План роботи школи молодого педагога

на 2018/2019 н.р.

(перший, другий рік навчання)

Напрямки адаптації молодих педагогів у педагогічному колективі ліцею:

  • професійний: підвищення рівня педагогічної майстерності, фахових компетенцій;
  • соціально-психологічний: допомога у пристосуванні до соціального життя у педагогічному та учнівському колективах.
  • Мета роботи: надання молодим педагогам дієвої методичної допомоги у розв'язанні першорядних практичних проблем, адаптаційна допомога у подоланні труднощів, із якими зустрічається молодий педагог, формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам педагогічної науки і практики, підтримати їхню творчу наснагу, бажання творчо і плідно працювати.

                                                                                  «Творчість, майстерність, досконалість -

                                                                                   це насамперед, наполеглива праця»

                                                                                                                      В.Сухомлинський

рік

в е р е с е н ь

відповідальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ:

1.Організаційні заходи:

- вивчення досвіду роботи наставників;

- допомога у виборі теми самоосвіти та методичної проблеми, складання планів самоосвіти. Самодіагностика, діагностика утруднень, анкетування.

2.Складання розкладу взаємовідвідування уроків педагогами - початківцями та наставниками.

3. Основні вимоги до:

оформлення документації майстра виробничого навчання;

- ведення журналів теоретичного і виробничого навчання;

- тематичного і поурочного планування.  Опрацювання літератури з теми "Типи і структура уроків виробничого навчання. Дидактичні вимоги до сучасного уроку.";

- організації індивідуальної роботи з обдарованими і невстигаючими учнями;

- організації позанавчальної роботи з учнями і батьками;

4. Діагностична анкета молодого спеціаліста по визначенню стану методичної підготовки.

5. Залучення молодих педагогів до роботи методичних комісій.

6. Опрацювання нормативно-правової документації щодо організації навчально-виховного процесу. Огляд преси і методичної літератури.

НАВЧАННЯ:

1. Ознайомлення молодих педагогів з історією ліцею, традиціями.

2. Урок-як засіб розвитку особистісних якостей учня.

3. Моделювання плану уроку, його основних етапів.

4. Триєдина мета уроку – навчальна, розвиваюча, виховна.

5. Методика проведення уроків виробничого навчання:

а) типи і види уроків;

    б) форми і методи уроків виробничого навчання;

в) ПРАКТИЧНА РОБОТА: опанування навичок складання тематичних планів, конспектів уроків, визначення навчальних цілей уроку.

6. Вручення брошури «Учитель-учителю»

 

директор

методист

голови МК

 

методист

 

 

ст.майстер

методист

ст. майстер

заст. з НВР

 

 

 

заст. з ВР

 

методист

голови МК

юрисконсульт

бібліотекар

 

директор

пр. психолог

методист

 

ст.майстер

 

методист

 

ст. майстер

методист


 

ж о в т е н ь

 

 

ЗАХОДИ:

1. Посвята у педагоги

  1. 2.2. Ознайомлення з нормативними документами МОН України.

 3.Самоаналіз уроку, як засіб підвищення його ефективності.

 4. Про єдині вимоги до учнів

 5. Відвідування уроків молодих педагогів наставниками. Адаптація молодих спеціалістів до педагогічної діяльності

 6. Відвідування уроків, що проводяться досвідченими педагогами, з метою ознайомлення з педагогічними технологіями.

 7. Опрацювання фахової періодики. Огляд новинок методичної літератури.

НАВЧАННЯ:

1. Педагогічні здібності та створення психологічного комфорту на уроках.

2. Культура спілкування педагога з учнями та батьками.

3. Сучасні підходи до виховного процесу, формуванню особистості на принципах національного виховання та традицій ліцею.

4. Єдині педагогічні вимоги.

5. Методична проблема над якою працює колектив ліцею та шляхи її впровадження в свою роботу.

