З а х о д и

 щодо підготовки та проведення атестації

 педагогічних працівників ліцею на 2018/2019 н.р.

 

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальні

1

Скорегувати план проходження атестації педаго-гічних працівників на новий  п’ятирічний цикл.

до 10.10.

голова АК методист

2

Здійснювати контроль за дотриманням норма-тивно-правових засад атестаційного процесу, за якістю оформлення атестаційних листів, відпо-відних наказів, звітної документації.

постійно

голова АК юрисконсульт

2

Видати наказ «Про створення атестаційної комісії»

до 20.09.

директор

3

Подати до атестаційної комісії списки педпра-цівників, що підлягають черговій атестації

до 10.10.

секретар АК

4

Надіслати до ІППО в Чернівецькій області:

- графік засіданні АК;

-  список претендентів на присвоєння та підтвердження педзвання;

-  напрацювання педагогів, що атестуються на присвоєння педзвання для схвалення;

- атестаційні матеріали на педагогічних працівників, які атестуватимуться комісією ІІІ рівня, наказ про виконання рекомендацій, одержаних під час попередньої атестації ;

- звіт про проведення атестації у 2018/2019 н.р.

до 17.11.18 р.

до 17.11.18 р.

до 01.02.19 р.

до 20.04.19 р.

до 10.05.19 р.

секретар АК

методист

секретар АК

5

 Забезпечити підвищення кваліфікації всіх педаго-гічних працівників, , які мають педагогічне наван-таження з  кількох предметів та при суміщенні посад відповідно до пунктів 3.23 та 3.25 Типового положення.

до 01.01.

голова АК

6

Розробити і подати на розгляд АК наступні документи:

- план роботи АК;

- графік засідань АК;

- план розподілу обов’язків між членами АК ;

- графік відкритих уроків і позанавчальних вихов-них заходів.

 12.10.2018 р.

методист

7

Досконало вивчити напрацювання педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічних звань відповідно до п.5.2.Типового положення.

січень 2019 р.

методист

голови МК

7

Оформити атестаційні листи

до 02.03.19 р.

секретар АК

8

Провести заключне засідання АК

22.03.2019 р

голова АК

9

Видати наказ по підсумках атестації 2018/19н.р.

до 02.04.19 р.

директор

10

Оформити виставку посібників, роздаткового і дидактичного матеріалу виготовленого педаго-гами в ході підготовки до атестації.

22.03.2019 р

методисти

педагоги що атестуються

 

Голова атестаційної комісії                                                    О.В.Цимбал

 

Секретар                                                                                 Л.М.Симонова

Погода

 

QR-код нашого сайту

000 qr-

Голосування

Яку оцінку Ви поставити за проведення осіннього балу

Online

На даний момент 26 гостей на сайті