Прізвище

Ім’я

По-батькові

Урсуляк

Ольга

Миколаївна

 

Освіта

Вища

 

Фах

Учитель початкових класів та українознавства

 

Навчальний заклад, рік

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича у 2006

 

Посада в ліцеї

Викладач спецдисциплін

 

Предмети, що викладає

( професія, що навчає)

Загальні основи педагогіки;

 дошкільна педагогіка;

 основи ведення домашнього господарства

Педстаж

23 роки

 

Кваліфікаційна категорія

 Спеціаліст вищої категорії

 

Педзвання

Старший викладач

Відзнаки

Грамоти:

- Міністерства освіти і науки України,

- управління освіти Чернівецької ОДА;

- Міської ради

Подяка виконкому Першотравневої районної ради;

Знак: «Відмінник освіти України»

 

Методична проблема, над якою працює

Впровадження інноваційних технологій на уроках спецдисциплін.

 

Участь у заходах

 - Участь у обласному дитячому соціальному профорієнтаційному проекті «Місто Професій»

 - Участь в розробці Державних стандартів з професії «соціальний робітник»

 - Участь у регіональній науково-практичній конфе-ренції «Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти» з доповіддю: «Інновації в управлінні освіти як складова діяльності керівника професійно-технічного навчального закладу».

 

 

План вивчення досвіду роботи викладача спецдисциплін

Урсуляк Ольги Миколаївни

Тема досвіду: Сучасний урок – спільна творчість викладача та учня.

Обґрунтування теми: Сучасний урок – це урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з ними. Це урок, на якому присутній демократичний стиль спілкування, де учні вчаться здобувати знання, а не отримувати готові, де жоден з них не боїться висловлювати свою думку і доводити її.

Мета досвіду: Впроваджувати у навчальний процес значно актуальні уроки, тобто важливі для теперішнього часу і, звичайно ж, дієві – такі, що відповідають професійним інтересам учнів, їх батьків, суспільству, світу в цілому та служать зразком для педагогів.

Термін узагальнення: протягом 2016- 2017н.р. до червня 2017року

Відповідальний: голова методичної комісії Харівська С.В.

Сучасний урок – це твір мистецтва,

де педагог уміло використовує всі можливості

для розвитку особистості учня

 

Наші знання — це сума того, чого

 ми навчилися, й того, що ми забули.

                                                     М.Ебнер-Ешенбах

 Сучасний урок – спільна творчість викладача та учня.

 

Будь-яка стратегія розвитку освітнього процесу, оновлення освіти відбувається з однією єдиною метою – підвищення якості освіти. Однак «сучасність» сучасного уроку не в тому, щоб ганятися за супероригінальністю, прогресивністю, і не тільки у використанні на уроках інформаційно-комунікативних технологій.

Сучасний урок – значить актуальний урок, тобто важливий, істотний для теперішнього часу і, звичайно ж, дієвий – такий, що відповідає інтересам учня, її батьків, суспільства, світу в цілому.

Сучасний урок орієнтований на виховання та підготовку цілісної особистості – людини духовної, моральної, інтелектуальної, сповненої високих творчих можливостей, здорової, гармонійної зі світом, природою, суспільством, самою собою.

Девіз мого сучасного уроку: «Сприймай всіма органами чуттів: асоціюй, твори!» Уроки наповнюються красою, музикою, звуками природи: пташиним щебетом, шелестом листя, шумом вітру, чарівними звуками моря. А вони здатні пробудити високі думки і почуття. Прекрасне входить у світ дитини і стає частиною її.

На даний час неможливо уявити без розуміння викладача важливості і необхідності здоров’язбережувальних і здоров’ятворчих технологій. Здоров’я збережувальний аспект уроку включає: триєдине уявлення про здоров’я учня (духовне, психічне, фізичне), безпеку від перевантажень, чужорідної та непотрібної учню інформації; відповідність змісту й організації навчання віковим особливостям учнів, чергування видів роботи з активізацію правої і лівої півкулі головного мозку, вправи на гармонізацію роботи обох півкуль головного мозку, пріоритет активних методів навчання, чергування пози учнів з урахуванням видів діяльності, пробудження в дітей позитивних високих переживань і почуттів та ін. Людина, що рівною мірою володіє діяльністю обох півкуль головного мозку, сприймає інформацію творчо. Взаємодія лівої і правої півкулі призводить до того, що тіло, емоції і розум досягають гармонії.