6. Як зробити урок ефективним:

а) планування і методика підготовки сучасного уроку;

б) методи викладання: як стати ефективним педагогом;

в) як скласти конспект уроку;

г) ПРАКТИЧНА РОБОТА: визначення типу уроків та їх структури. Вивчення сучасних вимог до проведення уроку. Ознайомлення з методичними рекомендаціями та методичними розробками майстрів в/н 1,ІІ кваліфікаційних категорій.

 

директор

юрисконсульт

методист

заст. з ВР

майстри

методист

наставники

 

бібліотекар

 

методист

 

заст з НВР

заст. з ВР

 

заст. з ВР

заст. з ВР

 

методист

 

методист

ст.майстер

 

методист

 

 

л и с т о п а д

 

 

ЗАХОДИ:

1. Вивчення передового педагогічного досвіду педагогів ліцею. Опрацювання літератури з питань диференційного навчання та індивідуального підходу до навчання.

2. Відвідування та обговорення відкритих уроків педагогів-наставників.

3. Виявлення  можливих помилок, які допускають молоді педагоги, їх обговорення з – наставниками. Шляхи подолання утруднень.

4.Організація, підготовка та проведення позанавчальних заходів з метою формування в учнів інтересу до навчання.

5.Огляд новинок методичної літератури.

НАВЧАННЯ:

1. Використання різноманітних форм і методів роботи на уроках.

2. Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці.

3. Створення умов для отримання позитивного результату.

4. Ознайомлення з методом портфоліо. Вимоги до оформлення портфоліо педагога. Використання комп’ютерних технологій у створенні портфоліо.

5. Методика проведення уроків виробничого навчання:

а) структура уроку;

     б) вимоги до змісту структурних елементів уроку;

в) ПРАКТИЧНА РОБОТА: моделювання структури уроку відповідно до обраного типу

 

голови МК

мол.педагоги

 

майстри

голови МК

 

заст. з ВР

 

бібліотекар

 

ст. майстер

 

 

методист

 

методист

ст. майстер

 

методист

 


 

г р у д е н ь

 

 

ЗАХОДИ:

1. Фактори, які впливають  на рівень навчальних досягнень учнів.

2. Методична скринька: «Як навчити « неправильну дитину».

3. Відвідування уроків та позанавчальних заходів  наставників.

4. Підготовка до тижня педагогічної майстерності.

5. Дискусія «Основні фактори, які впливають на рівень вихованості учнів»

6. Огляд періодичних видань.Робота з фаховою літературою та методичними рекомендаціями щодо організації контролю знань учнів на уроці, тестового контролю, його можливостей.

НАВЧАННЯ:

1. Формування життєвих компетентностей та розвиток творчого потенціалу учня.

2. Використання інноваційних технологій в навчально - виховному процесі.

3. Стажування як засіб підвищення фахової майстерності майстрів в/н.

4. Організація системи контролю за знаннями, вміннями, навичками учнів:

    а) проміжного;

    б) тематичного;

    в) підсумкового;

    г) ПРАКТИЧНА РОБОТА: створення методичної розробки уроку

5. Підготовка та проведення конкурсів професійної майстерності.

 

заст. з НВР

пр..психолог

мол.педагоги

голови МК

заст. з ВР

методист

бібліотекар

 

 

 

заст. з НВР

 

ст.майстер

заст. з НВР

 

 

ст. майстер

методист

заст. з ВР

 

с і ч е н ь

 

 

ЗАХОДИ:

  1. 1.Відвідування уроків та позанавчальних заходів наставників.
  2. 2.Форми і методи планування і організації роботи предметних гуртків.

4. Методи вивчення особистості. Ефективність їх застосування.

6. Огляд фахової преси і методичної літератури на тему «Міжпредметні зв’язки – етапи інтеграції в навчальному процесі»

7. Методи організації та здійснення навчально - пізнавальної діяльності учнів.

8. Взаємовідносини між майстром в/н і учнем як фактор підвищення якості освіти.

НАВЧАННЯ:

1. Етика педагога.

2. Використання наочності й технічних засобів навчання на уроках та в позанавчальний час.

3. Підбір дидактичного матеріалу до уроків.

