Наказ про створення атестаційної комісіїДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ»

НАКАЗ

____________ 2021 р.                                                                  № _____

Про створення атестаційної комісії

на 2021/2022 навчальний рік

Відповідно до Закону України «Про освіту», вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.12.2010 № 1255/18550, Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 23.07.2009 за № 687/16703, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11.03. 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS – СоV-2» із змінами, наказу Департаменту освіти і науки «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році»

НАКАЗУЮ:

1. Створити атестаційну комісію під моїм головуванням з повноваженням на 2021/2022 навчальний рік у складі:

Заступник голови: Лакатуш А.В., заступник директора з НВР; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Секретар комісії:Симонова Л.М., методист вищої категорії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Члени комісії:

Ткач Л.І., заступник директора з ВР; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Добрянська Л.Г., майстер виробничого навчання І категорії; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; голова методичної комісії;

Лупул К.В., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; голова методичної комісії;

Рогозевич Г.М., майстер виробничого навчання, голова методичної комісії;

Харівська С.В., практичний психолог вищої категорії, спеціаліст вищої категорії, старший викладач; голова методичної комісії;

Білінська О.В., майстер виробничого навчання І категорії; голова профкому ліцею.

2. Дотримуватися Типового положення про атестацію педагогічних працівників із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 та не допускати порушень під час проведення атестації.

3. Подати до 10.10.2021 до комісії список педагогічних працівників, які підлягають  атестації.

4. Завершити роботу атестаційної комісії І рівня – до 01 квітня.

5. Секретарю атестаційної комісії Симоновій Л.М. надіслати в Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області до:

– 20.11.2021 графік засідань атестаційної комісії; список претендентів на присвоєння педагогічних звань («практичний психолог-методист»);

– 05.02.2022 напрацювання педагогів, що атестуватимуться на присвоєння педагогічних звань для схвалення;

– 15.04.2022 атестаційні матеріали на педагогічних працівників, які атестуватимуться комісією ІІІ рівня,

– 10.05.2022 звіт про проведення атестації у 2021/2022 навчальному році.

6. Забезпечити до 01.01.2022 підвищення кваліфікації всіх педагогічних працівників, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів та при суміщенні посад відповідно до пунктів 3.23 та 3.25 Типового положення.

7. Узагальнити результати вивчення діяльності педагогічних працівників і оформити характеристики до 01.03.2022 р. До 15.03.2022 р. ознайомити педпрацівників з їх характеристиками під підпис.

8. Провести засідання з атестації педагогічних працівників 25.03.2022 року.

9. Оновити стенд «Від атестації до атестації» і розміщати на ньому матеріали атестації.

10. Даний наказ розмістити на сайті ліцею, ознайомити педагогічний колектив ліцею.

11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ліцею                                                                  Орися ЦИМБАЛ

Юрисконсульт

__________ Є.Мороз

«____»_________ 20___ р.

Лідія СИМОНОВА