Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» має 40-річну історію. Створений 25 жовтня 1975 року наказом Держкомітету з професійної освіти і заснований як технічне училище № 3 на замовлення базового підприємства "Гравітон" (воєнно-промисловий комплекс).     

 Гостра потреба у кваліфікованих робітниках зумовила одразу набір 9 навчальних груп з першого року існування училища. З розвитком виробництва розширилися стіни училища, поповнився новими кадрами педагогічний колектив; на тему дня була поставлена підготовка нових професій на вимогу підприємств-замовників. За їх допомогою створювалася потужна матеріальна база училища. Для підготовки висококваліфікованих робітників було запропоновано ряд нових професій. 
До 1980 року училище вело підготовку кваліфікованих робітників 
тільки на базі середньої школи. З 1984 року ТУ № 3 отримало можливість вести підготовку робітників за професіями та надавати повну загальну середню освіту. Тоді ж заклад був реорганізований в Чернівецьке  середнє професійно-технічне училище № 13.

     Прискореними темпами розвивалася електронна промисловість, збільшився контингент учнів до 1200 чол. Проте соціально-економічна криза в українському суспільстві під час перебудови призвела до зупинки багатьох базових підприємств і училище змушене було пройти процес перепрофілювання й адаптації до нових ринкових умов. 
      У зв'язку зі зміною потреб суспільства заклад почав здійснювати підготовку кваліфікованих робітників за новими професіями. 
З 1996 року була отримана ліцензія з професій: «помічник вихователя», «молодша медична сестра з догляду за хворими», «оператор комп'ютерного набору», «гувернер», «асистент референта», а з 1998 року – з професій «обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», «конторський службовець (бухгалтерія)», «касир в банку», «оператор комп’ютерної верстки». 
      За роки свого існування зі стін училища вийшло більше 12 тис. робітників, які успішно працюють в усіх ланках народного господарства.
 
     На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 13.02.2009 року № 102 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Чернівецької області» ПТУ № 13 м.Чернівці було перейменовано в Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг». 

      Сьогодні Чернівецький професійний ліцей сфери послуг – це сучасний навчальний заклад з власною моделлю освітньо-виховного простору. Приміщення ліцею - це двоповерховий навчальний корпус площею 1720 кв.м, в якому щороку навчається близько 500 учнів. Незважаючи на дефіцит площі, тут кожен метр використовується дуже раціонально, створена атмосфера затишку і комфорту. У корпусі розміщено 17 кабінетів: загальноосвітніх предметів, спеціальних дисциплін і майстерень. Робочі місця викладачів та майстрів виробничого навчання в кожному кабінеті обладнані сучасними технічними засобами навчання, забезпечені новітніми методичними та дидактичними матеріалами. Всі кабінети та майстерні ліцею повністю забезпечені відповідно до вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти, новими меблями, сучасною офісною технікою (факси, диктофони, ксерокси, знищувачі паперу, біндери, ламінатори тощо) та персональними комп’ютерами. В ліцеї обладнані 8 комп'ютерних класів, пілотний проект кабінету математики. Для якісного забезпечення навчально-виховного процесу активно використовуються 3 мультимедійні дошки, 5 мультимедійних проекторів, 130 персональних комп’ютерів нового покоління. Адміністрація ліцею активно працює над забезпеченням ліцензійного програмного забезпечення офісних програм та програм спеціалізованого призначення (бухгалтерських програм, видавничих систем, програм для обслуговування лічильно-обчислювальної техніки). 
 
       Навчальний заклад пережив багато перетворень за час свого існування, але зберіг головне – якісну професійну підготовку кваліфікованих робітників. Сьогодні ліцей має чіткий вектор розвитку та окреслені завдання, які постали завдяки докорінній зміні переліку ліцензованих професій. 
 
        Інженерно-педагогічний колектив ліцею - це команда однодумців, творчих, неспокійних, небайдужих педагогів, які ведуть за собою учнівські колективи. Викладацький склад вдало поєднує професійну майстерність досвідчених педагогів та новаторство і творчий пошук молодих спеціалістів. З 28 майстрів виробничого навчання 47% мають вищий розряд та І-ІІ категорію, з 22 викладачів – 52% викладачів вищої категорії, що мають педагогічне звання «Старший викладач», «Викладач-методист». Наполеглива освітянська праця високо оцінена державою та владою: 9 педагогів відзначені Подякою Чернівецького міського голови, 5 педагогічних працівників нагороджені Грамотами обласної ради, 12 – нагрудним знаком «Відмінник освіти України», 5 – знаком «Антон Макаренко», 2 – знаком «Василь Сухомлинський», 2 – обласною освітянською премією імені Омеляна Поповича. 
     
     16 років поспіль навчальний заклад очолювала Симонова Лідія Миколаївна – мудрий керівник, справжній господар, умілий організатор педагогічного, учнівського та батьківського колективів. За значний внесок у розвиток освіти та багаторічну сумлінну працю їй присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України», вона нагороджена Грамотами управління освіти і науки, Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецької міської ради, Міністерства освіти і науки, Верховної Ради України, нагрудними знаками – «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський», «За сумлінну працю». 
 