4. Участь молодих педагогів у розробці методичних матеріалів та виступи з ними на засіданнях методичних комісій.

5. ПРАКТИЧНА РОБОТА: створення методичної розробки відкритого уроку.

 

мол.педагоги

заст. з ВР

 

методист

 

заст. з НВР

методист

пр. психолог

 

 

директор

ст.майстер

заст.. з ВР

методист

мол.педагоги

наставники

методист

 


 

л ю т и й

 

 

ЗАХОДИ:

1. Участь у місячнике методичної роботи.

1.Організація та проведення практики учнів.

2. Спільні відвідування уроків та позанавчальних заходів з наставником, їх ретельний аналіз.

3. Огляд новинок методичної літератури. Робота з фаховою літературою та методичними рекомендаціями на тему «Організація самостійної роботи учнів».

4. Ознайомлення з нормативно-правовою базою з питань виховання (Національною програмою "Освіта", програмою "Діти України", Концепцією громадянського виховання тощо).

5. Педагогічна творчість як умова становлення професіональної майстерності.

6. Сучасні методи педагогіки – інтерактивне навчання.

НАВЧАННЯ:

1. Методика проведення уроків виробничого навчання:

а) КМЗ уроку;

     б) недоліки при плануванні і проведенні уроків.

2.Практикум Відвідування уроків, моделювання, самоаналіз та аналіз уроку

3. Нестандартні уроки.

4. Методика проведення уроків різних типів.

5. Реалізація диференційованого та індивідуального підходів до навчання.

Переваги та проблеми застосування диференційованого підходу до навчання.

6. ПРАКТИЧНА РОБОТА: створення методичної розробки самостійної роботи учнів.

 

майстри

ст. майстер

заст. з НВР

мол.педагоги

методист

 

 

заст. з ВР

 

 

методист

 

заст. з НВР

 

голови МК

ст. майстер

методист

наставники

 

методист

 

заст. з НВР

 

 

ст. майстер

 

б е р е з е н ь

 

 

ЗАХОДИ:

1. Організація та проведення навчально-виховних екскурсій.

2. Відвідування уроків та позанавчальних заходів у наставників.

3. Складання пам’яток на допомогу слухачу Школи молодого педагога.

4. Спільні відвідування уроків та позанавчальних  заходів з  наставником, їх ретельний аналіз.

5. Огляд фахових періодичних видань. Опрацювання літератури на тему: «Інноваційні педагогічні технології».

6. Стиль педагогічного спілкування як чинник розвитку особистості учнів.

7. Здійснення самоаналізу проведеної роботи молодими спеціалістами, виявлення та корекція можливих помилок.

НАВЧАННЯ:

1. Методика проведення уроків виробничого навчання:

а) критерії оцінювання вмінь та навичок учнів,

б) самостійна робота учнів на уроці

2. Активізація творчих здібностей учнів на уроках виробничого навчання.

3. ПРАКТИЧНА РОБОТА: шляхи підвищення якості знань учнів, розробка декількох моделей одного й того ж уроку.

4. Підвищення загальної культури молодого педагога, професійного рівня, участь у курсовій перепідготовці.

5. Педагогіка співпраці:

  1. a.етика та мораль педагога, учня;
  2. b.учнівське самоврядування і його роль у налагодженні демократичних стосунків між педагогом та учнем;
  3. c.організація роботи колективу групи;
  4. d.відвідування позанавчальних заходів у молодих педагогів.

заст. з ВР

мол.педагоги

методист

голови МК

мол.педагоги

наставники

бібліотекар

пр. психолог

 

ст.. майстер

 

методист

ст. майстер

 

голови МК

 

методист

 

методист

заст. з ВР

пр. психолог

 

соц. педагог

 

 

к в і т е н ь

 

 

ЗАХОДИ:

1.Організація та проведення ДПА.

2.Спільні відвідування уроків та позанавчальних заходів з наставником, їх ретельний аналіз.

3. Огляд фахових періодичних видань на тему «Методи активізації пізнавальної діяльності учнів під час проведення уроку»

4. Підготовка до обміну досвідом «Мої педагогічні знахідки».

