на яких розміщено елементи порнографії й насильства);
 • забезпечення прав та інтересів здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених дітей із зони проведення антитерористичної операції;
 • здійснення заходів постановки на облік для отримання житла особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • розміщення інформації для здобувачів освіти про телефон довіри, даними про адреси і режими роботи спеціалізованих лікарень, психологічних центрів допомоги, інших фахівців;
 • вивчення контингенту здобувачів освіти І курсу (анкета «Першокурсник»);
 • дослідження стану правовиховної роботи та профілактики правопорушень в навчальному закладі (анкета «Моя правова обізнаність»);
 • дослідження щодо здорового способу життя наявного досвіду вживання ПАР серед здобувачів освіти;
 • проведення корекційної роботи щодо подолання та профілактики дезадаптованості (Комплексна програма роботи практичних психологів, соціальних педагогів ПТНЗ щодо подолання дезадаптованості здобувачів освіти ПТНЗ) – І курс;
 • проведення корекційної роботи з учнями, направленої на профілактику та подолання насилля та жорстокості (комплексна програма по подоланню та профілактиці насилля та жорстокості в учнівської середовищі;
 • навчальна програма «Дорослішай на здоров’я» – І курс;
 • проведення корекційної роботи з учнями, направленої на профілактику шкідливих звичок (Комплексна корекційно-розвивальна програма «Здоров’я та здоровий спосіб життя») – І курс;
 • впровадження програми факультативного курсу «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» – І курс;
 • продовження роботи гуртка «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»;
 • проведення тижня психологічної служби;
 • реалізація проєкту «Дидактичне наповнення виховного простору: визначення ТЕМИ ДНЯ, ТЕМИ ТИЖНЯ»;
 • організація участі у Всеукраїнській акції «16 днів без насильства»;
 • організація флешмобів у рамках відзначення Всесвітнього дня запобігання самогубствам, «Стоп булінг», Міжнародного дня ненасильства, Всесвітнього дня психічного здоров’я, Міжнародного дня відмови від паління, Всесвітній день здоров’я, Міжнародний день протидії булінгу.
 • проведення тренінгових занять з здобувачами
 • проведення заходів щодо проведення місячника безпеки дорожнього «Увага! Діти на дорозі»;
 • проведення бесід: «За здоровий спосіб життя», «Куріння і молодь», «Торгівля людьми – проблема порушення прав людини», «Все починається з сім’ї», «Пізнай самого себе», «Політ довжиною в падіння», «Безпечний Інтернет: правила поведінки», «Закон і ми», «Ідеї гендерної рівності в системі ціннісних орієнтацій сучасної молоді», Ні насильству», «Ранній початок статевого життя – джерело тривог і непорозумінь», «Мої життєві орієнтири», «Наркотики – шлях в нікуди», «Толерантність – моральний імператив сьогодення», «Що таке комп’ютерна залежність?», «Обережно – булінг!», «Цінність життя. Життєві цінності»…
 • організація перегляду та обговорення мотиваційного фільму «Людина, яка змінила все» та навчального фільму «Станція призначення – життя»;
 • організація зустрічі з працівниками КНП «Міська поліклініка №1» (про симптоми інфекційних захворювань, охарактеризувала ускладнення, які можуть викликати дифтерія, кір);
 • проведення виховних справ, інформаційних годин спілкування, інтерактивних  бесід з формування ціннісного ставлення до свого життя, здоров’я, вміння цінувати себе, як носія фізичних, духовних та соціальних сил: «Найвища соціальна цінність держави є людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканість та її безпека», «Потреби та ідеали мого «Я», «Твоя безпека залежить від твоєї поведінки», «Подорож мережею Інтернет: відкриті наукові збірки, архіви, електронні бібліотеки, віртуальні музеї, електронна культура», «Моральні ідеали та їх місце в житті сучасної молоді», Коронавірус! Що про нього треба знати? Як уберегтися від COVID-19?;
 • проведення роз’яснювальної роботи серед здобувачів освіти, їх батьків щодо необхідності та доцільності проведення щеплень проти кору;
 • участь у проєкті «Ukrainian Safety Park International hub – територія розвитку безпеки» (навчання за 15 програмами з безпеки);
 • проведення профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і гострих респіраторних інфекцій;
 • організація участі в обласному проєкті «Молодь обирає здоров’я» в умовах карантину (протягом 27 квітня – 10 травня здобувачі освіти та педагоги ліцею долучилися до онлайн зустрічей з менторами Проєкту на тематику: «Цвіт магнолії» (майстер-клас з акварельного живопису), майстер-клас з розробки відео-рецептів, «Як розробити соціальний плакат?», «Як почати займатися художньою гімнастикою» (онлайн тренування), «Тренуватися разом – баскетбол єднає» (онлайн тренування).

У 2019/2020 навчальному році пройшов Всесвітній день охорони праці на тему: «Зупинимо пандемію: безпеки і здоров’я на роботі можуть врятувати життя». Зважаючи на незвичні умови проходження всесвітнього дня охорони праці цього річ в умовах карантину, на виконання наказу ліцею від 23.04.2020 № 70 «Про проведення «Єдиного дня охорони праці», в закладі проведено ряд заходів, спрямованих на широку інформаційну кампанію та реальні дії для захисту та збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу.

Фізичне виховання, культурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи.

У відповідності до функціональних обов’язків за питання викладання фізичної культури в закладі відповідає керівник фізичного виховання Гуцуляк О.В.

У 2019/2020 навчальному році організована діяльність 4 спортивних секцій: волейбол – 25 зд. осв., шахи – 25 зд. осв., баскетбол – 25 зд. осв., настільний теніс  – 25 зд. осв.

12 вересня у ліцеї пройшов традиційний День здоров’я. На плацу ліцею всі навчальні групи вишикувались для того, щоб організовано пішки пройти до берега річки Прут (с.Остриця, Герцаївського району) і розбити там табір. Згідно спланованих заходів організовано спортивні змагання та розваги: конкурс на краще представлення команди, конкурс на краще представлення туристичного обіду, естафета «Змійка», естафета «Збирання картоплі», естафета «Фінальна» та перетягування канату. Підведено підсумки проведення Дня здоров’я (наказ по ліцею від 18.09.2019 №203) та нагороджено здобувачів освіти Грамотами ліцею.

Також, згідно Комплексного перспективного календарного планування фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів у 2019/2020 навчальному році, проведено:

 • Олімпійський тиждень (09.09-13.09),
 • першість ліцею зі спортивних ігор (міні-футбол) – вересень,
 • першість ліцею зі спортивних ігор (легкоатлетичний крос) – жовтень,
 • першість ліцею зі спортивних ігор (армреслінг) – листопад,
 • першість ліцею зі спортивних ігор (настільний теніс) – грудень,
 • військово-спортивне свято «Козацька наснага» – грудень,
 • позанавчальний захід «Міс краси та спорту» – березень,
 • першість ліцею зі спортивних ігор (волейбол).

Протягом жовтня-грудня у ліцеї був організований І етап Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в закладах професійної (професійно-технічної освіти). За результатами підсумків ІІ (обласного) туру огляду-конкурсу заклад виборов ІІІ місце.

