ЗВІТ

директора Чернівецького професійного ліцею сфери послуг

Цимбал Орися Василівни

за звітний період з серпня 2018 року по серпень 2019 року

 

І. Формування контингенту учнів, слухачів

У 2018/2019 навчальному році освітній процес у Чернівецькому професійному ліцеї сфери послуг організовувався і проводився у відповідності до вимог Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Державного стандарту професійно-технічної освіти України”, “Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”, затвердженого наказом МОН України від 30.05.2006 р. №419.

У звітному періоді робота колективу ліцею була спрямована на виконання планів регіонального замовлення, організації якісного освітнього процесу.

Необхідною умовою ефективного функціонування нашого навчального закладу є виконання плану набору за регіональним замовленням і відповідність обраної професії інтересам, здібностям та бажанням учнів. Чи малу роль тут відіграє якісне та ефективне виконання профорієнтаційних заходів. З метою створення соціальної реклами престижності робітничих професій підвищення рівня профорієнтаційної роботи серед різних категорій населення, в т.ч. випускників загальноосвітніх шкіл, інформація про життя ліцею та досягнення учнів оперативно висвітлювались на сайті ліцею та сайтах «Учнівський вісник», Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Чернівецькій області.

 

Результати виконання регіонального замовлення у 2018/2019 н.р.:

№ з/п

Назва професії

(відповідно до ліцензії)

Форма навчання/

термін навчання

Кількість учнів за планом

Кількість набрано

% виконання

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

ТУ

1,5 року

30

29

96

Агент з постачання

ТУ,

1 рік

30

-

0

Помічник вихователя; соціальний робітник

ТУ

1,5 року

30

24

80

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

СПТУ

3 роки

30

30

100

Секретар керівника (організації, підприємства, установи); адміністратор

СПТУ

3 роки

30

24

80

Помічник вихователя; соціальний робітник

СПТУ

3 роки

30

20

66

Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ; ОКВ

СПТУ

3 роки

30

-

0

 

ВСЬОГО

 

210

 

60

 

Проте, у зв’язку з невиконанням плану регіонального замовлення на 2018/2019 н.р., ІПК необхідно переглянути систему профорієнтаційних заходів та виробити новітні інтерактивні форми, які б стали більш ефективними та результативними. Враховуючи вище зазначене протягом поточного року проведено ряд профорієнтаційних заходів: виготовлення оголошень, буклетів, індивідуальних запрошень та календариків (4000) , банерів (3); систематична робота з розміщення цікавих та визначних подій закладу членами гуртка «Інтернет-кафе»; відвідування загальноосвітніх навчальних закладів міста (43), області (275) та районних центрів зайнятості (11); направлення інформаційних пакетів  електронною поштою до всіх загальноосвітніх навчальних закладів; запрошення випускників ЗНЗ міста та області на позанавчальні виховні заходи; співпраця з керівниками шкіл області найближчих сіл з метою ознайомлення (екскурсії) з навчальним закладом (3); проведення інформаційної роботи та розповсюдження рекламної продукції під час проведення на базі ліцею різних заходів; розміщення інформаційно-рекламної продукції у маршрутках приміського сполучення (60); оголошення про прийом учнів на «Вуличному радіо» зупинок громадського транспорту міста та Калинівському ринку; організовано роботу приймальної комісії. Проведено 6 майстер-класів викладачами та майстрами виробничого навчання з випускниками шкіл області.

 

2. Підсумки діяльності ліцею з навчальної

та навчально-виробничої роботи за 2018/2019 н.р.

У 2018/2019 н. р. педагогічний колектив ліцею працював за затвердженим планом роботи колективу та єдиною методичною проблемою. Усі заплановані заходи протягом року проведені на достатньому та високому рівнях. За 2018/2019 н. р. всі робочі навчальні плани і програми виконані вчасно.

У минулому навчальному році контингент учнів складав 336 осіб, з них нового набору у 2018 році – 127 осіб (70,5%). Протягом року здійснено підготовку 20 слухачів за напрямком «Основи масажу» (позашкільна освіта). Протягом навчального року з ліцею вибуло 140 учнів, в тому числі випускників – 127. З них – ТУ –45 чол. та СПТУ – 82 чол., в тому числі 3 – дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 4 – учнів з фізичними вадами. За результатами випуску 79 (62%) учнів отримали кваліфікацію з двох і більше професій. 12 учнів (9,5%)  отримали дипломи з відзнакою (у 2017/2018 н. р. – 13%).

За навчальний рік з ліцею відраховано 13 учнів (у 2017/18 н .р. - 18 учнів), що склало 4% (у 2017/18 н. р. – 4,4%) від загального контингенту. Перехідний контингент на 2019/2020 н. р. складає 198 учнів, з них 47 чол. – на базі ТУ, 151 чол. – на базі СПТУ.

 

Узагальнена інформація по групах (без зимового випуску)

 

№ групи

Успішність (%)

Якість знань (%)

Середній бал

Пропусків всього

З них без поважних причин

1

96

72,1

7,8

1565

742

3

94,7

43,4

6,1

6427

3559

4

100

67,3

7,5

2616

615

5

100

68

7,4

3415

1091

8

100

83,6

8,2

2394

180

9

100

70

6,6

4060

2598

10

100

61

7,5

1279

28

11

100

51,5

6,9

2516

160

12

100

67

7,3

1047

78

13

100

55,5

6,9

2100

341

14

100

77,7

8,0

2573

364

Всього:

99,2

65,2

7,3

29992

9756

 

За підсумками успішності за минулий навчальний рік всі учні атестовані. В цілому успішність по ліцею за 2017/2018 н. р. склала 99,2%, якість знань – 65,2 %  Середній бал учнів по ліцею склав – 7,3. Кількість пропусків – 29992, з них без поважних причин – 9756 год., що складає 29 год. на 1 учня (майже 1 навчальний тиждень, у 2017/2018 н. р. – 28,6 год. на 1 учня).

