Прізвище

Ім’я

По-батькові

Андрейчук

Ірина

Сергіївна

Освіта

вища

Фах

філолог, викладач

ОКН 1 категорії,

електромеханік з ЛОМ ІУ розряду

Навчальний заклад, рік

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича 2001р.

Посада в ліцеї

майстер виробничого навчання

Предмети, що викладає

( професія, що навчає)

професія - оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Педстаж

21 рік

Кваліфікаційна категорія

майстер виробничого навчання 12 тарифного розряду

Педзвання

майстер виробничого навчання І категорії

Відзнаки

Грамоти:

Міністерства освіти і науки України,

управління освіти Чернівецької ОДА,

виконкому Першотравневої районної ради; Знаки:

«Відмінник освіти України»,

«Антон Макаренко»;

Диплом ІІІ ступеня Міністерства освіти і науки «Робітнича професія 2009»

Методична проблема, над якою працює

Застосування інтерактивних технологій під час проведення нетрадиційних уроків.

Участь у заходах

- Участь у обласному дитячому соціальному профорієнтаційному проекті «Місто Професій».

- Участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі «Робітнича професія – 2009» в номінації « Май-стри  виробничого навчання».

- Виступ на крайових зборах з доповіддю « Вико-ристання інформаційно-комунікаційних техно-логій в ЧПЛСП під час підготовки майбутнього кваліфікованого робітника».

План вивчення досвіду роботи майстра виробничого навчання

Андрейчук Ірини Сергіївни

 

Тема досвіду: Використання ІКТ для якісної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

Обґрунтування теми: головним завданням в роботі майстра виробничого навчання є використання ІКТ для підготовки висококваліфікованих, які не просто не загубляться в сучасному інформаційному просторі суспільства, а й зможуть орієнтуватися в ньому професійно. застосування ІКТ у навчанні – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього простору, оскільки сучасні технології навчання на основі ІКТ дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння масивів знань.

Мета досвіду: впровадження ІКТ для підготовки майбутніх конкурентоспроможних фахівців на ринку праці.

Термін узагальнення: протягом 2016- 2017н.р.

Відповідальний: голова методичної комісії  Добрянська Л.Г.

 

Орієнтовний план

вивчення, узагальнення та впровадження

передового педагогічного досвіду

майстра виробничого навчання

 

АНДРЕЙЧУК ІРИНИ СЕРГІЇВНИ

 

№ з/п

Заходи

Строк виконання

1

З метою вивчення професійного та методичного рівня майстра в/н:

- вивчити плануючу документацію;

- відвідувати уроки та позаурочні заходи;

- проаналізувати доповіді, методичні розробки, дидактичний роздатковий матеріал.

жовтень-січень

протягом року

протягом року

2

Проаналізувати форми і методи навчання, які використовує майстер в/н на уроках, звертаючи увагу на успішність учнів

протягом року

3

Оцінити стан оснащення робочого місця майстра в/н та учнів, комплексно-методичне забезпечення кабінету

грудень

4

Проаналізувати навчальні посібники та методичні видання, які використовує майстер в/н

жовтень-лютий

5

Провести контрольні заміри знань учнів

травень-червень

6

Відвідувати уроки та позаурочні заходи

жовтень-квітень

7

Узагальнити накопичений матеріал, сформувати тематичну папку та виставку педагогічних ідей з досвіду роботи майстра в/н

травень

8

Обговорення узагальнених матеріалів на педраді

травень

 

 

ОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

АНДРЕЙЧУК ІРИНИ СЕРГІЇВНИ

Життя нічого на дає без праці

Горацій

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) суттєво вплинув не тільки сучасне життя будь-якої людини, а й на діяльність закладів освіти. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» не став винятком.

Головним завданням викладачів спецдисциплін, майстрів виробничого навчання ліцею, які в своїй роботі використовують ІКТ, є підготовка висококваліфікованих робітників, які не просто не загубляться в сучасному інформаційному просторі суспільства, а й зможуть орієнтуватися в ньому професійно.