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. Сімейне виховання.

Проводилися різноманітні заходи, а саме:

 • діяльність Батьківського всеобучу та психологічного й правового порадника у рамках його раках;
 • викладання факультативного курсу «Основи християнської етики», «Етика і психологія сімейного життя»;
 • вивчення соціального стану здобувачів освіти нового набору та їх сімей;
 • планування роботи батьківської просвіти;
 • проведення групових/індивідуальних консультації з батьками щодо вікових особливостей підлітків;
 • відзначення Всеукраїнського дня сім’ї, Дня Матері, Дня батька, Дня батьків;
 • реалізація проєкту «Дидактичне наповнення виховного простору: визначення ТЕМИ ДНЯ, ТЕМИ ТИЖНЯ»;
 • проведення загальних/групових батьківських зборів; засідання батьківського комітету;
 • залучення здобувачів освіти, батьків та випускників ліцею для проведення профорієнтаційної роботи;
 • відзначення Дня закоханих;
 • оформлення тематичних дайджестів та експозицій;
 • участь батьківського комітету у засіданнях Ради профілактики правопорушень;
 • організація участі у заняттях ужитково-прикладного мистецтва, художньої самодіяльності, клубах;
 • оновлення на сайті ліцею рубрики «Батьківський всеобуч»;
 • проведення бесід (лекторіїв) на теми: «За здоровий спосіб життя», «Торгівля людьми – проблема порушення прав людини», «Все починається з сім’ї», «Пізнай самого себе», «Ідеї гендерної рівності в системі ціннісних орієнтацій сучасної молоді», Ні насильству», «Ранній початок статевого життя – джерело тривог і непорозумінь», «Мої життєві орієнтири», «Перебування в соцмережах під час карантину: фейки та перевірка фактів», «Рекомендації для учасників освітнього процесу щодо заходів безпеки проти коронавірусу», «Профілактика торгівлі людьми», «Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх», «Протидія домашньому насильству», «Що та булінг? Як не стати жертвою?», «Стрес та шляхи його попередження», «Будуємо рівноправні стосунки» та інші;
 • проведення заходів у рамках Місячника Ціннісного ставлення до людей і свого роду (листопад);
 • проведення заходів у рамках Місячника родинного виховання (травень);
 • заходи щодо проведення Тижня духовності;
 • організація участі в акції «Героїв України вшануємо в громаді і в родині» (з 23 травня – Дня Героїв України до 14 червня – Дня жертв комуністичних репресій на Буковині);
 • організація участі в інформаційній кампанії «Моя родина унікальна» (з 11 по 15 травня);
 • проведення виховних справ: «Власний шлях до самореалізації або як стати особистістю», «Мої цінності і пріоритети», «Дружня сім’я – першоджерело людського духу» «Українська сім’я – основа міцності держави», «Світле свято Великодня», «Моральні основи сім’ї», Національні звичаї, традиції, обряди, свята».

Ціннісне ставлення до праці. Трудове навчання.

У ліцеї проводилися різноманітні заходи, а саме:

 • проведення Місячника Ціннісного ставлення до природи, суспільства і праці (квітень);
 • здійснення контролю за прибиранням закріпленої території за навчальними групами;
 • здійснення перевірки підтримання належного санітарного стану в житлових приміщеннях та приміщеннях загального користування мешканцями гуртожитку;
 • відзначення Дня довкілля;
 • організація весняної толоки;
 • проведення індивідуальних бесід з здобувачами освіти під час проходження виробничої практики;
 • проведення майстер-класів для випускників закладів середньої освіти;
 • проведення предметно-методичних та професійних тижнів з усіх професій;
 • організація участі у заняттях предметних гуртків, гуртків технічної творчості, ужитково-прикладного мистецтва, художньої самодіяльності, клубах;
 • реалізація проєкту «Дидактичне наповнення виховного простору: визначення ТЕМИ ДНЯ, ТЕМИ ТИЖНЯ»;
 • проведення виховних справ на теми: «Моя професія та її переваги», «Сучасні вимоги до фахівців», «Коли робота приносить радість», «Вільний час – простір для розвитку здібностей».

Ціннісне ставлення до природи. Екологічне виховання. З метою формування в особистості екологічної свідомості і мислення, екологічні знання, екологічний світогляд, у ліцеї проводилися різноманітні заходи, а саме:

 • організація благоустрою та озеленення території ліцею і  гуртожитку й навчальних кабінетів;
 • впорядкування «Алеї вдячності» на території навчального закладу (висадження червоних дубів)
 • проведення предметно-методичного тижня хімії, біології, екології;
 • проведення заходів щодо вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Дня пам’яті Чорнобиля та жертв радіаційних аварій і катастроф;
 • реалізація проєкту «Дидактичне наповнення виховного простору: визначення ТЕМИ ДНЯ, ТЕМИ ТИЖНЯ»;
 • організація екскурсій до: ботанічного саду Чернівецького національного університету (вул.Ю.Федьковича, 11), Природничого музею Чернівецького національного університету (вул.Шіллера, 5);
 • проведення виховних справ на теми: «Світ природи справжній та неповторний», «Екологічна етика», «Жити в злагоді з природою», «Екологічні проблеми рідного краю. Природа, цивілізація, людина: пошук гармонії»;
 • участь в екологічній обласній акції «Я – за обмеження поліетилену»;
 • проведення виховних справ на теми: Минуле, теперішнє та майбутнє у вчинках та діяннях українців», «Біль Чорнобиля з роками не зникає», «Екологічні проблеми рідного краю. Природа, цивілізація, людина: пошук гармонії», Екологічна етика».

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва. Естетичне виховання.  

 • організація екскурсій здобувачів освіти І курсу до пам’яток історії та архітектури Чернівецької області: – «Сучасні Чернівці та їх історичне минуле» (Турецька пл. – пл. Філармонії – вул. Горького – ЧНУ – вул. Університетська – Театральна пл. – Центральна пл. – Соборна пл.)
 • організація роботи гуртків декоративно-ужиткового мистецтва та художньої самодіяльності;
 • організація екскурсій до музеїв м. Чернівці: Обласний краєзнавчий музей, Літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської, Літературно-меморіальний музей письменника Юрія Федьковича, Народної архітектури і побуту, Обласний меморіальний музей Володимира Івасюка, Обласний художній музей;
 • організація виставки-конкурсу квіткових композицій до Дня вчителя та професійно-технічної освіти;
 • проведення огляду-конкурсу художньої самодіяльності;
 • відвідування Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської, Центрального палацу культури м. Чернівці;
 • організація туристичних походів;
 • реалізація проєкту «Дидактичне наповнення виховного простору: визначення ТЕМИ ДНЯ, ТЕМИ ТИЖНЯ»;
 • участь в обласних, Всеукраїнських конкурсах, виставках ужитково-прикладного мистецтва;
 • участь у обласних фестивалях-конкурсах дитячої та юнацької творчості естетичного спрямування;
 • організація участі в акції «Писанка Challenge»;
 • проведення заходів щодо відзначення Міжнародний дня грамотності, День українського кіно, Всесвітнього дня бібліотек, Міжнародного дня музики, Дня міста Чернівці, Дня української писемності та мови, Всесвітнього дня науки, Міжнародного дня рідної мови, Всесвітнього дня поезії, Міжнародного дня театру, Міжнародного дня музеїв, Міжнародного дня пам’ятників та історичних місць, Дня української вишиванки, Дня слов’янської писемності i культури;
 • заходи щодо проведення Тижня духовності;
 • проведення виховних справ на теми: «Пісенний символ України – Володимир Івасюк», «Тарас Шевченко – України син», «Від культури особистості до культури нації», «Вихованість, культура, інтелігентність», «Світле свято Великодня», «Історія народу в творах мистецтва».

