ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙ1НИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ

 

ЖУРНАЛ

ПЛАНУВАННЯ І ОБЛІКУ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

______________________________________________________________________________________

на  20______ / 20______навчальний рік

 

Методична проблема навчального закладу:  ___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Методична проблема МК:_____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Голова МК : ___________________________

 

 

План роботи МК ____________________________________________________________________________________________________________________________________

на 20___/20___ н.р.

І. Підсумки роботи за минулий навчальний рік та завдання МК у новому навчальному році

 

 

ІІ. Склад методичної комісії

ПІБ викладача,

майстра в/н

Освіта, спеціальність,

що закінчив, коли

Стаж

роботи

 

 

 

 

 

 

 

Предмети що викладає,

№ групи

каб.,

майсте

Підвищення кваліфікації

(де, коли, № посвідчення

Категорія, педзвання

 

 

 

 

 

 

 

 


ІІІ. Методична проблема, над якою поглиблено працює 

кожен член комісії

з/п

ПІБ

педпрацівника

Методична проблема

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. План засідань МК на 20____ / 20______ навчальний рік

 

з/п

Дата

засідання

Питання для обговорення

 

Відпові-

дальний

 

Відмітка про виконання

СЕРПЕНЬ (і далі помісячно)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Складання та обговорення поурочно-тематичних планів, змін

і доповнень до навчальних планів і програм, матеріалів до проведення ДПА, ПКА, ДКА тощо

Найменування матеріалів, які розглядаються на засіданні

Предмет або професія

Дата

Відповідальний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Графік проведення та взаємовідвідування відкритих уроків, позанавчальних заходів

ПІБ педагога що проводить і  що відвідує

Дата

предмет, професія

Мета відвідування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема,

мета уроку, заходу

Висновки, пропозиції

 

 

 

 

 

VІІ. Робота щодо КМЗ

професій, предметів, кабінетів, майстерень

ПІБ

викладача,

майстра в/н

КМЗ предмету, професії.

Поповнення навчально-матеріальної бази кабінету, майстерні, лабораторії

Термін виконання

Відм про викон.

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ. Організація самоосвіти

з/п

ПІБ педпрацівника

Тема і вид напрацювань

Термін виконан.

Відм.

         
         

ІX. Робота з вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду

ПІБ

викладача, майстра

Посада

Зміст досвіду

Форми обговор.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Участь в організаційно- методичних заходах Департаменту, НМЦ ПТО, ОІППО

ПІБ  педагогів, посада

Форма роботи

 

 

 

 

 

Тема заходу

Дата провед.

Відм. про

виконан.

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
           

 

XІ. Проведення позанавчальних виховних заходів, конкурсів,

олімпіад, виставок, робота гуртків тощо

Тема  заходу

дата

Відповід.

Відм.

про вик.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIІ. Підвищення педагогічної майстерності

П.І.Б. викладача, майстра в/н

УЧАСТЬ В ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА КОЛЕКТИВНИХ

Засідання МК

Всеукраїнські, обласні  конкурси, олімпіади, семінари, виставки

Школа

молодого

педагога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМАХ МЕТОДИЧНОЇ  РОБОТИ (теми виступів, доповідей)

Засідання педради

Підвищення

кваліфікації, стажування

Доповідь

Методична

розробка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XІІІ. Контроль за рівнем навчальних досягнень учнів

(контрольні роботи, зрізи знань, тестування)

ПІБ викладача, майстра в/н

Навчальний предмет, професія

Група,

курс

Вид контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дата

типові помилки, прогалини у знаннях учнів

 

 

 

 

 


XІV. Надання наставниками методичної допомоги молодим спеціалістам

ПІБ педагога, який проводить методичне консультування

 Проблемне питання

ПІБ педагога, який отримав методичну допомогу

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг роботи членів методкомісії за навчальний рік

 1. Курсова підготовка
 2. Наставництво
 3. Участь в обласних методичних заходах
 4. Участь в ліцейних семінарах, практикумах (виступ)
 5. Участь в інших  колективних формах методичної роботи
 6. Атестація
 7. Творчий звіт
 8. Проведення предметного тижня
 9. Проведення (розробка) відкритих уроків
 10. Відвідані уроки (кількість, дата)
 11. Виступ на педраді
 12. Виступ на засіданні методичної комісії
 13. Кількість створених за рік методичних розробок
 14. Кількість доповідей
 15. Кількість розроблених посібників
 16. Кількість розроблених за рік  дидактичних матеріалів

 

ПІБ

Форми методичної роботи (дата або кількість)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль відвідування засідань членами методичної комісії

дата/

ПІБ

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

                     
                     

 

ПРОТОКОЛ   №___ (10 протоколів)

засідання МК ____________________________________________________

«___»_____________20___р.                                                                                       

                                                                       Присутні: _______________________________

                                                                       Відсутні: ________________________________

                                                                       Запрошені:_______________________________

Порядок   денний:

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

І. Слухали:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Виступили: __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ухвалили: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Голова методичного комісії:

Секретар:

 

 з/п

Пропозиції та зауваження щодо ведення документації

 

 

 

 

 

 

 

У Журналі пронумеровано і скріплено печаткою сторінок

___________________________________________________

(прописом)

 

                               Директор ЧПЛСП                                            О.В.Цимбал

 

                                                                                     дата_____________

Погода

 

QR-код нашого сайту

000 qr-

Голосування

Яку оцінку Ви поставити за проведення осіннього балу

Online

На даний момент 78 гостей на сайті