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному сприймає та засвоює новий матеріал. З використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів ліцей отримав можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальний запит кожного учня, зацікавити учнів самостійним пошуком різних джерел інформації, розвивати їх творчі здібності, критичне мислення, вміння аргументовано, розлого й образно висловлювати свої думки, судження, оцінки.

За допомогою сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп’ютерних, можна зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним. Досить важливо організувати навчання так, щоб учень з цікавістю працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити. В своїй роботі для опанування професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»  я розробила електронні презентації, за допомогою яких урізноманітнила, осучаснила наочність до уроків. В своїй роботі використовую електронні енциклопедії, електронні підручники, тренажери, засоби діагностики і контролю, мультимедійне обладнання, розроблений демонстраційний матеріал. Проте, при підготовці до уроків, з використанням ІКТ, враховую, що комп’ютер – це мій помічник. Він не повинен замінити мене на уроці, а тільки доповнювати, виступати робочим інструментом.

У проведенні уроків з предмету «Технології комп’ютерної обробки інформації» я використовую персональні комп’ютери з ліцензійним програмним забезпеченням, мультимедійний пристрій, інтерактивну дошку, комп’ютерні тести. Наприклад, на уроці на тему «Палітри. Інструменти програми Adobe Photoshop» під час актуалізації опорних знань, умінь, навичок учнів я поєдную два методи: бесіду (фронтальне опитування учнів) та роботу учнів з комп’ютерною тестовою програмою (індивідуальне опитування). При вивченні нового матеріалу використовую електронну презентацію з поясненнями, під час якої учні працюють з зошитом, занотовуючи основні визначення. Для закріплення знань, умінь, навичок учнів використовую гру «Хто швидше», під час якої учні повинні об’єднати інструменти програми в окремі групи.

На ряду з перевагами, у використанні ІКТ існують певні проблеми: значні затрати часу для підготовки до уроку, складнощі у інтегруванні ПК у поурочну структуру заняття, виховання у користувачів культури спілкування в мережах.

Наступним кроком для якісної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників є використання інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні поетапної державної кваліфікаційної атестації з усіх професій у відповідності до Державних стандартів  ПТО. Після успішного проходження виробничої практики на підприємствах, в організаціях та установах міста і області та перевірки необхідних документів, учням пропонуються комплексні комп’ютерні тести з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. Застосовуючи комп’ютерні тести різного рівня складності, викладачі та майстри виробничого навчання отримують об’єктивну картину рівня засвоєння матеріалу з усіх предметів професійного циклу та професійних навичок, набутих під час проходження практики. Для учнів важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація не втратила своєї актуальності) він отримує об’єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні.

Високий рівень вміння користуватися інноваційними технічними засобами навчання вже декілька років поспіль демонструють випускники під час проведення державної кваліфікаційної атестації. Виступи учнів завжди супроводжуються цікавими, змістовними, яскравими презентаціями.

І все ж, застосування ІКТ у навчанні – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього простору, оскільки сучасні технології навчання на основі ІКТ дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння масивів знань. Завдяки ІКТ викладачі та майстри виробничого навчання вчать учнів свідомо і творчо працювати в інформаційному просторі, сприяють підвищенню їх самооцінки, упевненості у своїх силах, надають можливість обдарованим учням побачити більше потрібної інформації, допомагають налагоджувати партнерські стосунки. Використання ІКТ полегшує роботу викладачів та майстрів виробничого навчання, а навчання учнів робить більш цікавим та ефективним. Використання комп’ютера на уроці – це не дань моді, не засіб перекласти на плечі комп’ютера багаторічну творчу працю викладача, а лише один із способів, що дозволяє активізувати пізнавальну діяльність, підвищити мотивацію учня до навчання, створити умови для підвищення ефективності уроку.