Головну увагу у виховній роботі педагогічний колектив ліцею акцентував на вихованні громадянина – патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями, з свідомим ставленням до обов’язків; на формуванні творчої особистості учня; вихованні поваги до національних цінностей нашого народу; вироблення навичок здорового способу життя. Тому виховною метою ліцею є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Основними складовими ціннісного ставлення  особистості до суспільства і держави, національно-патріотичного виховання є громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне та духовно-моральне виховання. У ліцеї проводилися різноманітні заходи, а саме:

 • урочисті лінійки, присвячені відзначенню загальнодержавних свят, вшанування днів пам’яті, робочі лінійки;
 • впорядкування «Алеї вдячності» на території навчального закладу;
 • проведення Уроків Мужності у кожній навчальній групі відповідно до наказу по ліцею від 02.09.2019р. №184;
 • заходи щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них серед учнівської молоді (наказ по ліцею від 30.05.2017р. №98);
 • заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років, вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року (наказ по ліцею від 30.05.2017р. №99);
 • заходи щодо відзначення Дня партизанської слави та вшанування пам’яті жертв фашизму (17.09-20.09, наказ по ліцею від 13.09.2019р. №193;
 • заходи щодо відзначення Дня захисника України, Дня створення Української Повстанської Армії, Дня Українського козацтва, 75-ї річниці вигнання нацистів з України (11.10-17.10, наказ по ліцею від 09.10.2019р. №219);
 • заходи щодо відзначення Дня Гідності та Свободи та Дня пам’яті жертв Голодомору й політичних репресій (18.11-23.11, наказ по ліцею від 15.11.2019р. №247);
 •  заходи щодо відзначення Дня Збройних Сил України (03.12-06.12, наказ по ліцею від 27.11.2019р. №260);
 • наказ по ліцею від 16.12.2019р. №271 «Про вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність» (29 серпня щороку);
 • заходи щодо відзначення Дня Соборності України, вшанування Дня пам’яті жертв Голокосту та річницю бою під Крутами (21.01-31.01, наказ по ліцею від 15.01.2020р. №19);
 • заходи щодо відзначення Дня Героїв Небесної Сотні (18.02-21.02, наказ по ліцею від 14.02.2020р. №43);
 • заходи щодо проведення Тижня Духовності (04.04-10.04, наказ по ліцею від 26.03.2020р. №66);
 •  заходи щодо вшанування Днів пам’яті та примирення в Україні й Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (07.05-09.05, наказ по ліцею від 07.05.2020р. №75);
 • заходи щодо та проведення допризовної підготовки у ліцеї на 2020-2021 роки (наказ по ліцею від 26.09.2018р. №201);
 • оформлення тематичних виставок літератури, фото- та архівних документів, присвячені знаковим подіям і визначним постатям Української революції 1917-1921 років;
 • проведення інформаційно-просвітницьких, наукових, культурних та інших заходів, спрямованих на донесення інформації про 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років;
 • зустріч з представниками Чернівецького прикордонного загону;
 • організація зустрічей учнівської молоді з представниками ювенальної поліції, управління патрульної поліції, громадських та благодійних організацій;
 • зустріч з міським Отаманом козацтва нової України – Валерієм Васильєвим та учасником зони проведення ООС, ветераном морської піхоти – Анатолієм Маринюком;
 • проведення військово-спортивних свят;
 •  написання Всеукраїнського радіо-диктанту національної єдності;
 • організація екскурсії до військової частини № 1241;
 • проведення позанавчальних виховних заходів;
 • організація участі в обласному фестивалі-конкурсі «Розквітай, писанко!»;
 • організація заходів у рамках тижня Духовності;
 • читання факультативного курсу та організація роботи гуртка «Основи християнської етики»;
 • організація участі в обласному конкурсі «Знавці Біблії»;
 • організація волонтерської діяльності здобувачів освіти (учні в якості волонтерів в Чернівецькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім.О.Кобилянської на заході «Зоряні надії» з нагоди Міжнародного дня інвалідів;
 • організація спільних виховних заходів з працівниками міської бібліотеки (філіал №21);
 • співпраця з міським комунальним територіальним центром соціального обслуговування «Турбота»;
 • організація допомоги ветеранам, які знаходяться на обліку в Раді ветеранів Першотравневого району «Житлосервіс» (6 підопічних);
 • відвідування Оршівецького дитячого будинку та Геріатричного пансіонату здобувачами освіти, які навчаються за професією «Помічник вихователя та соціальний робітник»;
 • організація участі в дистанційному фестивалі «З вишиванкою в серці Україну єднай»!;
 • проведення виховних справ на теми: «Партизани – герої!», «Я і Україна», «Жива пам’ять війни», «Україна – країна нескорених», «Година пам’яті про Голодомор», «Збройні Сили незалежної України», «Гібридна агресія РФ проти України», «Соборність і злагода – умови процвітання України», «Тільки пам’ять не сивіє», «Небесна Сотня: Герої не вмирають», «Українська державність на Буковині», «Минуле, теперішнє та майбутнє у вчинках та діяннях українців»….

5 жовтня 2019 року на площі перед приміщенням Чернівецької обласної державної адміністрації, на День міста, здобувачі освіти ліцею у супроводі Моляр Ж.О., вихователя гуртожитку, плели маскувальну сітку для потреб Збройних сил України. Щиро радіємо, що представником Книги рекордів України саме у рідному місті Чернівці зафіксовано рекорд сітки, яка склала 275 метрів.

5 березня  2020 року відбулася зустріч з інспекторами відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції в Чернівецькій області Ізбор О., Хареною А., Ганзюк В. (спікер), які провели профорієнтаційні бесіди з майбутніми випускниками з метою залучення молоді до служби у патрульній поліції.

Також учнівський, педагогічний та батьківський колективи ліцею брали участь у різних благодійних акціях. Зокрема: організація участі в акції збору продуктів харчування та засобів особистої гігієни для підопічних Магальського будинку-інтернату, та ГО «Допомога Бабусям Чернівці» у рамках акції «Милосердя» (грудень), організація збору коштів у рамках благодійної акції Назустріч Мрії (лютий) 500 грн. та організація участі у Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця» під гаслом «Дитяче серденько, живи!» 500 грн. (квітень). А також урочистостях у рамках відзначення свят, покладанні квітів до пам’ятників та участь в молебні за полеглими у рамках вшанування пам’яті, відвідування благодійних мистецьких заходів.