 

Якість знань та середній бал з загальноосвітньої підготовки

 

Предмет

Якість знань (%)

Середній бал

Українська мова

32,7

5,8

Українська література

42,2

6,4

Математика

31

5,7

Фізика

46,1

6,3

Астрономія

70

7,2

Технології

81

8,4

Англійська мова

44,2

6,2

Німецька мова

44,5

6,0

Хімія

42

6,2

Біологія

58,6

6,9

Екологія

65,4

7,0

Історія України

49,9

6,5

Всесвітня історія

42,7

6,2

Людина і світ

80,3

7,8

Громадянська освіта

66,4

6,9

Онови медичних знань

91,5

8,8

Інформатика

61,1

7,0

Зарубіжна література

51,8

6,7

Художня культура

62

7,0

Географія

55,3

7,0

Фізична культура

88,7

8,7

Всього:

57,5

6,9

 

Якість знань та середній бал з професійної підготовки становить відповідно 74,5 % та 7,7.

У 2019/2020 н. р. всім майстрам в/н та викладачам слід звернути особливу увагу на учнів, які складають групу ризику (велика кількість пропусків без поважних причин та низька успішність – це перший натяк до відрахування учнів, а також низька професійна підготовка та нездатність випускника реалізувати себе на ринку праці).

 

Інформація про результати проведення державної кваліфікаційної атестації

 

Гр №

Назва професії

Кількість учнів на кінець н.р.

Кількість учнів, допущених до ДКА

Кількість учнів, які склали ДКА

Результати державної кваліфікаційної атестації/ рівні

Середній бал за ДКА

Початковий

Середній

Достатній

Високий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Помічник вихователя; соціальний робітник

23

23

23

-

-

-

-

-

-

-

3

8

8

3

1

9,6

15

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

 

22

22

22

-

-

-

-

2

1

1

8

2

5

3

-

8,6

9

Секретар керівника (організації, підприємства, установи); діловод; адміністратор

28

28

28

-

-

-

-

-

4

9

2

2

5

6

-

8,5

10

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

26

26

26

-

-

-

3

-

2

3

5

5

5

3

-

8,2

12

Помічник вихователя; соціальний робітник

29

28

28

-

-

-

-

-

1

1

5

3

12

4

2

9,6

ВСЬОГО:

128

127

127

-

-

-

3

2

8

14

23

20

35

19

3

8,9

 

Таким чином, зі 127 випускників 57учнів (45 %) показали високий рівень знань на державному кваліфікаційному іспиті, 57 учнів (45 %) показали достатній результат на ДКА, 13 учнів (10 %) – середній рівень знань під час ДКА. Середній бал за ДКА за 2018/2019 н. р. склав 8,9. Якість знань – 90 %.

 

Інформація про результати державної підсумкової атестації

з загальноосвітніх дисциплін

предмет

Кількість учнів на кінець року

Кількість учнів, допущених до атестації

Кількість учнів, що склали ДПА

Результати атестації

Середній бал за річну атестацію

Середній бал за ДПА

Розбіжність

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Історія України

83

75

73

-

-

-

6

27

26

8

2

3

-

-

-

6,2

5,7

-0,5

Біологія

57

52

52

-

-

-

4

6

5

7

15

7

8

-

-

7,3

7,5

+0,2

Фізика

26

26

26

-

-

-

5

2

2

11

5

1

-

-

-

6,5

6,5

0

Математика

3

3

3

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

7,0

4,0

-3,0

Українська мова

83

78

76

1

10

27

17

13

5

2

1

-

-

-

-

5,4

3,7

-1,7

Всього:

 

 

 

1

11

27

32

50

38

28

23

11

8

-

-

6,5

5,5

-1,0

Питання підсумків ДПА з базових дисциплін вже розглядалося на засіданні педради у червні 2019р., але у зв’язку з тим, що у 2019/2020 н.р. випускники будуть складати вже всі іспити у форматі ЗНО (українська мова та математика/Історія України, предмет за вибором), звертаю особливу увагу викладачів цих предметів та посилену відповідальність за рівень та якість знань учнів з цих предметів, підготовку їх до участі у ЗНО.

Важливим завданням у 2019/2020 н. р. залишається підготовка до атестації закладу з усіх професій у 2020 році.

Протягом 218/2019 н. р. вивчався стан викладання предметів загальноосвітньої підготовки: хімія, біологія та екологія, а також якість професійної підготовки за професіями «Офісний службовець (бухгалтерія)», «Помічник вихователя; соціальний робітник»

Протягом 2018/2019 н. р. актуальною підтримувалась вся інформація про навчання учнів у ЄДЕБО. Замовлення та видача документів про освіту учням здійснена своєчасно. Учнівські квитки для учнів І курсу замовлялися через лабораторію поліграфічних послуг Івано-Франківського університету нафти і газу.

