Методична робота

    Наше сьогодення зумовлює необхідність переосмислення освітньої діяльності, актуалізації змісту, створення навчального процесу, спрямованого на розвиток і саморозвиток компетентної, конкурентноспроможної особистості. Тому методична робота ліцею спрямована на реалізацію науково-методичної теми:

«Реалізація особистісно орієнтованих технологій навчання у сучасному освітньому процесі»

Працюємо над:

- організаційно-методичним забезпеченням програм розвитку професійно-технічного навчального закладу;

- удосконаленням змісту, форм та методів навчання здобувачів освіти, забезпеченням єдності органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнівської молоді;

- розвитком педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створенням умов для їх професійного вдосконалення;

- інформаційним забезпеченням педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформуванням про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвідів;

- удосконаленням комплексно-методичного забезпечення предметів і професій.

Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками є методичний кабінет

Координує методичну роботу методист ліцею:

Симонова Лідія Миколаївна

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

(планування, організація, контроль, звітність, впровадження)

Планування:

 • - розділ методичної роботи у перспективному плані роботи  ліцею;
 • - план роботи методичного кабінету;
 • - графік підвищення кваліфікації і стажування викладачів і майстрів виробничого навчання;
 • - план роботи Школи молодого педагога;
 • - план роботи Школи педагогічної майстерності;
 • - плани самоосвіти педагогічних працівників;
 • - графік проведення предметно-методичних, професійних тижнів;
 • - графіки внутрішнього контролю адміністрації ліцею.

Участь у плануванні:

 • - роботи навчального закладу;
 • - роботи методичних об’єднань;
 • - виховної роботи;
 • - роботи педради.

Організація:

 • - роботи з підвищення кваліфікації педагогів;
 • - науково-методичної роботи педагогів;
 • - узагальнення і популяризація передового педагогічного досвіду;
 • - атестації ІПК;
 • - участі викладачів в обласних семінарах, тренінгах, тьюторіалах тощо ;
 • - проведення відкритих уроків теоретичного і виробничого навчання.

Контроль за:

 • - виконанням плану-графіку:

- атестації ІПК,

- взаємовідвідування уроків педагогами,

 • - веденням навчально-методичної документації;
 • - діяльністю методичних комісій.

Звітність:

 • - щорічний звіт про методичну роботу;
 • - звіт про атестацію ІПК.

Впровадження:

 • - інноваційних технологій в навчально-виховний  процес.

Створення:

 • - зразків методичної документації;
 • - зразків  навчально-плануючої документації.

 

Знання мають служити творчим цілям людини.

 

Мало накопичувати знання, слід розповсюджувати їх якомога ширше та застосовувати в житті