Ірина КОРНІЙЧУК


Ірина Корнійчук  соціальний педагог 

Досвідсоціального педагога
Тип навчального закладу: ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»
ПІБ: Корнійчук Ірина Василівна
Посада: соціальний педагог
Нагороди: Почесна грамота Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації
Категорія, звання: спеціаліст першої категорії
Педагогічний стаж: 16 років

Тема досвіду:Проблеми домашнього насильства (творча програма – «Мій вибір бути в безпеці»)

Короткий зміст досвіду роботи (анотація досвіду): Програма «МІЙ ВИБІР – БУТИ В БЕЗПЕЦІ» містить комплекс матеріалів для проведення просвітницьких заходів, спрямованих на набуття молоддю та дорослим знань, умінь і навичок, які допоможуть вчасно зрозуміти, що людина опинились в ситуації насильства чи є його свідком, а також вміти швидко реагувати та діяти в таких випадках.

Програма розрахована для просвітницької роботи соціальних педагогів, практичних психологів із здобувачами освітніх послуг ЗП(ПТ)О, педагогічними працівниками та батьками.

Тема досвіду роботиПроблеми домашнього насильства (творча програма – «Мій вибір бути в безпеці»)
Актуальність досвіду (науково-теоретичне обґрунтування)Проблема насильства довгий час була закритою темою та й в наш час присутній ще неабиякий опір, страх суспільства щодо її розголосу. Більшість звикли «закривати очі» на подібне та абсолютно не прагнуть допомагати чи підтримувати осіб, які систематично страждають від насильства. Варто визнати, що ми всі, по суті, користуємось – свідомо чи несвідомо – насильницькими методами, які засвоюємо з дитинства та протягом всього життя. Відповідно, насильство може існувати в усіх соціальних групах незалежно від статусу людини, її освіти, расової чи релігійної приналежності.
Мета впровадження досвідупідвищення рівня обізнаності слухачів щодо загального розуміння поняття «насильства» таформування в них навичок стійкої поведінки  у випадках, коли їхньому життю загрожує небезпека.
ЗавданняПідвищити рівень обізнаності молоді та дорослого населення про важливість та наявні випадки насильства в наш час;підвищити рівень здатності учасників формувати мирні стосунки з однолітками, членами сім`ї, педагогами;подолати страх звертатись по допомогу, коли в цьому є потреба;засвоїти навички правильно реагувати у випадках насильства;формувати толерантне ставлення до себе та оточуючих;розвинути вміння робити правильний вибір і брати на себе відповідальність.
Творча новизна психологічної ідеї (інноваційні методи психологічної допомоги особистості, що були розроблені в рамках досвіду)Запропонована програма містить комплекс матеріалів для просвітницьких заходів, спрямована на набуття молоддю та дорослим, знань, умінь і навичок, які допоможуть їм дещо по-новому поглянути та зрозуміти важливість того, що потрібно почати говорити про насильство задля спокійного життя. Програма містить матеріал, за допомогою якого можна чітко та зрозуміло пояснити термін «насильство», ознайомити з усіма його видами та ознаками,  навчити правильно діяти в таких ситуаціях та повідомити куди можна звернутись за допомогою. Також особливу увагу приділено тому, щоб кожен з учасників занять міг краще пізнати себе, визначити рівень самоцінності та самоповаги, адже, будь-яке сприйняття починається, в першу чергу, з нас самих.
Форма узагальнення та апробаціяКомплексна програма, що містить в собі мозковий штурм; ситуативні вправи; групову дискусію; перегляд відеороликів; притчі; обговорення отриманої інформації; руханки, апробація проводилась у ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг».
Досягнуті результати та висновки (ефективність, підтверджена кількісними та якісними показниками)Просвітницька програма соціального педагога професійно-технічного закладу освіти «МІЙ ВИБІР – БУТИ В БЕЗПЕЦІ» була апробована з 13.09.2021 р. по 08.11.2021 р. в Чернівецькому професійному ліцеї сфери послуг, яка цілком відповідає існуючому суспільному запиту та реальній ситуації щодо вчинення насильства серед підлітків, дорослих, вдома та і взагалі серед усього населення. Дана просвітницька програма поєднала в собі різні види діяльності у тренінгових заняттях для просвітницьких заходів. Вона спрямована на набуття молоддю та дорослим, знань, умінь і навичок, які допоможуть їм дещо по-новому поглянути та зрозуміти важливість почати говорити про насильство та, по можливості, уберегти себе та своїх близьких від його проявів задля спокійного життя в майбутньому.
Категорія учасників освітнього процесу (цільова група)Програма розрахована на всіх учасників освітнього процесу (здобувачі освіти педагоги, батьки)
Відомості про досвід роботи (розглянутий та схвалений обласною Експертною комісією НМЦППСР ІППОЧО або вченою радою ІППОЧО)Просвітницька програма «Мій вибір – бути в безпеці», схвалена обласною Експертною комісією науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО 23.02.22 (протокол №40)
Відомості про досвід роботи, опублікований у фахових періодичних виданнях протягом останніх 4 роківДрук у методичному Віснику НМЦ П(ПТ)О Чернівеччини, Вісник 2-3, 2020р; Вісник 1, 2021р
Відомості про досвід роботи, що впроваджується у декількох освітніх закладах регіонуВпроваджується соціальними педагогами та практичними психологами у закладах П(ПТ)О Чернівецької області
Перспектива і відтворюваність (експертна оцінка та рекомендації щодо можливості впровадження досвіду в інших освітніх закладах)Програма може використовуватись соціальними педагогами та практичними психологами для просвітницької роботи зі здобувачами освіти всіх навчальних курсів, батьками та педагогами в закладах П(ПТ)О, а також з учнями 10-11 класів ЗНЗ