У зв’язку з впровадженням стандартів професійної освіти на модульно-компетентнісному підході, до кінця 2018/2019 н. р. педпрацівниками вивчено СП(ПТ)О з професій «Секретар керівника», «Діловод», «Адміністратор»,  розроблено Таблиці відповідностей компетентностей освітнім компонентам (навчальним предметам), які розглянуті та погоджені на засіданнях відповідних методичних комісій. На основі цих Таблиць відповідностей розроблено та схвалено освітні програми для підготовки кваліфікованих робітників з цих професій. Таким чином на підставі наказу по ліцею № 147 від 03.07.2019р. освітні програми впроваджуються в дію з 01.09.2019р. В освітній програмі детально вказано всі нормативно-правові документи, на основі яких вона розроблена, рівень кваліфікації, обмеження щодо форм навчання, вимоги до рівня освіти учнів, які можуть розпочати навчання, кваліфікація в дипломі, сфера професійної діяльності, перелік освітніх компонентів (навчальних предметів), перелік компетентностей випускника (що повинен знати та вміти), форма кваліфікаційної атестації, вимоги до пробних кваліфікаційних робіт.

До уваги педагогів повідомляю також те, що протягом літніх канікул для громадського обговорення були доступні проекти СП(ПТО) з професій 5133 Соціальний робітник, 4131 Агент з постачання; 4112 Оператор комп’ютерної верстки.

 

Результати виробничої діяльності ліцею

 

Період

Виробнича діяльність, тис. грн.

Виробнича практика, тис. грн.

Всього

4 кв. 2018р.

12,2

31,6

43,8

1 кв. 2019р.

37,8

49,3

87,1

2 кв. 2019р.

43,9

55,0

98,9

Всього

93,3

135,9

229,8

 

 

 

 

 

 

Звіт про працевлаштування (випуск  2018р.)

 

№ з/п

Підприємства

За професіями

 

Оператор з обробки інформації та программного забезпечення

Секретар керівника, діловод. адміністратор

Помічник вихователя,

соціальний робітник

Оператор комп’ютерної верстки, електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ

Агент з постачання

Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ,

Помічник вихователя,

соціальний робітник

Всього

 

Випуск (загальна кількість учнів регіонального замовлення)

29

26

25

26

26

30

26

188

І

Працевлаштовані

23

23

15

13

21

28

22

145

ІІ

Навчання

5

-

1

2

-

-

-

8

ІІІ

Армія

-

-

-

1

1

-

-

2

ІУ

Відпустка по догляду за дитиною

-

3

5

-

-

-

3

11

У

Не працевлаштовані

1

-

4

10

4

2

1

22

 

Загальний відсоток працевлаштування – 82,4 %

Відсоток зайнятості – 88,3 %.

Перелік основних підприємств, установ, організацій,

з якимим укладено договори про надання освітніх послуг

у сфері професійно-технічної освіти

Протягом 2018-2019 н.р. укладені 15 договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічним навчальним закладом і замовником робітничих кадрів, а саме з ЧКТЦСО «Турбота», ПП «Буковина Полімер центр», ПП «Завод «Технолог», ТОВ «Універсам», ТОВ «Буковинський видавничий дім», ДНЗ № 19 ЦРД «Барвінок», КДНЗ № 42 «Перлинка», ДНЗ № 46 комбінованого типу «Сонечко», ДНЗ № 47 м. Чернівці, ДНЗ № 43 «Вербиченька», ДНЗ № 2 комбінованого типу «Посмішка», мережею магазинів «Нива-маркет», гіпермаркетом ТОВ «Епіцентр», ТОВ «Бізнес-центр «Буковина», ТОВ фірма «Ліга-прім» та ін.

 

3. Підсумки діяльності з виховної  роботи

Система планування та організації виховної роботи

Виховний процес в ліцеї здійснювався згідно нормативно-правових документів з виховної діяльності та методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах, річного плану виховної роботи (затверджений директором ліцею від 30 серпня 2017 року) та місячних планів (погоджених із заступниками, методистом, затверджені щомісяця директором ліцею) з урахуванням додаткових розпоряджень, наказів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області та Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області з усіх напрямків діяльності.

Завдання і зміст виховної роботи реалізувався за такими напрямками виховної діяльності:

ü ціннісне ставлення до себе. фізичне виховання;

ü ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. сімейне виховання;

ü ціннісне ставлення до праці. трудове виховання;

ü ціннісне ставлення до природи. екологічне виховання;

ü ціннісне ставлення до культури і мистецтва. художньо-есетичне виховання;

ü ціннісного ставлення до суспільства і держави. національно-патріотичне виховання ↔ військово-патріотичне виховання + громадянське виховання + духовно-моральне виховання;

ü превентивного виховання. правове виховання;

ü особистісно-орієнтоване виховання;

ü відзначення пам’ятних та ювілейних дат у 2018/2019 н.р.

Окремим розділом сплановані заходи з організаційної роботи.

З 2018 року запроваджено у виховне середовище ліцею проєкт «Дидактичне наповнення виховного простору: визначення теми дня, теми тижня». тема дня поєднується з темою тижня, розміщується на видному місці у фойє закладу та носить інформаційно-пізнавальний характер.

нормативно-правова база з усіх напрямків виховної діяльності наявна та упорядкована.

система виховної роботи в ліцеї забезпечує єдність і взаємозв’язок планування, організації і аналізу діяльності, спільної роботи педагогічного і учнівського колективів, батьківської громади та громадськості.

Організація харчуванню здобувачів освіти

В ліцеї організовано харчування здобувачів освіти, видано  наказ по ліцею «Про організацію харчування учнів ліцею» (від 30.08.2018р. №145).

