НАКАЗ

 

«___»______ 2018 р.                                                                              №____

 

Про організацію роботи

Батьківського всеобучу

 

Згідно плану роботи ліцею на 2018/2019 навчальний рік та з метою підвищення статусу інституту сім’ї, престижу толерантних сімейних відносин, тісної взаємодії навчального закладу із батьківською громадськістю, удосконалення роботи по наданню допомоги батькам у сімейному вихованні через систему педагогічного навчання, пропаганду кращого досвіду сімейного виховання, активного залучення батьків до навчально-виховного процесу,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Продовжити роботу батьківського всеобучу, відповідно основними завданнями якого вважати підвищення статусу інституту сім’ї, престижу толерантних сімейних відносин, тісної взаємодії навчального закладу із батьківською громадськістю, удосконалення роботи по наданню допомоги батькам у сімейному вихованні через систему педагогічного навчання, пропаганду кращого досвіду сімейного виховання.

2.Затвердити план роботи батьківського всеобучу на 2018/2019 навчальний рік.

3.Залучати до роботи юрисконсульта, психологічну службу ліцею, інспекторів у справах дітей Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції, представників Служби у справах дітей Чернівецької міської ради та Чернівецького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

4.Відповідальними за організацію і проведення занять зі всеобучу батьків призначити Ткач Л.І., заступника директора з виховної роботи, Харівську С.В., практичного психолога, Коваля Б.В., соціального педагога, Мороз Є.В., юрискосульта.

5.Даний наказ довести до відома інженерно-педагогічного, батьківського та учнівського колективів ліцею.


 

Директор ліцею                                                             О.В. Цимбал

Ткач Л.І.

� ліцею                                                             О.В. Цимбал

Ткач Л.І.