Катерина ЛУПУЛ


ОПИС ДОСВІДУ

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу image.jpegЛУПУЛ Катерина Вікторівна

Тема досвіду: «Формування ціннісних орієнтацій у ліцеїстів в умовах особистісно орієнтованого виховання».

Адреса досвіду: Чернівецький професійний ліцей сфери послуг.

Автор досвіду: Лупул Катерина Вікторівна, викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Найвища цінність у суспільстві – вихована людина, здорова і гармонійно розвинена особистість. Саме тому найважливіше у світі – виховання. Воно є складовою частиною ідеології і культури суспільства. Це категорія загальна, постійна й вічна. Виховання невіддільне від людського суспільства і притаманне йому з самого початку його існування.

«Метою освіти, – зазначено у Законі України «Про освіту», – є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору…».

Всебічний розвиток особистості передбачає розумове, моральне, правове, трудове, громадянське, статеве, екологічне, естетичне і фізичне виховання. Гармонійність має забезпечити поєднання, злагоду, узгодження між названими вище складовими.

Сфера застосування

Вбудована мною система виховної роботи, базисом якої є технологія формування ціннісних орієнтацій у ліцеїстів, спрямована на її реалізацію у роботі з моєю групою у поєднанні зі спільною працею всього педагогічного колективу ліцею, головними завданнями якого є: становлення особистості юного громадянина-патріота України, який сповідує демократичні цінності, зорієнтовані на засвоєння духовно-моральних цінностей, серед яких – прагнення жити у мирі та злагоді; власної гідності та дотримання прав людини як найвищої цінності суспільства; любов до батьківського дому і рідного краю; істинного гуманізму, який виражається в діяльній доброті, співпереживанні й милосерді; збереженні довкілля; шанування праці та людини праці; віддає перевагу етичним нормам, здатен до сприйняття й відчуття прекрасного.

Актуальність досвіду

Актуальність досвіду зумовлена завданнями національного виховання, регламентованими Конституцією України, Законом України «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Основними орієнтирами виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України, іншими нормативними документами.

Метою Основних орієнтирів є створення моделі виховної системи в навчальному закладі, класі, яка забезпечила б формування духовно моральної і життєво компетентної особистості, здорового громадянина, сім’янина, професіонала, готового до життя і праці в сучасному суспільстві.

У сучасному суспільстві, коли йде процес переосмислення і переоцінка ідей, теорій, історичних фактів, одне з пріоритетних освітніх завдань – спрямувати молоде покоління на ціннісні моральні орієнтації.

Наукові концепції та теорії

Мій педагогічний досвід класного керівника базується на основних програмних орієнтирах щодо виховання громадянина України, визначеними  такими документами:

 • Закон України «Про освіту»;
 • Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
 • Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття);
 • Національна доктрина розвитку освіти;
 • Концепція національного громадянського виховання.

У своїй роботі класного керівника використовую концепції і наукові теорії, що розроблені вченими-педагогами у таких працях:

 • Концептуальні основи національного виховання (Г.Г.Ващенко, О.В.Духнович);
 • Концептуальні основи проектування та прогнозування можливих і бажаних результатів виховного процесу (О.В.Киричук, О.М.Коберник, О.В.Безпалько);
 • Методологічні основи класичної педагогіки, зокрема ідея природовідповідності (Я.А.Коменський, Г.С.Сковорода);
 • Засади гуманістичної психології, зокрема ідея, що в кожній людині закладено позитивне ядро особистості (А.Маслоу, Ролло Мей, Карл Роджерс);
 • Основи педагогіки компетентної людини (В.Оверчук, В.Раєвський, І.Єрмаков, Л.Сохань, П.Штомпки).

Основна ідея

Основна ідея роботи з групою: навчати здобувачів освіти жити, творити, вдосконалюватися – формувати ціннісні орієнтації у ліцеїстів в умовах особистісно орієнтованого виховання, а саме: виховувати і розвивати вільну, фізично здорову особистість, збагачену науковими знаннями, готову до трудової діяльності.

Технологія реалізації ідеї

Я вважаю, що підґрунтям системи цінностей особистості є її ціннісні орієнтації:

 • спрямованість здобувача освіти на моральні, духовні, матеріальні, соціальні, життєві, родинні цінності;
 • виховання ставлення здобувачів освіти до фактів, явищ навколишньої дійсності з огляду на їх важливість і значимість;
 • формування вміння оцінювати матеріальні та духовні цінності як об’єктів, що формують  її цілеспрямовану життєдіяльність, весь спосіб життя;
 • формування ціннісної орієнтації особистості як прояву її діяльності та поведінки, уміння керувати своїми емоціями та вибудовувати траєкторію власного розвитку і вдосконалення;
 • спонукання ліцеїстів до вміння самостійно розв’язувати власні життєві проблеми у нестабільному суспільстві;
 • діяльність у співпраці з сім’єю, громадськістю, правоохоронними органами;
 • формування думки, що ціннісні орієнтації особи, які регулюють її свідомість, поведінку та діяльність, впливають на позитивне ставлення здобувача освіти до оточуючих;
 • співпраця педагогів із колективом здобувачів освіти, невід’ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.