Здобувачі освіти харчуються у буфеті. Приміщення буфету орендує ПП Сажнєв Валентин Іванович на підставі договору оренди. Приміщення буфету площею 32,2 кв.м. оснащено холодильним необхідним устаткуваннямі. До  меню включені перші та другі страви, салати, випічка, гарячі та холодні напої у відповідності до переліку дозволених продуктів у їдальнях навчальних закладів. Середня вартість обіду 25-35 грн. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування отримують грошову компенсацію у розмірах з розрахунку 85грн. на одну дитину (триразове харчування) та 34 грн. на одну дитину (за обіди) з 1 січня 2018 року, а також +10% за святкові та вихідні дні.

Питання «Організація харчування учнів» розглядалося на засіданні педагогічної ради ліцею 29.10.2018 р.

Вивчення новго контингенту

Вивчення нового контингенту відбувається шляхом опрацювання первинних документів, ознайомлення з індивідуальними особливостями нового контингенту, інтересами і потребами здобувачів освіти, умовами їх проживання та виховання вдома. Здійснюється аналіз соціального складу контингенту здобувачів освіти, формуються особові справи документи відповідних категорій. На підставі аналізу видано наказ «Про соціальний стан учнів» (від 14.09.2018 р. № 182), де визначені особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, напівсироти, з багатодітних сімей, із малозабезпечених сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, батьки яких є учасниками бойових дій/загинули у зоні проведення ООС та учні-переселенці.

На початку року згідно представлених документів створено наказ по ліцею від 14.09.2018 р. № 183 «Про навчання, виховання, соціальний стан та матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018/2019 н.р.». Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів від 05.04.1994р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» учням зазначених категорій здійснюються виплати згідно чинного законодавства. Велика увага приділялася організації медично-профілактичного огляду здобувачів освіти з числа вищезазначеної категорії, велася роз’яснювальна робота щодо заключення договорів з терапевтами по місцю реєстрації. Всі забезпечені єдиними квитками та залучені до гурткової роботи. Організовано страхування здобувачів освіти вказаної категорії у Відкритому акціонерному товаристві Національної акціонерної страхової компанії «Оранта».

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, діти з інвалідністю, які закінчили навчання у ліцеї, всі працевлаштовані.

Психологічний супровід і соціально-педагогічне проектування

Протягом 2018/2019 навчального року працівниками психологічної служби здійснювали: діагностичну роботу, корекційно-відновлювальну, розвивальну, профілактичну роботу, просвіту.

Зокрема, вивчали контингент учнів І курсу (анкета «Першокурсник») (вересень), здійснювали моніторингове дослідження ціннісних орієнтацій, соціального самопочуття, рівня тривожності здобувачів освіти (жовтень); дослідили стан вживання учнівською молоддю наркотичних речовин, алкоголю та тютюнокуріння (анкета) (листопад та обізнаність учнівської молоді щодо ВІЛ/СНІДу (грудень). У лютому-березні провели моніторингове дослідження щодо обізнаності здобувачів освіти з проблеми булінгу). З метою профілактики проведено бесіди (лекторіїв) з приводу формування здорового способу життя: «За здоровий спосіб життя», «Тютюн здоров’ю не товариш», «Куріння і молодь», «Політ довжиною в падіння», «Поведінка і ризики», «STOP - алкоголь», «Наркотики – шлях в нікуди»; «Стрес та шляхи його попередження»; «Як побороти стрес та депресію», «Здорове тіло – здоровий дух»; організовано участь у просвітницькій акції «Walk for Freedom/Хода за свободу»; апробована програма факультативного курсу «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» - І курс; гурток «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».

Налагоджені зв’язки з громадськістю:

ü здійснювалось відвідування учнів за місцем проживання, бесіди з батьками (за запитом). Відвідування учнів у гуртожитку (відповідно графіку). Співпраця з працівниками ювенальної превенції, Службою у справах дітей та Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Гуртожиток ліцею працює згідно Порядку забезпечення гуртожитком осіб, які здобувають освіту у ліцеї та Правил внутрішнього розпорядку для проживаючих у гуртожитку, затвердженого наказом по ліцею від 08.05.2019р. №98 (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019р. №331 та з метою врегулювання питання контролю проживання учнів у гуртожитку). Наявна та систематизована необхідна регламентуюча документація гуртожитку.

У гуртожитку обладнано для проживання 33 сучасні кімнати. Санітарний стан кімнат та місць загального користування знаходяться у належному стані. Гуртожиток повністю забезпечений м’яким та твердим інвентарем. Санітарно-гігієнічні приміщення, кімнати гігієни, в яких постійно є гаряча вода  знаходяться у задовільному стані. Пральня та сушарка – суміщені. З метою запобігання поширення хвороб, в тому числі інфекційних, обладнаний ізолятор на три ліжка, який оснащений необхідним інвентарем, посудом, дезінфікуючими засобами, набором медикаментів та бактерицидною лампою. Туалети оснащені унітазами, зливними бачками, пісуарами.

Виховна робота у гуртожитку проводиться у відповідності з планом роботи ліцею, планів на місяць. Вихователем гуртожитку плануються та проводяться різноманітні форми роботи з здобувачами освіти: групові й індивідуальні бесіди, години спілкування, виховні справи, виховні заходи, екскурсії, походи, відзначення пам'ятних та ювілейних дат, благодійні акції.