      Ліцей для учнів є життєвим простором. Навчально-виховна діяльність в закладі сприяє становленню особистості учня як творця власного життя, гармонізації та гуманізації відносин між учнями і педагогічним колективом, навчальним закладом і родиною, ґрунтуючись на усвідомленому виборі особистісного життєвого шляху. 
 
     Останні 5 років ліцей входить до п’ятірки кращих професійно-технічних навчальних закладів регіону за результатами учнівських олімпіад, конкурсів професійної майстерності, Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика. Серед досягнень ліцею – Інтернет-сайт, який виборов ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі на кращу Інтернет-сторінку серед професійно-технічних навчальних закладів України; бібліотека ліцею – ІІІ місце в огляді-конкурсі бібліотек професійно-технічних навчальних закладів України; 5 призових місць у Всеукраїнському конкурсі «Робітнича професія» - дипломанти Інституту інноваційних технологій та Міністерства освіти і науки України; 4 проекти в межах Всеукраїнського огляду-конкурсу «Роль бібліотеки ПТНЗ у формуванні професійної компетентності робітничих кадрів» відзначені дипломами І ступеня Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та грамотами Міністерства освіти і науки України, інноваційні проекти «Інновації в розробці дидактичного матеріалу», «Використання елементів модульного навчання з предмета «Електронний документообіг», «Інноваційний підхід до оформлення навчальних кабінетів», «Інноваційні підходи до формування здорового способу життя серед учнівської молоді» стали дипломантами Всеукраїнської виставки інноваційних технологій у м.Києві. 

      Виховна робота в ліцеї як надзвичайно важливий елемент загального навчально-виховного процесу спрямована не лише на навчання учнів професії, але і формування в них соціального досвіду. Налагоджена система виховної позаурочної роботи.

      Про високу результативність організації розвитку та підтримки творчої учнівської молоді свідчать досягнення учнів ліцею (дипломи І-ІІІ ступенів) у Всеукраїнських та обласних творчих конкурсах, фестивалях, змаганнях: Всеукраїнський благодійний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Звичайне диво» серед дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей, обласний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» у номінаціях «Літературна творчість», «Фольклорне мистецтво», «Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво». 
     Сьогодні ринок праці потребує не простих виконавців, а висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників, які володіють сучасними технологіями, технікою, обладнанням. Впровадження сучасних інноваційних педагогічних та виробничих технологій, комп’ютеризація навчального процесу, забезпечення учнів методичними виданнями, підручниками та навчальними посібниками – все це здійснюється з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників. Велика увага приділяється вивченню потреб в робітничих кадрах в регіоні, розширення виробничих баз для проходження виробничого навчання та виробничої практики з подальшим працевлаштуванням випускників.
 

        Формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників здійснюється на основі укладених договорів з підприємствами, установами, організаціями м.Чернівці та Чернівецької області.Плідна праця педагогічного колективу дає вагомі результати. Випускники ліцею успішно реалізують себе не тільки як кваліфіковані робітники, а й досягають значних успіхів у професійній та управлінській діяльності. Серед кращих випускників ліцею – голова Ради підприємців міста Довганич В., директори професійно-технічних навчальних закладів Марчук М.В., Одайський С.І., Цимбал О.В., Цвірінько Р.С. Після навчання в училищі продовжують працювати майстрами виробничого навчання Андрейчук І.С., Калинюк І.М., Мальцева О.В., Пержан Д.І., Шевчук В.В., Чосик Н.І., Чоп’юк Т.М., Балан А.О., Ткаченко І.В.
     Колектив Чернівецького професійного ліцею сфери послуг працює задля престижу й визнання закладу, має багато досягнень та найголовніше з них – успіхи вихованців та випускників. 

 

Життєвий шлях ліцею

75 1     75-76

                             1975 р.                                                             1975-1976 рр.

76-77     77-78

                               1976-1977 рр.                                                     1977-1978 рр.  

78-79     79-80

                            1978-1979 рр.                                                1979-1980 рр.

80-81     81-82

                       1980-1981 рр.                                                     1981-1982 рр.

81-82     82-83

                           1981-1982 рр.                                                      1982-1983 рр.

83-84     84-85

                             1983-1984 рр.                                                   1984-1985 рр.

85-86     86-87

                           1985-1986 рр.                                                      1986-1987 рр.

87 1     87-88

                         1987 р.                                                                         1987-1988 рр.

88-89     89-90

                       1988-1989 рр.                                                         1989-1990 рр.

911     

                           1991 р.                                                                  1995-1996 рр.

96-97     98-99

                          1996-1997 рр.                                                     1998-1999 рр.

99-2000     2001-2002

                         1999-2000 рр.                                                           2001-2002 рр.

2003      2004 

                             2003 р.                                                                     2004 р.

2005     2006

                                 2005 р.                                                                  2006 р.

2007     20082

                           2007 р.                                                                   2007-2008 рр.

2008     2009

                               2008 р.                                                              2008-2009 рр.

2009 2     2010

                            2009 р.                                                                      2009-2010 рр.

2010 2     2011

                              2010 р.                                                                          2011 р.

2012     2013

                            2012 р.                                                                      2012-2013 рр.

2013 2     2014

                              2013 р.                                                           2013-2014 рр.

2014 2     2015 

                               2014-2015 рр.                                                           2015-2016 рр.  

2015 2

2016-2017 рр.

Пошук

Ми в соціальній мережі

Online

На даний момент 16 гостей на сайті