Превентивне виховання. Правове виховання. Превентивне виховання – пріоритетний напрямок формування особистості учнівської молоді. У 2019/2020 навчальному році з превентивного виховання зусилля педагогічних працівників ліцею спрямовані на реалізацію таких завдань виховної діяльності:

 • організація побудови безпечного освітнього простору, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, шляхом забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці, у тому числі використовуючи інструменти медіації та створення служб порозуміння;
 • профілактика девіантної поведінки, правопорушень та злочинності серед неповнолітніх;
 • профілактика зловживання Інтернетом;
 • організація діяльності щодо попередження та подолання явища тютюнопаління, вживання наркотичних та психотропних речовин, профілактики ВІЛ/СНІДу серед учнівської молоді;
 • забезпечення комплексного інтегрованого підходу до протидії домашньому насильству та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від домашнього насильства, шляхом проведення превентивних заходів, ефективного реагування на факти домашнього насильства;
 • організація роботи щодо протидії та запобіганню булінгу (цькуванню) у закладі;
 • проведення освітньої роботи з батьками та законними представниками дітей з питань: підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, формування у них свідомого відповідального ставлення до виконання обов’язків, пов’язаних з утриманням, вихованням та освітою дітей; профілактики насильства, булінгу, торгівлі людьми, правопорушень серед неповнолітніх; формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом;
 • поширення серед учасників освітнього процесу інформації про діяльність: Національної дитячої «гарячої лінії», Кол-центру Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, Гарячої лінії щодо булінгу, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, уповноваженого Президента України з прав дитини, Центру надання безоплатної правової, Національної поліції України, через розміщення на сайтах закладів освіти відповідних електронних банерів, інформаційних довідок;
 • забезпечення виконання плану заходів щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року;

Правовиховна та правоосвітня робота в закладі врегульована також рядом  наказів ліцею.

Також наявні спільні заходи з правового виховання та профілактики правопорушень з ювенальною превенцією ГУНП в Чернівецькій області щодо попередження злочинності та правопорушень, покращення профілактично-попереджувальної роботи і правової пропаганди серед здобувачів освіти до 2021 року; Алгоритм дій, спрямованих на профілактичну роботу з здобувачами освіти, схильними до порушення дисципліни.

Працівниками психологічної служби здійснюються соціально-психологічні дослідження щодо вживання учнівською молоддю алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління та щодо стану правивиховної роботи в ліцеї, на основі результатів яких працівники психологічної служби організовують лекторії, круглі столи, проводять бесіди, ділові ігри, тренінги тощо

Питання стану превентивно-профілактичної роботи з попередження злочинності та правопорушень систематично розглядається на інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичної комісії класних керівників, а також на засіданнях педагогічної ради. Відповідно плану роботи педагогічної ради на 2019/2020 навчальний рік 18.05.2020р. розглянуто питання «Превентивне виховання як пріоритетний напрямок формування особистості молоді». Також питання правоосвітньої роботи включені до плану роботи Батьківського всеобучу. Інформаційні матеріали наявні та впорядковані.

У ліцеї організований триступеневий контроль за відвідуванням занять здобувачами освіти.

У закладі діє Рада профілактики правопорушень. На підставі клопотань керівників навчальних груп та відповідно рішення засідання Ради, здобувачів освіти, які мають систематичні пропуски занять без поважних причин, прояви неадекватної поведінки, які схильні до правопорушення ставлять на внутрішній облік. У ліцеї створений банк даних здобувачів освіти, схильних до девіантної поведінки та правопорушень. Так, у І семестрі 2019/2020 навчального року на обліку перебували 5 чол., у ІІ семестрі – 9 чол.

Навчальний рікКількість здобувачів освіти
І семестрІІ семестр
схильних до правопорушеньсхильних до девіантної поведінкисхильних до правопорушеньсхильних до девіантної поведінки
2017/20181415
2018/201923
2019/20205  1  6  3  

Зі здобувачами освіти та їх батьками систематично проводиться індивідуальна профілактична та роз’яснювальна робота. Всі залучені до роботи гуртків за інтересами.

На засіданнях Ради заслуховуються керівники груп разом із здобувачами освіти, схильними до девіантної поведінки, та їх батьками. У 2019/2020 навчальному році проведено 5 засідань, останнє – онлайн (конференція Zoom). За рішеннями Ради профілактики з метою повернення неповнолітніх до навчання, проведення відповідних впливових заходів, направляються листи до органів місцевого самоврядування, Служб у справах дітей, Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також відділень ГУПН. Ліцей підтримує зв’язок з інспекторами, на вимогу надає характеристики. Матеріали Ради наявні та впорядковані, протоколи засідань ведуться належним чином.

У ліцеї систематично здійснюється просвітницька та профілактична робота усіма учасниками освітнього процесу.

У закладі організовуються та проводяться заходи в рамках Всеукраїнського тижня права. Так у 2019/2020 навчальному році відповідно до наказу по ліцею від 05.12.2019р. №266 (протягом 09.12-13.12), викладачами основ правових знань та громадянської освіти, учнівським парламентом оформлено інформаційний стенд «Права людини», організовано проведення інформаційних п’ятихвилинок на уроках ГО «Громадські організації із захисту прав дитини» та розповсюджено серед здобувачів освіти ліцею буклетів «Як протидіяти домашньому насильству?», «Щаслива сім’я без насильства». Керівниками навчальних груп проведено виховну справу на тему: «Конституційні права і свободи українців у контексті «Загальної декларації прав людини» та організовано перегляд й обговорення документального фільму «Права Людини: генезис та історичні традиції в Україні». Особливо цікаво пройшов квест «Правовий лабіринт» для здобувачів освіти І курсу, який організувала класний керівник групи №3. Здобувачі освіти групи №10 у супроводі майстра виробничого навчання відвідали фотовиставку «Правова допомога поруч», яка підготовлена за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні». Викладачем основ правових знань організований та проведений круглий стіл «Проблеми прав людини у сучасному світі» зі здобувачами освіти груп №5 та №7. Здобувачі освіти групи №5 та №12 у супроводі майстра виробничого навчання брали участь у засіданні Кіноклубу Docudays UA громадської організації «Чернівецьке об’єднання ЗАХИСТ» на тему: «Дотримання прав дитини» за участю Регіонального представника Уповноваженого ВРУ з прав людини у Чернівецькій області Леоніда Мельникова та координатора взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини у Чернівецькій області Б.Бойка.

Ліцей співпрацює з працівниками ювенальної превенції Чернівецького відділу поліції ГУ НП Чернівецької області та Чернівецьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відповідно до укладених Угод.

Особистісно-орієнтоване виховання.  У ліцеї проведено:

 • заходи щодо реалізації методичної проблеми ліцею «Реалізація особистісно-орієнтованих технологій навчання у сучасного освітньому процесі»;
 • забезпечення цілісної системи виховного простору в ліцеї: адміністрація, заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, психолог, майстер виробничого навчання, класний керівник, здобувачі освіти, батьки;
 • ряд виховних заходів різних форм, щодо виховання організованості та згуртованості учнівських колективів;
 • залучення здобувачів освіти до занять в гуртках за інтересами;
 • ряд зустрічей з видатними особистостями та залучення їх до виховних заходів;
 • реалізація проєкту «Дидактичне наповнення виховного простору: визначення ТЕМИ ДНЯ, ТЕМИ ТИЖНЯ»;
 • відвідування Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім.О.Кобилянської, Чернівецької обласної філармонії, органного залу, музеїв;
 • продовження співпраці з філіалом міської бібліотеки №21;
 • проведення виховних справ на теми: «Пізнай самого себе», «Мої життєві орієнтири» тощо.