Інформація про проведені заходи постійно висвітлюється на сайті ліцею, ДОН, НМЦ, зміст заходів висвітлюється у засобах масової інформації. Зокрема: газета «Відродження» та «Буковинське Віче». Вже стало доброю традицією для здобувачів освіти, які проживають у гуртожитку під керівництвом вихователя організовувати акції Милосердя. Відвідують Соціальний центр матері і дитини, Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги та протягом останніх років співпрацюють з багатьма благодійними та громадськими організаціями.

Протягом 2018/2019 навчального року у ліцеї проводилися заходи щодо основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, реалізації конценції національно-патріотичного виховання дітей та молоді й стратегії виховання особистості.

З метою виховання ціннісного сталення до себе та досягнення сталої відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального оточення, утвердження здорового способу життя, профілактики тютюнопаління, вживання алкоголю, підвищення соціальної компетентності молоді, формування відповідальної поведінки прведено просвітницько-профілактичні заходи з формування безпечного освітнього простору та запобігання булінгу, мобінгу; впроваджено факультативний курс «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДУ»; роботу гуртка «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» та програми «Дорослішай на здоров’я»; участь у Всеукраїнській акції «16 днів без насильства» (11.12). За підсумками міського конкурсу малюнків «Світ без насильства» Вієру Ольга, учениця групи №11, нагороджена Грамотою за оригінальність ідеї та творчий підхід до виконання завдання, а педагогічний та учнівський колективи - Подякою за активну участь. Сприяли вихованню ціннісного ставлення до себе також проведення Тижня права, Тижня знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності, виховних справ, інформаційних годин спілкування, інтерактивних бесід з формування ціннісного ставлення до свого

З метою підвищення статусу інституту сім’ї, престижу толерантних сімейних відносин, тісної взаємодії навчального закладу із батьківською громадськістю, удосконалення роботи по наданню допомоги батькам у сімейному вихованні через систему педагогічного навчання, пропаганду кращого досвіду сімейного виховання, у ліцеї проводилися різноманітні заходи, а саме: організована діяльність Батьківського всеобучу (наказ по ліцею від 30.08.2018р. №147). Організована діяльність психологічного та правового порадника у рамках батьківського всеобучу; викладання факультативного курсу «Основи християнської етики» та предмету, що вільно обирається «Етика і психологія сімейного життя»; проведення загальних/групових батьківських зборів; проведення бесід (лекторіїв) щодо репродуктивного здоров’я учнівської молоді на теми: «Все починається з сім'ї», «Ранній початок статевого життя – джерело тривог і непорозумінь», «Секс до шлюбу. Профілактика абортів», «НІ не захищеним контактам», «Цінність родини», «Емоційна сторона міжособистісних стосунків», «Будуємо рівноправні стосунки»; заход щодо проведення Тижня духовності (13.05-18.05, наказ по ліцею від 08.05.2019р. №99); проведення виховних справ: «Сучасне рабство», «Моральні основи сім’ї», «Українська сім’я – основа міцності держави», «Дружня сім’я – першоджерело людського духу», «Ідеї гендерної рівності в системі ціннісних орієнтацій сучасної молоді».

З метою виховання свідомого ставлення до праці через формування звички та навиків активної трудової діяльності, у ліцеї проводилися різноманітні заходи. Зокрема, а саме: організовано весняну толоку, часть у міських, обласних виставках технічної творчості; проведено предметно-методичних та професійних тижнів з усіх професій. Майстри виробничого навчання та класні керівники проввли виховні справи на теми: «Моя професія та її переваги», «Сучасні вимоги до фахівців», «Коли робота приносить радість», «Вільний час – простір для розвитку здібностей».

З метою формування в особистості екологічної свідомості і мислення, екологічні знання, екологічний світогляд, у ліцеї проводилися різноманітні заходи з благоустрою та озеленення території ліцею і  гуртожитку й навчальних кабінетів; організовано участі у Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок», впорядкована «Алея вдячності» на території навчального закладу (висадження червоних дубів), а також проведено заходи щодо вшанування Дня пам’яті Чорнобиля та жертв радіаційних аварій і катаствоф (22.04-26.04 наказ по ліцею від 19.04.2019р. №92); організовано екскурсії до: ботанічного саду Чернівецького національного університету (вул.Ю.Федьковича, 11), Природничого музею Чернівецького національного університету (вул.Шіллера, 5). Керівники груп провели виховні справи на теми: «Світ природи справжній та неповторний», «Екологічна етика», «Жити в злагоді з природою», «Екологічні проблеми рідного краю. Природа, цивілізація, людина: пошук гармонії».

З метою формування в учнівської молоді естетичних знань, смаків, ідеалів, здібностей до естетичного сприймання явищ дійсності, творів мистецтва, потреби вносити прекрасне в оточуючий світ, оберігати природну красу естетичної культури особистості, розвитку всіх компонентів естетичної свідомості, розвитку умінь і навичок активної перетворюючої діяльності у мистецтві, праці, побуті, людських взаєминах, у ліцеї організована робота гуртків декоративно-ужиткового мистецтва та художньої самодіяльності, проведено ряд екскурсій для здобувачів освіти І курсу до пам'яток історії та архітектури Чернівецької області: - «Сучасні Чернівці та їх історичне минуле» (Турецька пл. - пл. Філармонії – вул.Горького – ЧНУ – вул.Університетська – Театральна пл. – Центральна пл. – Соборна пл.) та музеїв м.Чернівці: Обласний краєзнавчий музей, Літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської, Літературно-меморіальний музей письменника Юрія Федьковича, Народної архітектури і побуту, Обласний меморіальний музей Володимира Івасюка, Обласний художній музей. Дня вчителя та професійно-технічної освіти організовано виставу-конкурс квіткових композицій.  Керівниками навчальних груп проведено проведення виховних справ на теми: «Від культури особистості до культури нації», «Вихованість, культура, інтелігентність», «Історія народу в творах мистецтва». Проведено заходи щодо відзначення 70-річчя від дня народження Володимира Івасюка (01.03-07.03, наказ по ліцею від 25.02.2019 р. № 58) та щодо проведення Тижня духовності (13.05-18.05, наказ по ліцею від 08.05.2019 р. № 99).

