Запрошення на курси УВУПО


Шановні колеги!

Запрошуємо до дистанційного проходження курсів підвищення кваліфікації на базі Українського відкритого університету післядипломної освіти (УВУПО), який є першим в Україні самоврядним (автономним) закладом освіти типу розподіленого університету, що діє на засадах взаємодії формальної, неформальної та інформальної освіти.

УВУПО функціонує відповідно до «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (Постанова КМУ від 21.08.2019 р. № 800).

Курси, що призначені для підвищення кваліфікації вчителів, можуть (за бажанням) включати досить розлогу електронну (мультимедійну) бібліотеку (1-11кл.) та інструкції для її використання. Також передбачені опції для людей з порушеннями зору та слуху (адаптований сурдопереклад та шрифт текстів під мову Брайля). Представлені  кейс-уроки охоплюють всю шкільну програму та адаптовані для інклюзивного навчання.

З попереднім переліком курсів Ви можете ознайомитися на сторінках викладачів віртуальних кафедр (перейти).

Пропонуємо різноманітні курси з психології, НУШ, освіти дорослих, цифрових технологій, менеджменту освіти, філології, природничих та гуманітарних дисциплін тощо. Зокрема:

1. Полікультурна освіта викладачів (автор: д.п.н. Султанова Л.Ю.).

2. Цифрова адженда освіти: цифрові компетентності, цифровий інтелект педагога (автор: д.п.н. Карташова Л.А.).

3. Технології та принципи дистанційного навчання: формування цифрових компетентностей педагога-тьютора (автори: д.п.н. Л.А. Карташова, ст. викл. О.А. Бойченко, ст. викл. Т.І. Шеремет).

4. Особливості розвитку професійної компетентності учителів початкової школи в системі методичної роботи (автор: Раус В.В.).

5. Технології відстеження трудової успішності випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (автор: д.п.н. Сергеєва Л. М.).

6. Організація дистанційного навчання в закладах освіти (автор: к.п.н. Ляхоцька Л.Л.).

7. Професійне самовдосконалення керівників закладів професійної (професійно-технічної освіти) (автор: к.п.н. Купрієвич В. О.).

8. Професійна культура майбутніх фахівців у контексті розвитку суспільства знань (автор: д.п.н. Петренко Л.М.).

9. Ключові вміння 21-го століття: реалізація в Новій українській школі (автор: к.п.н. Швень Я. Л.).

10.  Шкільний урок ХХI ст.: типи, проєкти, аналіз: Нотатник педагога (автор: к.п.н. Скрипник М.І.).

11.  Психологічна безпека освітнього середовища: сутність та умови створення (автор: д.психол.н. Бондарчук О.І.).

12. Психологічні умови попередження та подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях (автор: д.психолог.н.  Карамушка Л.М.).

13. Технологія роботи з обдарованими дітьми (автор: к.п.н. Пінчук Н. І.).

14. Управління закладом освіти як проєктно-орієнтованою організацією (автор: д.п.н. Рябова З. В.).

15. Управління проектами в закладах освіти (автор: к.п.н. Оліфіра Л.М.).

16. Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості (автор: к.п.н. Москальова А.С.)

17. Успішне входження педагогічних працівників в освітню організацію як чинник їхнього благополуччя (автор: к.п.н. Москальов М.В.)

18. Фахівець із соціальної роботи в умовах сьогодення: як стати успішним (автор: к.п.н., д.психол.н. Балахтар В.В.)

19. Розвиток психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг (автор: Казакова С.В.)

20.  Психологія економічної поведінки сучасного фахівця (автор: к.п.н. Бондаревська І.О.)

21. Традиції та інновації професійної підготовки конкурентоздатних фахівців для харчової та переробної промисловості (автор: к.п.н. Тарасюк І.В.)

22. Педагогіка дитинства (автор: к.п.н. Скрипник М.І.)

23. Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи (автор: к.п.н. Скрипник М.І.)

24. Створення позитивного іміджу закладу освіти у системі управління якістю підготовки фахівців (автор: к.п.н. Стойчик Т.І.)

25. Економіка закладу освіти (автор: д.п.н. Сорочан Т.М.)

26.  Соціальні ризики в трудовій сфері (автор: д.е.н. Надрага В.І.)

27. Основи педагогічної майстерності управляти аудиторією (автор: д.п.н. Сергеєва Л.М.)

28. Формування креативності та проактивності педагога (автор: к.п.н. Кінах Н.В.)

29. Створення онлайнових інтерактивних вправ (автор: Частаков А.В.)

30. Цифрові технології в роботі викладача коледжу (автори: к.п.н. Гущина Н.І., к.п.н. Кондратова Л.Г.)

31. Безпека інформації в Інтернеті (автор: к.п.н. Касьян С.П.)

32. Самоменеджмент як чинник професійно-особистісного розвитку менеджера в освіті (автор: к.п.н. Любченко Н.В.)

33. Розвиток мотивації професійної діяльності педагогічних працівників в умовах Нової української школи (автор: к.п.н. Кравчинська Т.С.)

34. Розвиток інформаційної культури керівників та педагогічних працівників закладів освіти (автор: к.п.н. Гуменний О.Д.)

35. Активні стратегії в освіті: навчання через досвід (автор: д.п.н. Сергеєва Л.М.)

36. Організаційні особливості індивідуального ресурсу професійного розвитку працівників соціальної сфери (автор: Раус В.В.).

37. Впровадження засад стратегічного управління й автономії закладу професійної освіти в умовах реформи й економіки знань (автор: к.е.н. Паздрій В.Я.)

38.  Естетотерапія: людинознавча компетентність сучасного педагога  (автор: д.п.н. Федій О.А.)

39. Формування іншомовної компетентності в аудіюванні з іноземної мови за професійним спрямуванням здобувача ЗП(ПТ)О (автор: Микитюк С.М.)

40. Глобалізація сучасного світу (автор: к.іст.н. Данильєв А.О.)

41. Як попередити та подолати стрес у складних умовах сьогодення (автори: д.психол.н. Бондарчук О.І., к.п.н. Пінчук Н.І.)

42. Цифрові технології у викладанні мистецтва (автор: к.п.н. Кондратова Л.Г.)

43. Соціально-педагогічний супровід осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти (автори: д.п.н. Рябова З.В., к.н.д.у. Козенко Р.В., Баранцова Т.В.)

44.Використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного  навчання(автор: к.п.н. Гущина Н.І.)

45. Стратегічні напрями державного управління освітою в Україні (автор: к.н.держ.упр. Коврига О.С.)

46.Менеджмент освітньої та педагогічної діяльності в закладах освіти (автор: д.п.н. Рябова З.В.)

Термін навчання – 30 днів, вартість – 350грн.

https://bit.ly/3jou8lG реєстрація на спецкурси

Завершивши навчання, слухачі отримують відповідний сертифікат (Ліцензія МОН України: наказ від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»).

Для уточнень просимо звертатись: uvu.umo@gmail.com /  тел.,Viber, Telegram: +380955360681 

З повагою,

Команда УВУПО