У ліцеї ефективно працює система роботи з обдарованою молоддю. Згідно наказу по ліцею організовується робота гуртків у ІІ половині дня з різних напрямків: художньо-естетичного, еколого-натуралістичного, краєзнавчого, науково-технічного, спортивного. Робота гуртків планується посеместрово, записи ведуться у відповідному журналі.

Напрям гуртків2017/2018н.р.2018/2019н.р.2019/2020н.р.
Предметні (загальноосвітні)11108
Спецпредмети647
Технічна творчість332
Декоративно-ужиткове мистецтво332
Художня самодіяльність433
Клуби, лекторії774
Спортивні секції444
Всього383430

Протягом останніх років заклад тісно співпрацює з КБУ Культурно-просвітницьким центром м. Чернівці. Учні відвідують різноманітні гуртки, а вихованці центру беруть участь у традиційних культурно-масових заходах ліцею.

Гуртковою роботою охоплено 67% здобувачів освіти ліцею. Керівники гуртків ведуть спеціальні Журнали планування та обліку роботи. Заступником директора з ВР здійснюється належний контроль за діяльністю гуртків, двічі на рік перевіряється плануюча документація.

Щороку, за клопотанням ліцею, призначається стипендія Чернівецької обласної державної адміністрації (Скрипкар М., зд. осв. гр.№4).

Робота гуртків під час карантину здійснювалася у дистанційній формі. Є досягнення та результати участі здобувачів освіти ліцею у різноманітних учнівських інтелектуальних, мистецьких конкурсах, фестивалях, змаганнях, турнірах міського, обласного, Всеукраїнського рівнів.

Назва категорії2019 р.2020 р.
Чисті росине проводивсяхудожнє виконавство – Диплом переможця   театральне мистецтво – Диплом переможця
Галерея мистецтвІ Грамот – 6 
Буковинські пересмішники участь у І етапі
Рідна пісняІІІ 
Здоровий спосіб життя участь
Професійний талант року участь
Моральний вчинок (Всеукраїнський)участь 
Конкурс творчих робіт на тему «Пожежна та техногенна безпека»участь 
Всеукраїнський конкурс «Рими на колесах»участь 
«Знавці Біблії» (Всеукраїнський)участь (в перші 10)ІІ (2 етап)
«Розквітай, писанко!»ІІакція «Писанка Challenge» участь
«Світ без насильства» (обласний конкурс малюнків) участь
Регіональний тур Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей»участь 
ІІІ етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.ШевченкаІІ, ІІІ 
ІV етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.ШевченкаІІІ 
ІІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.ЯцикаДипломант, ІІІ 
Міжнародна природознавча гра «Геліантус»І – 13 ІІ – 10 ІІІ – 1 У – 7
Міжнародна гра зі зарубіжної літератури «Sunflower»І – 20 ІІ – 3 ІІІ – 18ІІІ – 3 У – 40
Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»І – 24 ІІ – 2 ІІІ – 5І – 4 ІІ – 14 ІІІ – 13 У – 1
Міжнародний конкурс юних істориків «Лелека»ІІ – 1 ІІІ – 13 У – 11
Міжнародний конкурс з математики «Кенгуру»ІІ – 3 У – 12 
Вернісаж учнівських бізнес-ідей «Стартап юніор» переможець
Змагання з шахів  
Змагання з настільного тенісуІІ (д.)
Баскетболучасть 
ВолейболІІІ, участьІІ (д.)
Легка атлетикаучасть 
Зелена миляІІ 
Гирьовий спортучасть 
Козацька наснагаІІ 
Всеукраїнські ігри ЗПО (баскетбол)участь 
Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання ІІІ

Згідно аналізу позаурочної виховної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти, яка проводилася упродовж 2019/2020 навчального року Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Чернівецькій області (лист від 25.06.2020р. № 139) ліцей виборов І місце.

Протягом навчального року організовувалися різні форми стимулювання обдарованих дітей, згідно рішення стипендіальної комісії та наказів по ліцею учні отримували грошові заохочення за добрі успіхи у навчанні, активну участь у громадському житті, перемоги у різноманітних конкурсах та фестивалях, в тому числі й діти з соціально незахищених категорій населення. За підсумками традиційних позанавчальних виховних заходів видаються відповідні накази по ліцею, нагороджуються учасники освітнього процесу Грамотами та Дипломами ліцею, виносяться Подяки.

Виховання в умовах сьогодення ґрунтується на особистісному підході до кожного учня. Особливе місце в системі формування особистості, її активної позиції належить учнівському самоврядуванню. Орган учнівського самоврядування у ліцеї створений у 2009 році та діє у формі парламенту. Наявний Статут, який оновлено у 2013 році (протокол засідання учнівського парламенту №1, від 09.09.2013р.). Відповідно до наказу по ліцею від 02.09.2019 №181 «Про організацію роботи учнівського парламенту» затверджено план роботи. Очолює учнівський Парламент президент, який щорічно обирається на засіданні делегатами шляхом таємного голосування. Діяльність парламенту здійснюється відповідно плану, наявні протоколи засідань. На сайті ліцею діє створена рубрика «Учнівський парламент».

Члени парламенту брали активну участь в організації та проведенні багатьох  різноманітних заходів.

У 2019/200 навчальному році були чітко сплановані та організовані профорієнтаційні заходи:

 • оновлено склад творчої групи майстрів в/н та представників батьківського комітету й учнівського парламенту;
 • виготовлення профорієнтаційної продукції;
 • оновлення профорієнтаційного банера;
 • участь у наймасштабнішому профорієнтаційному проєкті України «Місто Професій» (08.09);
 • організація зустрічі з представниками  Чернівецького обласного центру зайнятості у рамках проєкту «Планування кар’єри – запорука успішного майбутнього» (31.10);
 • відвідування закладів середньої освіти міста; відвідування загальноосвітніх навчальних закладів Вижницького, Герцаївського, Глибоцького, Заставнівського, Кельменецького, Кіцманського, Новоселицького, Хотинського, Сокирянського та Сторожинецького районів та надсилання Email-поштою профорієнтаційних відеоматеріалів;
 • відвідування Центрів зайнятості м.Чернівці, та районів, участь у профорієнтаційних заходах;
 • організація участі у Дні кар’єри оформлення інформ-дайджестів  оформлення інформ-дайджестів  для здобувачів освіти випускних класів Кіцманщини спільно з фахівцями служби зайнятості (27.02);
 • направлення інформаційних пакетів Email-поштою до віддалених закладів середньої освіти;
 • розміщення оголошення про набір, новин закладу та створених відеороликів про професії у Instagram, Facebook;
 • запрошення випускників ЗСО міста та ближніх районів на традиційні позанавчальні виховні заходи та виховні заходи у рамках предметно-методичних та професійних тижнів;
 • діяльність клубів «Аніматори», «Майстер Photohsop»;
 • проведення Днів відкритих дверей (запрошення здобувачів освіти 9-их та 11-их класів ЗСО м.Чернівці та районів, направлення електронних запрошень, презентація діяльності клубів, перегляд відеороликів про професії);
 • розміщення інформаційно-рекламної продукції у маршрутках приміського сполучення;
 • проведення тренінгів профорієнтаційного спрямування з популяризації робітничих професій у 8-11 класах закладів загальної середньої освіти міста (12.12 – ЗСО №27, – 28.02- ЗСО №20, №24, 04.03- ЗСО №2, №22,);
 • розміщення на сайті ліцею, соціальних сторінках, YouTube-каналі Департаменту освіти і науки профорієнтаційних матеріалів з професій: «Помічник вихователя», «Соціальний робітник», «Секретар керівника», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Конторський службовець», «Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ», «Діловод», «Адміністратор». А також «Організація виховного простору у Чернівецькому професійному ліцеї сфери послуг»;
 • створення відеоролику «Віртуальна екскурсія по ліцею» та сторінки для вступників.
 • Цікава інформація про навчання, успіхи, організовані та проведені виховні заходи систематично висвітлювалися на Інтернет-сайті ліцею, соціальних сторінках у Facebook, Instagram та сайтах: Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Чернівецькій області.

Методична робота

Центром методичної роботи з педпрацівниками є методичний кабінет. Відповідне оснащення та оформлення методичного кабінету створює всі умови для ефективної підготовки педагогів до уроків та позаурочних заходів, для здійснення самоосвітньої діяльності. У методичному кабінеті впорядковані та систематизовані матеріали, які висвітлюють методичну роботу кожного члена колективу, скоординовано роботу методичних комісій, які створені з урахуванням фахової підготовки викладачів, в наявності: нормативні документи, методична література, методичні посібники на електронних носіях, стендове оформлення кабінету з допомогою схем та таблиць, інформаційно-методичні експозиції, змінні виставки методичних розробок, атестаційні папки, періодичні видання і фахові видання, збірники кращих напрацювань педагогів ліцею, посібники з предметів і професій тощо. Методичний кабінет оснащений комп’ютером, двома принтерами, мультимедійним пристроєм, забезпечений мережею Інтернет.

З 2019/2020 н.р. затверджено нову методичну проблему закладу на 5 років «Реалізація особистісно-орієнтованих технологій навчання у сучасному освітньому процесі».

Проблема обрана з урахуванням пропозицій педагогічних працівників, вона актуальна, реалізація дає можливість підняти на вищий рівень навчально-виробничу, методичну та виховну роботу, об’єднати працю викладачів, майстрів та здобувачів освіти. Працюючи над реалізацією методичної проблеми, оформлено довідково-інформаційний методичний куточок з обраної проблеми, ведеться робота щодо складення переліку рекомендованої літератури, електронної картотеки матеріалів з досвіду роботи педагогічних працівників.

Роботу над єдиною проблемою в ліцеї розпочато у 2019/2020 н.р. Завершення роботи над проблемою у 2023/2024 н.р.

Аналіз підсумків роботи у 2019/2020 н. р. свідчить, що методична служба в ліцеї становить цілісну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем педагогів систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного педпрацівника закладу, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних здобувачів освіти, груп.

На 30 % зріс якісний склад викладачів, цьому сприяла система атестації педагогічних кадрів, яка активізувала творчу діяльність, стимулювала безперервну фахову та загальнометодичну освіту педагогічних працівників. Усі працівники, які атестувалися, своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації за фахом при НМЦ ПТО та ПК інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України; викладачі загальноосвітніх дисциплін при Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

Пройшли атестацію 8 викладачів (7 – чергову атестація, 1 – позачергову за заявою відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників), що складає 15 %, від загальної кількості працюючих педагогів.

За результатами атестації педпрацівників:

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 1 викладачу спецдисциплін;
 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 1 викладачу загальноосвітніх дисциплін;
 • підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист» – 1 викладачу спецдисциплін;
 • підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєне педагогічне звання «викладач-методист» – 1 викладачу спецдисциплін і 1 викладачу загальноосвітніх дисциплін;
 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач» – 2 викладачам спецдисциплін та 1 викладачу загальноосвітніх дисциплін.

Проведення атестації базувалося на принципах відкритості та колегіальності, гуманного та доброзичливого ставлення до педагогічного працівника, повноти, об’єктивності та системності оцінювання педагогічної діяльності.

Педагоги, що атестувалися:

 1. працювали у творчих групах, методичних комісіях;
 2. підготували методичні розробки;
 3. виступили з доповідями;
 4. провели відкриті уроки спеціальних і загальноосвітніх дисциплін;
 5. розробили сценарії і провели позанавчальні виховні заходи;
 6. брали участь в вебінарах і тренінгах,
 7. провели виставку методичних напрацювань у міжатестаційний період, по матеріалам якої надруковано 6 Збірників;
 8. всі педагоги, що атестувалися мають публікації у Віснику НМЦ ПТО ЧО;
 9. провели професійні і предметні тижні;
 10. проведений МІСЯЧНИК МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ.

Участь у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних конкурсах і іграх:

За результатами ІІІ етапу (ІІ) ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика: маємо диплом ІІІ ступеня, а за результатами ІІІ (ІІ) етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – диплом ІІІ ступеня.

У Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» у 2019/2020 н.р. взяли участь 32 здобувача освіти І-ІІІ курсів: отримано 1 Диплом І ступеня, 9 Дипломів ІІ ступеня, 11 Дипломів ІІІ ступеня – Всеукраїнського рівня; 3 Диплома І ступеня, 5 Дипломів ІІ ступеня, 2 Дипломи ІІІ ступеня – регіонального рівня; координатор нагороджений Сертифікатом. Готувала команду – викладач української мови та літератури Лупул К.В.

У Х Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» взяли участь 31 здобувач освіти І-ІІІ курсів: отримано 5 Дипломів абсолютного переможця, 8 Дипломів І ступеня, 6 Дипломів ІІ ступеня, 1 Диплом ІІІ ступеня, 4 Диплома переможців на шкільному рівні; координатори нагороджені Сертифікатами. Готували команду – викладач фізики Руснак Т.А., викладач хімії і біології Андрусяк Т.А., викладач географії Мельник Н.Б.

У Міжнародній грі «Sunflower» з зарубіжної літератури взяли участь 26 здобувачів освіти; отримано тільки 1 Диплом регіонального рівня. Готувала команду – викладач зарубіжної літератури Проскурняк Н.М.

У V Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» (Зима 2019) з української мови та літератури взяли участь 12 здобувачів освіти: отримано 2 Дипломи ІІ ступеня, 3 Дипломи ІІІ ступеня. Готувала команду – викладач української мови та літератури Лупул К.В.

У Всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта Зима 2019-2020» взяли участь 16 здобувачів освіти, отримано 2 Дипломи ІІ ступеня. Готувала команду – викладач української мови та літератури Лупул К.В.

Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками.

Відповідно до наказу по ліцею «Про організацію і проведення методичної роботи у 2019/2020 навчальному році» в ліцеї пройшов Методичний місячник, в ході якого кожен тиждень проводився іншою методичною комісією.

В ході Місячника педагоги виступили з доповідями на засіданні Школи педагогічної майстерності; провели відкриті уроки і позанавчальні заходи; виставку-демонстрацію методичних напрацювань педагогів «Зернини педагогічного досвіду»; майстер класи для здобувачів освіти і педагогічних працівників.

Одним з ефективних напрямків підвищення фахового рівня педагогів ліцею є участь у семінарах, заходах обласного та Всеукраїнського рівнів. Тьюторіали, конкурси, фестивалі, засідання обласних методичних секцій, Всеукраїнські науково-практичні конференції, вебінари (дистанційне навчання), Всеукраїнські науково-практичні онлайн – семінари; майстер-клас при ІППОЧО з підготовки до ЗНО тощо.

Найбільш повно та яскраво особистості педагогів проявилися в ході проведення відкритих заходів. Кожен із них продемонстрував свою методичну та фахову майстерність, вміння володіти аудиторією, вільно висловлюватися. На засіданнях методичних комісій були створені оптимальні умови для активізації творчої діяльності педагогів (на засіданнях заслухані доповіді, повідомлення, обмінювалися досвідом, проводили відкриті заходи для колег). Педагоги поновили картки досягнень, у яких відзначили свою участь у методичній роботі, підвищення своєї кваліфікації; заповнили діагностичні анкети, які дали змогу простежити рівень їх професійної майстерності.

Домінуючою структурною одиницею моделі методичної роботи в ліцеї є робота методичних комісій. Усі педпрацівники працювали над індивідуальними методичними проблемами, які обрали відповідно до рівня своєї педагогічної майстерності та інтересів.

Адаптоване впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій і методик потребувало оптимального поєднання й конструювання різноманітних групових та індивідуальних форм методичної взаємодії роботи методичних комісій, яких у ліцеї шість.

Методичні комісії допомагають педагогам удосконалювати форми і методи навчання і виховання здобувачів освіти. Діяльність методичних комісій безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання здобувачів освіти, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання; професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників; впровадження досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду в навчально-виховний процес.

Головами методичних комісій ведуться Журнали обліку роботи методичних комісій. В кінці навчального року голови методичних комісій представляють творчі звіти результативності роботи за навчальний рік де відображено методичну проблему, над якою працювала методична комісія, шляхи її вирішення та результативність роботи (хто і які впроваджує інноваційні технології, чий досвід вивчався та впроваджувався, ким і які представлені методичні розробки, рекомендації, опорні конспекти, робочі зошити, посібники, участь у методичних заходах ліцею, підвищення кваліфікації, результати атестації, рівень навчальних досягнень здобувачів освіти з предметів, тощо).

У 2019/2020 н.р.:

 • проведено 46 засідань у 6 методичних комісіях, (у березні – червні засідання проводилися дистанційно);
 • 32 Інструктивно-методичні наради (у березні – червні засідання проводилися дистанційно);
 • 3 засідання Методичної ради
 • 6 засідань педагогічної ради;
 • 4 засідання Школи передового педагогічного досвіду

Інформаційно-видавнича  діяльність

 • 6 Збірників методичних напрацювань викладачів що атестувалися;
 • 5 Збірників кращих методичних напрацювань педагогів протягом навчального року;
 • 2 Збірники кращих методичних матеріалів представлених на Тьюторіалах НМЦ ПТО ЧО;
 • 3 Збірники матеріалів для підготовки здобувачів освіти до участі у Всеукраїнських олімпіадах здобувачів освіти з історії, біології, астрономії;
 • 2 Збірника «Празники в гості» (весняний і літній цикли народних свят).

У Вісниках НМЦ ПТО розміщені методичні напрацювання 20 педпрацівників.

Головне в методичній роботі – надання реальної дієвої допомоги всім членам педагогічного колективу. Сучасний педагог мусить постійно оновлювати свої знання й уміння, встигати за динамікою суспільного та науково-технічного прогресу.

Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічне забезпечення

ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» є юридичною особою, що фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету та часткових державних субвенцій відповідно до затверджених кошторисних призначень  на рік. Код відомчої класифікації видатків 0611110. Надходження коштів  та витрат проводяться згідно КЕКВ, за  яким власне воно було заплановане. Надходження коштів на поточний рахунок  установи здійснюється згідно з кошторисом у повному  обсязі, що відповідає «фактичним  видаткам».

Надходження, касові видатки загального фонду

№ з/пПоказникПеріод
2019\2020 навчальний рік  
1.Надійшло коштів, тис. грн., в тому числі:11336,6
1.1Оплата праці і нарахування на заробітну плату   
 в т.ч.  державна субвенція субвенція8897,1 42,4 25,8 94,9 28,2 135,7 1992,8 145,5 0 11336,6   8897,1 42,4 94,9 28,2 135,7 1992,8 145,5 0  
1.2Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч. ЗІЗ, засоби дизінфекції
1.3Продукти харчування
1.4Оплата послуг (крім комунальних)
1.5Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1.6Стипендії
1.7Інші виплати населенню
1.8      Інші поточні видатки
2.Касові видатки загального фонду, тис. грн., в тому числі:
2.1Оплата праці і нарахування на заробітну плату
 в т.ч.  державна субвенція субвенція
2.2Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2.3Продукти харчування
2.4Оплата послуг (крім комунальних)
2.5Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2.6Стипендії
2.7Інші виплати населенню
2.8      Інші поточні видатки

Додатковими джерелами фінансування ліцею є: доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, професійного навчання осіб відповідно до укладених договорів з фізичними особами, 50 % заробітної плати учнів при проходженні виробничої практики на підприємствах, інших коштів.

№ з/пПоказникПеріод
2019\2020 навчальний рік
1.Надходження спеціального фонду, тис. грн. в тому числі: 146,6 
1.1.Дохід від надання освітніх послуг( курси), тис. грн. 21,7 
1.2.Дохід від виробничої та господарської діяльності, виробнича практика тис. грн. 111,6 
1.3.Дохід від реалізації майна (оренда) тис. грн.. 8,3 
2.Касові видатки спеціального фонду,            тис. грн.  146,0 
2.1Оплата праці   нарахування на заробітну плату (податки) 52,1 
2.2Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 54,5 
2.3Відрядження 1,2 
2.4Оплата послуг (крім комунальних) 15,2 
2.5Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.: 9,5 
 Теплопостачання 0,6 
 Вода та водовідведення 1,3 
 Електроенергія 6,0 
 Вивіз сміття 1,6 
2.8      Обладнання (люк протипожежний) 13,5 

Надходження до спеціального фонду спрямовувалися на зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази ліцею.

Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетною  установою також здійснюються згідно з кошторисом  спеціального фонду.

Додатковими джерелами фінансування ліцею є: надходження від отриманих благодійних внесків , грантів та дарунків.