З метою виховання високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатної реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідувати європейські цінності, готової до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України, формування в учнівської молоді високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй державі, у ліцеї проводилися різноманітні заходи, а саме: патріотичний флешмоб на традиційному заході Посвяті у першокурсники; заходи щодо відзначення 100-річчя Буковинського Віча (наказ по ліцею від 26.09.2018р. №201); заходи щодо відзначення Дня захисника України, 76-ї річниці створення Української Повстанської Армії, Дня Українського козацтва (08.10-15.10, наказ по ліцею від 04.10.2018р. №212), Дня Гідності та Свободи та Дня пам’яті жертв Голодомору й політичних репресій (19.11-23.11, наказ по ліцею від 16.11.2018р. №246), Дня Збройних Сил України (03.12-07.12, наказ по ліцею від 30.11.2018р. №26) та Дня Соборності й Дня пам’яті Героїв Крут (21.01-25.01, наказ по ліцею від 18.01.2019р. №14). Не менш важливими були проведені на належному рівні сплановані заходи щодо відзначення Дня Героїв Небесної Сотні (18.02-21.02, наказ по ліцею від 14.02.2019р. №47), вшанування Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ої річниці вигнання нацистів з України (06.05-10.05, наказ по ліцею від 03.05.2019р. №96). Цікавими для здобувачів освіти були зустрічі з представником Чернівецького прикордонного загону майором Лисаєм Іваном Васильовичем, працівниками ювенальної поліції, управління патрульної поліції, представниками громадських та благодійних організацій; міським Отаманом козацтва нової України - Валерієм Володимировичем Васильєвим та учасником зони проведення ООС, ветераном морської піхоти - Анатолієм Андрійовичем Маринюком. Ліцей взяв участь в обласному фестивалі-конкурсі «Розквітай, писанко!».

Також учнівський та педагогічний колективи ліцею брали участь у благодійних акціях. Зокрема: «Назустріч мрії» - 1152 грн., «Серце до серця» - 500грн., збір коштів для учениці ліцею Грінберг А. (важка хвороба брата) – 2500 грн., «Проти поліетилену», «Розмалюй великодню писанку – символ єднання українців» - 1000грн., участь в урочистостях у рамках відзначення свят,  покладання квітів до пам’ятників та участь в молебені за полеглими у рамках вшанування пам’яті, відвідування благодійних мистецьких заходів.

Превентивне виховання. Правове виховання. Правовиховна та правоосвітня робота в закладі врегульована відповідними наказами по ліцею, а саме: від 15.08.2016р. №128 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав дітей»; від 30.08.2016р. №156 «Про заходи щодо профілактики правопорушень серед учнівської молоді на період до 2021 року»; від 30.08.2016р. №157 «Про створення комісії для обстеження житлово-побутових умов проживання учнів» та від 01.09.2017р. №160 «Про внесення змін до наказу від 30.08.2016р. №157»; від 03.01.2018р. №1 «Про затвердження заходів з правового виховання та профілактики правопорушень», яким також затверджено спільні заходи ліцею та старшим інспектором ювенальної превенції ГУНП в Чернівецькій області щодо попередження злочинності та правопорушень, покращення профілактично-попереджувальної роботи і правової пропаганди серед учнів до 2021 року та Алгоритм дій, спрямованих на профілактичну роботу з здобувачами освіти, схильних до порушення дисципліни; від 27.02.2018р. №45 «Про проведення у ліцеї просвітницько-профілактичних заходів з формування безпечного освітнього простору та запобігання булінгу, мобінгу»; від 29.08.2018р. №143 «Про заходи щодо організації проведення Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок»; від 30.08.2018р. №146 «Про заборону тютюнопаління у приміщеннях та на території ліцею та гуртожитку»; від 06.12.2018р. №263 «Про заходи з проведення Всеукраїнського тижня права»; від 23.01.2019р. №21 «Про заходи щодо реалізації правопросвіницького проекту «Я маю право»; від 30.01.2019р. №29 «Про заходи щодо запобігання корупції в ліцеї на 2019 рік». Сплановані теми лекцій з учнівською молоддю на І-ІІ квартал 2019 року за участі працівників прокуратури Чернівецької області.

З 2018 року запроваджено у виховне середовище ліцею проєкт «Дидактичне наповнення виховного простору: визначення Теми дня, Теми тижня». Тема дня поєднується з темою тижня, розміщується на видному місці у фойє закладу та носить інформаційно-пізнавальний характер.

Відповідно плану роботи педагогічної ради на 2018/2019 навчальний рік 11.03.2019р. розглянуто питання «Правова освіта та виховання. Профілактика правопорушень серед учнівської молоді».

Учнів, які мають систематичні пропуски занять без поважних причин, прояви неадекватної поведінки, відповідно до Клопотань керівників навчальних груп ставлять на внутріліцейний облік учнів, схильних до девіантної поведінки. У І семестрі 2018/2019 навчального року на обліку перебували 2 учнів. З вказаними здобувачами освіти та їх батьками систематично проводилася індивідуальна профілактична та роз’яснювальна робота. Учні залучені до роботи гуртків за інтересами. У ІІ семестрі на обліку перебувають 3 учнів. У 2018/2019 навчальному році учнів, схильних до правопорушень немає.