5. Додавання конспектів відкритих уроків та позанавчальних заходів до Портфоліо педагога

6. Гуманістична спрямованість особистості сучасного педагога як компонент майстерності.

НАВЧАННЯ:

1. Методика проведення уроків виробничого навчання:

а) аналіз та самоаналіз уроку виробничого навчання;

б) ситуативні вправи, нестандартні підходи, моделювання ділової гри на уроках виробничого навчання.

2. Використання комп’ютера на уроках. Впровадження методів проектів.

3. Методика проведення уроків. Реалізація міжпредметних зв’язків – важливий  резерв підвищення ефективності уроку.

4. ПРАКТИЧНА РОБОТА: створення методичного забезпечення для підсумкового контролю знань учнів (заліків та ДПА)

 

заст. з НВР

мол. педагоги

наставники

ст. майстер

методист

голови МК

 

заст. з НВР

методист

 

 

ст.майстер

 

методист

 

наставники

 

методист

заст. з НВР

 

т р а в е н ь

 

 

ЗАХОДИ:

1. «Від дискусії до конфлікту один крок» (бесіда з анкетуванням і діагностуванням).

2. Виставка зразків дидактичного матеріалу.

3. Відвідування уроків та позанавчальних заходів у наставників.

4. Круглий стіл «Які проблеми я подолав у своїй роботі, що не вдалося виконати ?»

5. Огляд фахової преси і методичної літератури на тему «Міжпредметні зв’язки – етапи інтеграції в навчальному процесі»..

6. Стиль педагогічного спілкування як чинник розвитку особисті учня.

7. Здійснення самоаналізу проведеної роботи молодими педагогами, виявлення та корекція можливих помилок.

НАВЧАННЯ:

1. Аналіз бінарних уроків.

2. Тренінг «Психологічні особливості формування ключових та наскрізних компетентностей на уроках виробничого навчання».

3. Проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності.

4. Дотримання безпечних умов навчання та праці учнів.

5. Дискусія: Що я навчився за рік роботи у ліцеї? Які проблеми я переборов у своїй роботі, що не вдалося виконати і мої плани на майбутнє.

6. ПРАКТИЧНА РОБОТА: використання дидактичних засобів на уроці. Складання інструкційних (інформативних) карток різного типу складності, тестових завдань, вправ для практичних занять.

 

пр. психолог

 

мол.педагоги

 

методист

 

голови МК

 

пр. психолог

методист

пр. психолог

 

методисти

заст. з НВР

 

 

інженер з ОП

 

наставники

ст. майстер

методист

 

 

ч е р в е н ь

 

 

ЗАХОДИ:

1. Як стати творчим та успішним майстром (поради досвідчених наставників ліцею молодим педагогам).

2. Спільні відвідування уроків та позанавчальних  заходів з  наставником, їх ретельний аналіз.

3. Вивчення передового педагогічного досвіду майстрів в/н ліцею та впровадження його в роботу молодих педагогів.

4. Використання різних методів контролю за якістю знань учнів.

5. Підсумки роботи школи молодого викладача. Анкетування, досягнення, висновки, пропозиції, побажання.

6. Рекомендації по вдосконаленню фахової майстерності, створення власного портфоліо.

НАВЧАННЯ:

1. Звіти молодих педагогів «Мої педагогічні знахідки».

2. Підсумки роботи ШМП та внесення пропозицій на наступний н.рік.

- Знайомство з Положенням про атестацію педагогічних працівників. Підготовка молодих педагогів до атестації.

 

наставники

мол. педагоги

 

голови МК

заст. з НВР

методист

 

наставники

 

майстри

кер. Школи

голови МК

методист

голова АК

Заняття ШМП проводяться кожен третій четвер місяця.

Керівник школи                                                                                   Л.М. Симонова

Погода

 

QR-код нашого сайту

000 qr-

Голосування

Яку оцінку Ви поставити за проведення осіннього балу

Online

На даний момент 102 гостей на сайті