Залучення учнів до творчого світу знань через задоволення, гру, особистий досвід, підключаючи всі канали сприйняття: слух, смак, нюх, дотик, інтуїцію. Вони націлені на двопівкульне сприйняття інформації – логічне і образне і допомагає учням побачити, почути, відчути.

В своєму досвіді намагаюсь використовувати інтерактивні методики, які не тільки підвищують інтерес учнів до предмета, але забезпечує глибину вивчення навчального матеріалу.

Проводжу різноманітні ігрові моменти, створюю проблемні ситуації, які спонукають учнів до самостійного аналізу, логічного мислення, пошуку шляхів вирішення. Найбільш цікаві для учнів, їх сприйняття ігри “Моя позиція”, “Дослідник”, “Мікрофон”.

Практикую навчально-ігрову діяльність учнів на уроці. Така діяльність не витісняє традиційні методи навчання, а доповнює їх, даючи більше можливостей для вибору оптимальних рішень вивчення матеріалу.

Використовую методики випереджального навчання. Вони спрямовані на активізацію навчальної діяльності учнів, яких необхідно знайомити з додатковим або складнішим матеріалом, зміст якого виходить за межі програми, перевищує базовий рівень навчання. Для учнів, які виявляють творчу активність, мають оригінальне мислення, здатних знаходити рішення в нестандартних ситуаціях застосовується технологію креативного розвитку. Практикую проведити нестандартні уроків: урок-подорож, урок-КВК, урок-дослідження, бінарний урок та ін., застосовіючи такі ефективні методи навчання як: дидактичні ігри (кросворд, лото «доміно»), гру-естафету, ділову гру.

3 метою активізації розумової і пізнавальної діяльності учнів широко впроважжую методи ситуативного та репродуктивного навчання: «мікрофон» роботу в парах, роботу в групах, рольову гру тощо.

За допомогою проблемного методу навчання забезпечує міцність засвоєння знань, робить процес навчання привабливим і цікавим, вчить застосовувати знання в практичній діяльності, розвиває аналітичне, логічне мислення , сприяє активності учнів навчання на уроці.

Широкого застосовую інтерактивні технології, в основу яких покладаю спілкування як двосторонній процес, що надає учням можливість для формування основних пізнавальних умінь, навичок.

Отже, нові вимоги до організації сучасного уроку вимагають нових принципів сучасного уроку:

1. Принцип екологізації: інформація на уроці дається для всіх каналів сприйняття; викладач дає «їжу» і для лівої, і для правої півкулі головного мозку.

2. Принцип системності: взаємопов’язаність всіх навчальних компонентів, єдність часткового і цілого при викладі та розкритті матеріалу.

3. Принцип гармонізації: навчання у зоні комфортного мислення, ясність і естетика використаних образів, слів, почуттів.

4. Принцип гуманізації: звернення насамперед до серця, душі дитини, до її культурних витоків, а вже потім до логіки і раціональних висновків.

5. Принцип інструментальності: знання і вміння, які даються, можуть бути застосовні у всіх сферах життя людини: особистій, міжособистісній, творчій, соціальній, універсальній.

6. Принцип особистісно орієнтованого навчання: свобода вибору форм, напрямів, засобів освіти, ненав’язливість виконання навчальних вправ.

7. Принцип випереджуючого розвитку: найсвіжіші відомості з науки, культури, цивілізації; використання фрагментів з майбутніх тем.

8. Принцип простоти пізнання: знайомі з дитинства образи природи, світу, прості моделі.

9. Принцип економічності освіти: зменшення енерговитрат на придбання нових знань.

10. Принцип потенційної інтелектуальної безпеки: інформація найнеобхідніша, природовідповідна, не перевантажує мозок, мотивує на творення, чистоту і красу.