Учнів, які скоїли злочини та перебувають на обліку поліції у 2018/2019 навчальному році немає. У 2017/2018 навчальному році неповнолітніх учнів, які скоїли злочини не було.

У ліцеї організована та спланована діяльність Ради профілактики правопорушень.

Систематично здійснюється просвітницька та профілактична робота усіма учасниками освітнього процесу.

Питання правоосвітньої роботи включені до плану роботи Батьківського всеобучу.

Щороку організовується та проводиться Всеукраїнський тиждень права. На сайті ліцею створена рубрика «Юстиція для людей!» у рамках Всеукраїнського просвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я маю право!». У рамках цього ж проєкту члени учнівського парламенту у мантіях розповсюджували серед учнів ліцею буклети «Як протидіяти домашньому насильству?». Також доповнена рубрика на сайті ліцею ГУНП інформаційним плакатом «Поліція Буковини на допомогу дітям». Бібліотекарем ліцею Бікбаєвою Л.П., викладачами основ правових знань Мороз Є.В. та громадянської освіти Чиж С.М. оформлено тематичну книжкову виставку «Права людини» та інформаційний тематичний стенд «Всесвітній день прав людини».

Ліцей співпрацює з працівниками ювенальної превенції Чернівецького відділу поліції ГУ НП Чернівецької області та Чернівецьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відповідно до укладених Угод від 30 березня 2016 р., які діють, доки Сторони зацікавлені у продовженні співпраці.

З метою здійснення особистісно-орієнтованого виховання у ліцеї проводилися різноманітні заходи з відзначення пам’ятних та ювілейних дат видатних особистостей; створення сприятливого психологічного мікроклімату учнівського колективу на уроках та у поза навчальний час; дотримання принципів особистісно-орієнтованих технологій навчання: суб’єктності, діагностики, оптимальності, взаємозалежності, фасилітації, креативності, варіативності, самоорганізації; залучення здобувачів освіти до роботи в учнівському парламенті та Раді гуртожитку; продовження співпраці з філіалом міської бібліотеки № 21.

Організація освітнього процесу з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів у ліцеї спланована у Комплексному перспективному календарному плані фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів ліцею на 2018/2019 навчальний рік. За звітний період у ліцеї проведено  Олімпійський тиждень (10.09-14.09), День здоров’я (12.09), Спартакіада ліцею – з міні-футболу (10.10) легкоатлетичного кросу (04.10), настільного тенісу (05.12), армреслінгу (13.02), підтягуванні на перекладині та брусах (17.04), волейболу (15.05). Проведено військово-спортивне свято «Козацькі забави» (18.12). Ліцей взяв участь у всіх видах змагань обласної Спартакіади серед учнів закладів професійної (професійно-технічної ) освіти.

У ліцеї ефективно працює система роботи з обдарованою молоддю.

З метою організації учнівського дозвілля, залучення здобувачів освіти до змістовної позанавчальної діяльності, профілактики правопорушень серед учнівської молоді та розвитку і підтримки обдарованих дітей, щороку, згідно наказу по ліцею організовується робота гуртків у ІІ половині дня з різних напрямків: художньо-естетичного, еколого-натуралістичного, краєзнавчого, науково-технічного, спортивного. Робота гуртків планується посеместрово, записи ведуться у відповідному журналі.

Гуртковою роботою охоплено 67% здобувачів освіти ліцею. Є високі досягнення та результати участі здобувачів освіти ліцею у різноманітних учнівських інтелектуальних, мистецьких конкурсах, фестивалях, змаганнях, турнірах міського, обласного, Всеукраїнського рівнів.

Аналізуючи участь закладів області у Всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях, науково-практичних конференціях та мистецьких та творчих конкурсах, спортивних змаганнях, відповідно до листа Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області від 21.06.2019р. № 180 ліцей виборов І місце.

Підсумки діяльності ліцею з методичної роботи

В умовах нового етапу реформування професійно-технічної освіти України значно зростає роль методичної роботи в системі професійно-технічної освіти. Методичною службою ліцею у минулому навчальному році проводилася робота щодо оновлення змісту освіти, інформаційного та методичного забезпечення навчально-виробничого і навчально-виховного процесу, впровадження нових технологій, форм і методів професійної підготовки учнів, розповсюдження передового педагогічного та виробничого досвіду.

У методичному кабінеті в наявності нормативні документи, методична література, методичні посібники, в тому числі на електронних носіях, стендове оформлення кабінету з допомогою схем та таблиць, інформаційно-методичні експозиції, змінні виставки методичних рекомендацій, атестаційні папки, періодичні видання і фахові видання, збірники кращих напрацювань педагогів ліцею, посібники з предметів і професій тощо.

Педагогічний колектив ліцею протягом останніх п’яти років працював над єдиною науково-методичною проблемою «Творче спрямування діяльності педагогічного колективу ліцею на всебічний розвиток особистості учня, його базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності».

Одним із способів реалізації її було впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій, що дало змогу педагогічним працівникам активно використовувати їх в роботі. Методична служба ліцею забезпечує системний підхід до організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, яка спрямована на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача та майстра виробничого навчання, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу у цілому, а в остаточному підсумку – на досягнення оптимальних результатів навчально-виховної роботи.

