Чернівецький професійний ліцей сфери послуг здійснює підготовку висококваліфікованих робітничих кадрів за професіями:

 • адміністратор;
 • секретар керівника;
 • діловод

   1  

                                                  

 Вивчають:

- ділову українську мову;
- машинопис;
- офісну техніку;
- діловодство, комп‘ютерне діловодство;
- основи бухгалтерського обліку та аудиту;
- іноземну мову за професійним спрямуванням;
- етику і психологію ділового спілкування.
- положення і інструкції щодо ведення діловодства;
 - стандарти, системи організаційно-розпорядчої документації.

Працюють в організаціях, установах, на підприємствах різних форм власності, громадських приймальнях, канцеляріях, відділах кадрів, архівних підрозділах, відділах ведення обліку документів.

 

 • електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин;
 • оператор компютерного набору;
 • оператор компютерної верстки;
 • оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

         

                                               

 Вивчають:
- прийоми шрифтового оформлення тексту;
 - правила набирання і верстки книжково-журнальної і газетної продукції;
- поліграфічні правила оформлення продукції;
- правила користування комп’ютерною технікою ісистемою зв’язку;
- технологію обробки даних;
- основи роботи з комп’ютерною мережею;
- вимоги до складання та оформлення службової документації;
- будову всіх видів комп’ютерної техніки;
- принципи роботи контрольно-вимірювальної апаратури;
- монтаж і пайку електричних схем, радіодеталей, вузлів;
- діагностування несправностей модулів, вузлів, офісної техніки та способи їх усунення.

Працюють в інтернет-кафе, дизайнерських студіях, організаціях, підприємствах, установах різних форм власності, видавництвах, типографіях, сервісних центрах з ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки, центрах комп’ютерних технологій, магазинах продажу та гарантійного обслуговування комп’ютерної техніки, навчальних закладах, які мають комп’ютерні класи.

   

 • обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;
 • адміністратор;
 • агент з постачання.

         

                                                  

Вивчають:
- правила приймання, видачі і обліку грошей і цінних паперів;
- форми касових і банківських документів;
- правила користування комп‘ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
- нормативи, методику та інструкції з організації та ведення бухгалтерського обліку;
- вимоги до складання фінансової звітності;
- порядок і способи реєстрації інформації;
- правила документообігу;
- форми звітності і контролю.

Працюють в організаціях, на підприємствах, в управліннях, відділах ведення обліку та їх підрозділах, в поштових відділеннях, банках, ощадних касах та інших фінансових установах.

 

 • соціальний робітник;
 • помічник вихователя;
 • гувернер. 

   13   

 Вивчають:
- проблеми старості, малозабезпеченості і безробіття;

 - форми і методи роботи з дітьми і молоддю;

- основні види санітарно-гігієнічної допомоги, надання долікарської допомоги, основи домоводства;

- основи домашнього виховання дитини;

- основи вікової та педагогічної психології, педіатрії, гігієни та дієтології (основи дитячих хвороб, догляду за тілом та раціонального харчування);

- правила професійної етики, моральну і юридичну відповідальність;

- правила поведінки в різних відділеннях лікувальних закладів;

- дотримання безпеки при проведенні медичних маніпуляцій;

-  основи охорони здоров‘я дітей;

-  основи методик навчання та виховання дітей по ознайомленні з природою, мовою, математикою, музикою,

- фізичною культурою;

- правила догляду за дітьми та організації їх харчування.

Працюють в організаціях, фондах і об‘єднаннях по соціальному захисту населення, будинках-інтернатах і службах: «Довіра», «Турбота», «Червоний Хрест», закладах освіти, лікарнях, центрах реабілітації, сім’ях, дослідних дитячих закладах (установах), поліклініках, медпунктах, санаторно-курортних закладах, медичних консультаціях, центрах, будинках дитини, інтернатах, притулках.