Виховна робота

 

dpp 0011 Заст. директора з ВР - Людмила Іванівна Ткач

     У Державній національній програмі «Освіта. Україна ХХІ століття», Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті наголошується на потребі докорінної перебудови навчально-виховної роботи навчального закладу, підвищення її ефективності, подоланні формалізму. 

         Показниками високого рівня організації виховної системи, який забезпечує досягнення найоптимальніших результатів, є:

-   реалізація демократичних принципів в управлінні закладом та раціональний розподіл функцій між адміністрацією та педагогами;

- високий рівень педагогічної грамотності, цілеспрямованість і конкретність;

-    планування виховної роботи з урахуванням потреб суспільства та вихованості учнів;

-   єдність дій навчального закладу, сім’ї та громадськості;

-  інтеграція всіх соціальних інститутів та широке залучення до виховної роботи представників громадськості, трудових колективів, позашкільних закладів, осередків культури;

-   дієвість форм та методів виховної роботи;

-  оперативність та дієвість системи контролю за станом виховної роботи;

- підвищення рівня психолого-педагогічних знань і умінь педагогів, дотримання ними педагогічної етики та професійної культури;

-   педагогічно доцільна організація життя учнівського колективу та високий рівень розвитку учнівського самоврядування;

-    залучення всіх учнів до різноманітної розвивальної діяльності;

- формування високоморальних і гуманістичних відносин в учнівському колективі.