11. Принцип креативності: творчі завдання, які стимулюють до творчого розкриття особистості учня.

12. Принцип інноваційності: найновіші досягнення науки і культури, нові методики і технології, що використовуються при вивченні навчального матеріалу.

Першочергове завдання, що стоїть перед навчальним закладом – це душа дитини, проблеми моральності і духовності.

Мета сучасного уроку – формування цілісної особистості: фізично здорової, емоційно врівноваженої, соціально адаптованої, інформаційно адаптивної, з вольовою стійкістю та творчим світоглядом.

Викладач – образ будівника-творця майбутнього, і про це ми маємо пам’ятати. 

Сучасний урок – це урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з ними. Це урок, на якому присутній демократичний стиль спілкування, де учні вчаться здобувати знання, а не отримувати готові, де жоден з них не боїться висловлювати свою думку і доводити її.

Сучасний урок, на мій погляд, повинен мати такі словосполучення : «ЯК ТИ ДУМАЄШ?», «А ЧОМУ ТАК СТАЛОСЯ?» «ЗАПРОПОНУЙ СВОЮ ТОЧКУ ЗОРУ?», «ЯКІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ МОЖНА ЗАПРОПОНУВАТИ?», «А ЩО БУДЕ, ЯКЩО...», «ДОПОМОЖИ СВОЄМУ ОДНОКЛАСНИКУ» або «ЗАПРОПОНУЙТЕ СВОЄ РІШЕННЯ (ПРОЕКТ, ДОСЛІДЖЕННЯ)»

Не помиляється той, хто нічого не робить!» - часто промовляємо  прислів'я. Цей прийом допомагає активізувати учнів до пізнавальної діяльності, допомагає викладачу змінити себе. Кожен учень - це особливий світ. Щохвилини намагаються знайти в кожному учневі його, тільки його світлий вогник, щоб душа відкрилась і в жодному разі не нашкодити, допомогти їй стати краще, світліше.

Все це забезпечує високу результативність навчального процесу.

 

Картка

Про виявлення та вивчення педагогічного досвіду

 

Навчальний заклад: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»

Автор досвіду: Урсуляк Ольга Миколаївна

Стаж роботи: 23 роки

Суть і зміст досвіду: оновлення освіти відбувається з однією єдиною метою – підвищення якості освіти, викладач Впроваджувати у навчальний процес значно актуальні уроки, тобто важливі для теперішнього часу і, звичайно ж, дієві – такі, що відповідають інтересам учнів, їх батьків, суспільства, світу в цілому, що служать зразком для педагогів. Це уроки, на яких присутній демократичний стиль спілкування, де учні вчаться здобувати знання, а не отримувати готові, де жоден з них не боїться висловлювати свою думку і доводити її.

Терміни навчання та узагальнення: протягом 2016- 2017 н.р. до червня 2017року

Хто вивчає та узагальнює: голова методичної комісії Харівська С.В.

Методи вивчення: спостереження, анкетування, опитування

Форми узагальнення: виступи на засіданнях методичної комісії, проведення відкритих уроків, професійних заходів.

 

№з/п

ЗАХОДИ

СТРОК ВИКОНАННЯ

1

З метою професійного та методичного рівня викладача:

-вивчити плануючу документацію

-відвідувати уроки та позаурочні заходи

- проаналізувати доповіді, методичні розробки, дидатичний матеріал

Протягом року

2

 Проаналізувати форми і методи навчання, які використовує викладач на уроках, звертаючи увагу на успішність учнів

Протягом року

3

Проаналізувати форми та методи навчання, які використовуються на уроках

Протягом року

4

Комплексно-методичне забезпечення предмету

Протягом року

5

Проаналізувати навчальні посібники та методичні видання

           жовтень-лютий

6

Узагальнити накопичений матеріал, сформувати тематичну папку та виставку педагогічних ідей з досвіду роботи викладача

 

січень-березень

7

Відвідувати уроки та позаурочні заходи

жовтень-квітень

8

Обговорення узагальнених матеріалів на педраді

              травень