Підсумки діяльності ліцею за 2018/2019 н.р

(навчальна робота)

У 2018/2019 н.р. педагогічний колектив ліцею працював за затвердженим планом роботи колективу та єдиною методичною проблемою. Усі заплановані заходи протягом року проведені на достатньому та високому рівнях. За 2018/2019н.р. всі робочі навчальні плани і програми виконані вчасно.

У минулому навчальному році контингент учнів складав 336 учнів, з них нового набору у 2018 році – 127 осіб (70,5%). Протягом року здійснено підготовку 20 слухачів за напрямком «Основи масажу» (позашкільна освіта). Протягом навчального року з ліцею вибуло 140 учнів, в тому числі випускників – 127. З них – ТУ –45 чол. та СПТУ – 82 чол., в тому числі 3 – дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 4 – учнів з фізичними вадами. За результатами випуску 79 (62%) учнів отримали кваліфікацію з двох і більше професій. 12 учнів (9,5%)  отримали дипломи з відзнакою (у 2017/2018 н.р. – 13%).

За навчальний рік з ліцею відраховано 13 учнів (у 2017/18 н.р. - 18 учнів), що склало 4% (у 2017/18 н.р. – 4,4%) від загального контингенту. Перехідний контингент на 2019/2020 н.р. складає 198 учнів, з них 47 чол. – на базі ТУ, 151 чол. – на базі СПТУ.

Узагальнена інформація по групах (без зимового випуску)

№ групи

Успішність (%)

Якість знань (%)

Середній бал

1

96

72,1

7,8

3

94,7

43,4

6,1

4

100

67,3

7,5

5

100

68

7,4

8

100

83,6

8,2

9

100

70

6,6

10

100

61

7,5

11

100

51,5

6,9

12

100

67

7,3

13

100

55,5

6,9

14

100

77,7

8,0

Всього:

99,2

65,2

7,3

За підсумками успішності за минулий навчальний рік всі учні атестовані. В цілому успішність по ліцею за 2017/2018 н.р. склала 99,2%, якість знань – 65,2 %  Середній бал учнів по ліцею склав – 7,3. Кількість пропусків – 29992, з них без поважних причин – 9756 год., що складає 29 год. на 1 учня (майже 1 навчальний тиждень, у 2017/2018 н.р. – 28,6 год на 1 учня).

Якість знань та середній бал з загальноосвітньої підготовки

Предмет

Якість знань (%)

Середній бал

Українська мова

32,7

5,8

Українська література

42,2

6,4

Математика

31

5,7

Фізика

46,1

6,3

Астрономія

70

7,2

Технології

81

8,4

Англійська мова

44,2

6,2

Німецька мова

44,5

6,0

Хімія

42

6,2

Біологія

58,6

6,9

Екологія

65,4

7,0

Історія України

49,9

6,5

Всесвітня історія

42,7

6,2

Людина і світ

80,3

7,8

Громадянська освіта

66,4

6,9

Онови медичних знань

91,5

8,8

Інформатика

61,1

7,0

Зарубіжна література

51,8

6,7

Художня культура

62

7,0

Географія

55,3

7,0

Фізична культура

88,7

8,7

Всього:

57,5

6,9

Якість знань та середній бал з професійної підготовки становить відповідно 74,5% та 7,7. 

Інформація про результати проведення державної кваліфікаційної атестації.

Гр №

Назва професії

Кількість учнів на кінець н.р.

Кількість учнів, допущених до ДКА

Кількість учнів, які склали ДКА

Результати державної кваліфікаційної атестації/ рівні

Середній бал за ДКА

Початковий

Середній

Достатній

Високий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Помічник вихователя; соціальний робітник

23

23

23

-

-

-

-

-

-

-

3

8

8

3

1

9,6

15

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

22

22

22

-

-

-

-

2

1

1

8

2

5

3

-

8,6

9

Секретар керівника (організації, підприємства, установи); діловод; адміністратор

28

28

28

-

-

-

-

-

4

9

2

2

5

6

-

8,5

10

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

26

26

26

-

-

-

3

-

2

3

5

5

5

3

-

8,2

12

Помічник вихователя; соціальний робітник

29

28

28

-

-

-

-

-

1

1

5

3

12

4

2

9,6

ВСЬОГО:

128

127

127

-

-

-

3

2

8

14

23

20

35

19

3

8,9

Таким чином, зі 127 випускників 57учнів (45%) показали високий рівень знань на державному кваліфікаційному іспиті, 57 учнів (45 %) показали достатній результат на ДКА, 13 учнів (10%) – середній рівень знань під час ДКА. Середній бал за ДКА за 2018/2019 н.р. склав 8,9. Якість знань – 90%.

Інформація про результати державної підсумкової атестації

з загальноосвітніх дисциплін.

предмет

Кількість учнів на кінець року

Кількість учнів, допущених до атестації

Кількість учнів, що склали ДПА

Результати атестації

Середній бал за річну атестацію

Середній бал за ДПА

Розбіжність

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Історія України

83

75

73

-

-

-

6

27

26

8

2

3

-

-

-

6,2

5,7

-0,5

Біологія

57

52

52

-

-

-

4

6

5

7

15

7

8

-

-

7,3

7,5

+0,2

Фізика

26

26

26

-

-

-

5

2

2

11

5

1

-

-

-

6,5

6,5

0

Математика

3

3

3

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

7,0

4,0

-3,0

Українська мова

83

78

76

1

10

27

17

13

5

2

1

-

-

-

-

5,4

3,7

-1,7

Всього:

 

 

 

1

11

27

32

50

38

28

23

11

8

-

-

6,5

5,5

-1,0

Питання підсумків ДПА з базових дисциплін вже розглядалося на засіданні педради у червні 2019р., але у зв’язку з тим, що у 2019/2020 н.р. випускники будуть складати вже всі іспити у форматі ЗНО (українська мова та математика/Історія України, предмет за вибором), звертаю особливу увагу викладачів цих предметів та посилену відповідальність за рівень та якість знань учнів з цих предметів, підготовку їх до участі у ЗНО.

Пошук