Наказ про створення атестаційної комісіїДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ»

НАКАЗ

____________ 2022 р.                                                                  № _____

Про створення атестаційної комісії

на 2022/2023 навчальний рік

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.12.2011 р. № 1473, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 14/20327, та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135, наказу Департаменту освіти і науки «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році» від 15.09.2022р. № 192, з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників й ефективності управлінської діяльності керівників закладів освіти

НАКАЗУЮ:

1. Створити атестаційну комісію під моїм головуванням з повноваженням на 2022/2023 навчальний рік у складі:

Заступник голови: Лакатуш А.В., заступник директора з НВР; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Секретар комісії:Симонова Л.М., методист вищої категорії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Члени комісії:

Ткач Л.І., заступник директора з ВР; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Добрянська Л.Г., майстер виробничого навчання І категорії; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; голова методичної комісії;

Лупул К.В., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; голова методичної комісії;

Рогозевич Г.М., майстер виробничого навчання, голова методичної комісії;

Харівська С.В., практичний психолог вищої категорії, спеціаліст вищої категорії, старший викладач; голова методичної комісії;

Білінська О.В., майстер виробничого навчання І категорії; голова профкому ліцею.

2. Дотримуватися Типового положення про атестацію педагогічних працівників із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 та не допускати порушень під час проведення атестації.

3. Подати до 10.10.2022 до комісії список педагогічних працівників, які підлягають атестації.

4. Завершити роботу атестаційної комісії І рівня – до 02 квітня.

5. Секретарю атестаційної комісії Симоновій Л.М. надіслати в Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області до:

– 18.11.2022 графік засідань атестаційної комісії; список претендентів на присвоєння педагогічних звань;

– 02.02.2023 напрацювання педагогів, що атестуватимуться на присвоєння педагогічних звань для схвалення;

– 15.04.2023 атестаційні матеріали на педагогічних працівників, які атестуватимуться комісією ІІІ рівня,

– 10.05.2023 звіт про проведення атестації у 2022/2023 н.р.

6. Забезпечити до 01.01.2023 підвищення кваліфікації всіх педагогічних працівників, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів та при суміщенні посад відповідно до пунктів 3.23 та 3.25 Типового положення.

7. Провести засідання з атестації педагогічних працівників 24.03.2023 року.

9. Оновити стенд «Від атестації до атестації» і розміщати на ньому матеріали атестації.

10. Даний наказ розмістити на сайті ліцею, ознайомити педагогічний колектив ліцею.

11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. директора                                                                 Орися ЦИМБАЛ

Юрисконсульт

__________ Є.МОРОЗ

«____»_________ 20___ р.

Лідія СИМОНОВА