Форми, методи, прийоми, засоби

Для досягнення виховної мети застосовую різні групи методів виховання:

 • методи формування свідомості;
 • методи формування суспільної поведінки;
 • методи стимулювання діяльності та поведінки;
 • методи контролю й аналізу рівня вихованості.

Для їх реалізації використовую словесні методи (роз’яснення, бесіда, лекція, диспут); метод прикладу, їх ще називають методами переконування; діагностичні дослідження.

У своїй діяльності використовую різноманітні традиційні та інноваційні форми виховної діяльності – головне, щоб вони давали бажаний результат. Серед них: колективні форми:

 • поїздки у музеї та історичні місця (екскурсія до військової частини А-2582, Обласного музею народної архітектури та побуту, етнографічного музею «Дивотвір», Чернівецького обласного художнього музею, музею авіації та космонавтики, літературно-меморіального музею ю. Федьковича, Чернівецького краєзнавчого музею);
 • суспільно вагомі проекти (участь у благодійних акціях для жителів Сходу України та військових ЗСУ, «Товариства Червоного Хреста України», «Подаруй дитині життя», «Серце до серця», «Крок до мрії», Всеукраїнській весняній акції «За чисте довкілля», «Здай кров заради життя», благодійному ярмарку у рамках Чернівецької обласної акції «Патріоти – Героям», у місячнику «Чисте узбіччя»);
 • професійно-орієнтовані семінари-зустрічі Центру зайнятості, художньо-естетична діяльність (участь у огляді-конкурсі художньої самодіяльності, присвяченого Дню народження ліцею, виставці-конкурс квіткових композицій до Дня професійно-технічної освіти);
 • участь у конкурсах (Всеукраїнського місячника з охорони праці та безпеки життєдіяльності, мистецько-патріотичного конкурсу серед учнівської молоді Чернівецької області «Афганська війна очима дітей»);
 • участь у ліцейних заходах і святах (Всесвітній день вишиванки, День пам’яті і примирення та День перемоги, День Соборності та Свободи України, відзначення Дня Гідності і Свободи, День партизанської слави, посвята у першокурсники), спортивних змаганнях (Всеукраїнський олімпійський день, Естафета Миру, спартакіада, турнір із настільного тенісу та шахів, Олімпійський виховний захід «Геркулес», День здоров’я), колективна творча справа (жива газета, випуск газети, свято-презентація, усний журнал та інше), школа етикету, виставка-конкурс, колективне ігрове спілкування.
 • групові форми: диспути, моніторингові практикуми, інтелектуальні ігри, тренінги («Попередження торгівлі людьми», «Герої нашого часу», «Українськапіч», «Хата моя, рядна хата», «Від проголошення Незалежності до нової України», «Пам’ять заради майбутнього», «Правосвідомість громадянина», «День Збройних Сил України», «Особиста відповідальність – пріоритетна риса громадянина», «День Соборності України – символ єднання українського народу», «Чи варто завжди дотримуватись закону?», «Українська сім’я – основа міцності держави», «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», зустріч з працівниками сектору кримінальної міліції у справах дітей Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області).
 • індивідуальні форми: бесіди, консультації, самотестування, зустрічі з батьками при розв’язуванні важких життєвих ситуацій, спільні бесіди з викладачами – предметниками.

Результат застосування

Використання моєї виховної системи у практичній роботі з групою демонструє, що ця система спонукає здобувачів освіти до позитивної, морально-орієнтованої, соціально-активної діяльності, сприяє розвитку всебічно розвиненої творчої особистості, конкурентоспроможної і компетентної в сучасних умовах.

Критерії ефективності

Незважаючи на те, що складність процесу виховання зумовлена тим, що результати його помітні не відразу, однак я визначаю для себе такі критерії  ефективності виховної роботи:

 • сформованість національної самосвідомості;
 • сформованість наукового світогляду;
 • громадська активність;
 • самостійність у всіх видах діяльності;
 • ставлення до навчання, інтерес до знань і усвідомлення їх ролі у власному розвитку;
 • захоплення фізичною культурою і спортом, фізичне здоров’я;
 • працелюбність;
 • культура поведінки здобувачів освіти у ліцеї та за його межами;
 • ставлення до одногрупників та інших людей;
 • повага до культурних цінностей;
 • відповідальність, відданість справі;
 • самокритичність, самоконтроль, почуття гідності;
 • рівень розвитку колективу здобувачів освіти;
 • зв’язок із сім’єю, участь батьків у виховному процесі.

ВИСНОВКИ

Власна модель виховної системи, спрямована на конкретного здобувача освіти і групу, – ключ до втілення в життя головної ідеї і мети виховання у молодого покоління «нової системи цінностей», котра ґрунтується на національній гордості та гідності, почутті патріотизму, відданості справі, зміцнення державності, активної громадянської позиції.