Надходження, касові видатки за іншими джерелами власних надходжень

№ з/пПоказникПеріод
2019\2020 навчальний рік
1.Надходження коштів , тис. грн. в тому числі: 77,5 
1.1. 1.2  Від отриманих благодійних внесків,грантів та дарунків тис. грн 76,3 
 Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів тис. грн. (іменна стипендія) 1,2 
2.Касові видатки              тис. грн.  49,2 

Кошти зі спеціального фонду використовуються для забезпечення професійної підготовки учнів, а також матеріально-технічного забезпечення кабінетів та майстерень у період навчання.

Ліцей самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде  статистичну і бухгалтерську звітність.

Проводить аналіз ефективності  використання бюджетних і спеціальних коштів.

Своєчасно ведуться виплати заробітної плати, стипендії, харчування дітям-сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування. Заробітна плата виплачується згідно штатного розпису та тарифікації. Також дітей-сиріт ліцей забезпечує предметами санітарії і гігієни, предметами гардеробу. Виплачуються інші поточні трансферти населенню для дітей-сиріт грошова допомога при працевлаштуванні, матеріальні допомоги.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснюються згідно фактичного використання комунальних послуг та сплачуються щомісячно згідно виставлених актів.

З метою скорочення виплат на тепло-, водо-, електроресурси в установі встановлено тепло-, водо-, електролічильники, замінено старі дерев’яні вікна та двері на сучасні металопластикові та заміна освітлення на енергозберігаючі прилади, що призвело до зменшення видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.

У гуртожитку заміна вікон, електроламп, а також було проведено значну роботу по ремонту та заміні електромережі та тепломережі.

Відсутня заборгованість за комунальні послуги. 

За поточний навчальний рік було проведено зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази ліцею, а саме було придбано багатофункціональний пристрій вартістю 4 тис. грн., копіювальний апарат вартістю 5 тис. грн., процесор вартістю 1,8 тис. грн., комп’ютер вартістю 9,2 тис.грн., принтер 2 штуки на суму 5 тис. грн., придбано серію конструкторів та мультиметр на суму 3,8 тис.грн., калькулятори 13 шт. вартістю 3,5 тис.грн. Також проведено поточний ремонт комп’ютерної техніки на суму 11 тис.грн., замінено класну дошку вартістю 1 тис.грн.

Здійснено певні витрати на забезпечення охорони праці: придбано та встановлено протипожежний люк вартістю 13,5 тис.грн., вогнегасники 5,4 тис. грн., встановлено ящик з піском та ряд стендів вартістю 5,5 тис. грн., придбані халати та протигази на суму 1 тис.грн. Крім цього на господарські товари витрачено 6,7тис.грн. ( в т.ч. керамічна плитка на суму 1,1 тис.грн), придбані електроінструменти на суму 4,9 тис. грн., енергозберігаючі лампи на суму 2 тис. грн., на канцтовари було витрачено 6,8 тис. грн.. В гуртожиток придбано 12 матраців на суму 3 тис. грн. Здійснено витрати на щорічну підписку періодичних видань на суму 8,7 тис.грн., На послуги ЄДЕБО витрачено 8 тис. грн., та рекламу 5,9 тис. грн.

За даний період було проведено ряд перевірок різними державними органами. Протоколів про правопорушення немає. Ліцей подає в управління освіти м. Чернівців, Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА бухгалтерські, статистичні звіти з усіх видів виробничо-господарської діяльності  в установлені терміни.

Для удосконалення матеріально-технічної бази необхідно продовжити роботу щодо подальшої модернізації навчально-виробничого комплексу ліцею, забезпечення новітнім обладнанням навчально-виробничих майстерень, навчальних кабінетів, завершити роботу щодо комп’ютеризації навчальних кабінетів, покращення умов проживання учнів у гуртожитку за рахунок залучення позабюджетних коштів. Продовжити роботу з енергозбереження та економії ресурсів.

Наявність колективного договору та додержання його умов

Чинний Колективний договір укладений 15.04.2019 на загальних зборах трудового колективу ліцею терміном на 3 роки.

Виконання умов договору розглядається щорічно на зборах колективу.

Всі вимоги передбачені пунктами колективного договору виконуються як з боку адміністрації, так і з боку трудового колективу, а саме:

–        забезпечується  зайнятість працівників;

–        надаються відпустки працівникам (основні та додаткові);

–        вчасно виплачується заробітна плата згідно тарифних ставок, посадових окладів, доплата, надбавки, індексація;

–        всім працівникам виплачується матеріальна допомога;

–        створюються здорові і безпечні умови праці.

Охорона  праці

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності у ліцеї проводиться відповідно до складеного плану, що затверджується на навчальний рік.

Важливими показниками при оцінці стану охорони праці в ліцеї є кількість нещасних випадків. За 2019\2020 н.р. виробничих травм серед працівників та здобувачів освіти в ліцеї не було.

Ліцей представив матеріали на Всеукраїнський громадський огляд-конкурсу стану умов і охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України.

Проаналізовано виконання Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки , гігієни праці та виробничого середовища, підвищеного існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам за календарний 2019 рік, які виконані на 98 % на  суму 90067,02 грн.

Також наказом Міністерства освіти і науки України від 29.01.2020  № 105 затверджена нова редакція Статуту ліцею, яким передбачено діяльність закладу.

Участь у дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня за темою:«Управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної)освіти на засадах педагогічної логістики»

На виконання наказу МОНУ від 21.05.2019 р. № 693 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою: «Управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної)освіти на засадах педагогічної логістики у червні 2019 року – грудні 2022 року» та наказу МОНУ ВІД 11,06,2019 № 303 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою: «Управління розвитком закладів професійної освіти на засадах педагогічної логістики» у Чернівецькій області» ліцей залучений до участі у вище згаданого експерименті.

За вказаний період:

15.04.20 р. у вебінарі методистів, заступників директорів з навчально-методичної та навчально-виробничої роботи, методистів ЗП(ПТ)О Чернівецької області на  тему: «Управлінський та методичний супровід як елемент педагогічної логістики розвитку професійної компетентності педагогічних працівників» (у межах педагогічного експерименту всеукраїнського рівня).

28.05.20 взяли участь у вебінарі (логістична онлайн-студія) методистів, заступників директорів з навчальної, навчально-методичної роботи ЗП(ПТ)О області на тему: «Управління розвитком креативності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти як елемент педагогічної логістики».

24.06.2020 р. взяли участь у вебінарі методистів, заступників директорів з навчальної, навчально-методичної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Вимоги до розробки інноваційних навчальних ресурсів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти як елемент педагогічної логістики» (у межах педагогічного експерименту всеукраїнського рівня).

Відповідно до плану заходів Одинадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», на виконання плану роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області на 2020 рік, спільно з кафедрою професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 04 серпня о 13.00 взяли участь у режимі онлайн  засіданні круглого  столу «Створення передумов ефективної освіти і  навчання на засадах педагогічної логістики». За підсумками участі Ліцей нагороджений Дипломом за активну участь у презентації досягнень із модернізації  національної освіти та Сертифікатом Дискусійної панелі.