Стан реалізації науково-методичної проблеми ліцею заслухано на засіданні педагогічної ради ліцею у березні 2019 року і прийнято рішення:

 1. 1.Методичну проблему «Творче спрямування діяльності педагогічного колективу ліцею на всебічний розвиток особистості учня, його базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його можливостей,інноваційної діяльності» вважати реалізованою.
 2. 2.Затвердити роботу над новою методичною проблемою закладу на 2019/20 - 2023/24 рокі «Реалізація особистісно-орієнтованих технологій навчання у сучасному освітньому процесі».

Аналіз підсумків роботи у 2018/2019 н. р. свідчить, що педагогічний колектив у процесі своєї діяльності ефективно працював над реалізацією освітніх завдань, на 13% зріс якісний склад педагогічних працівників, цьому сприяла система атестації педагогічних кадрів, яка активізувала творчу діяльність, стимулювала безперервну фахову та загальнометодичну освіту педагогічних працівників, підвищила їх персональну відповідальність за результати навчання і виховання учнів. У поточному навчальному році всі педагогічні працівники, які підлягали курсовій перепідготовці відповідно до перспективного плану успішно пройшли курси підвищення кваліфікації.

Пройшли атестацію 11 педпрацівників (10 – чергову атестація, 1 - позачергову за заявою педпрацівника відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників), що складає 20%, від загальної кількості працюючих педагогів.

Згідно Перспективного плану стажування майстрів в/н, пройшли стажування 3 майстра в/н.

За результатами атестації педпрацівників:

 • присвоєно педзвання «майстер в/н І категорії» - 3 майстрам в/н;
 • підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 5 викладачам, 1 методисту; педагогічне звання «викладач-методист» - 4 викладачам, «старший викладач» - 1 викладачу;
 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 1 викладачу;
 • встановлено 13 тарифний розряд 1 майстру в/н.

Педагоги, що атестувалися:

 1. 1.працювали у творчих групах, методичних комісіях;
 2. 2.підготували методичні розробки;
 3. 3.виступили з доповідями;
 4. 4.провели відкриті уроки з виробничого навчання, спеціальних  та загальноосвітніх дисциплін;
 5. 5.розробили сценарії позанавчальних виховних заходів;
 6. 6.брали участь в вебінарах і тренінгах;
 7. 7.провели Творчу лабораторію;
 8. 8.провели виставку методичних напрацювань тощо.

Всі педпрацівники, які атестувалися, мають публікації у Віснику НМЦ ПТО ЧО. Провели професійні і предметні тижні, підготували 9 Збірників атестаційних матеріалів.

Участь у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних конкурсах і іграх:

У ІІІ Міжнародній грі «Sunflower-2019» взяли участь 43 учня І-ІІІ курсів, кожен з яких став переможцем Всеукраїнського або регіонального рівнів. Готувала команду переможців - викладач зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Проскурняк Н.М.

У ІХ Міжнародній грі «Геліантус 2018» взяли участь 27 учнів І-ІІІ курсів: отримано 10 Дипломів ІІІ Ступеня, 7 Грамот, 9 Сертифікатів учасника. Готувала команду - викладач фізики – Руснак Т.А.

У Всеукраїнській українознавчій грі  «Соняшник» взяли участь 33 учні І-ІІІ курсів: отримано 2 Дипломи ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня, 25 Дипломів І ступеня регіонального рівня, 4 Дипломи ІІ ступеня регіонального рівня, 2 Дипломи ІІІ ступеня регіонального рівня, координатор нагороджений Сертифікатом. Готувала команду – викладач української мови та літератури Лупул К.В., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

У Міжнародному конкурсі юних істориків «Лелека» взяли участь 25 учнів І-ІІІ курсів: отримано 1 «Срібний лелека», 13 «Бронзових лелек»,    11 учнів отримали Сертифікати «Учасників», координатор нагороджений Сертифікатом. Готувала команду – викладач історії Чиж С.М., спеціаліст першої категорії.

У Міжнародному конкурсу з математики «Кенгуру» взяли участь 15 учнів І-ІІІ курсів: отримано 3 Сертифікати з добрим результатом, 12 Сертифікатів «Учасників». Готувала команду – викладач математики Павлюк А.Б., спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

За результатами фінального етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка учениця Пономар Ганна нагороджена Дипломом ІІІ ступеня - викладач української мови та літератури Лупул К.В., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Відповідно до наказу по ліцею «Про організацію і проведення методичної роботи» в ліцеї пройшов Методичний місячник в ході якого проведено:

І. Естафету передового досвіду Школи педагогічної майстерності.

2. «Зернини педагогічного досвіду» Виставку-демонстрацію методичних напрацювань досвідчених педагогів.

3. Відкритий виховний захід присвячений Дню Святого Валентина (для учнів проживаючих у гуртожитку).

3. Відкритий виховний захід «Їх дух незламаний і безсмертний подвиг накреслив шлях до мирного життя» (присвячено Героям небесної сотні).

4. «До мови серцем доторкнись» - до Міжнародного дня рідної мови.

5. «Застосування технології тайм-менеджменту в професійної діяльності педагога» - тренінг для педагогів.

6. «Фестиваль професій» - творче засідання методичної ради з питання профорієнтаційної роботи «Реклама професії».

7. «Серце віддаємо дітям» - творча лабораторія (до 100 річчя В.О. Сухомлинського).

8. Відкрите засідання методичної комісії класних керівників. Круглий стіл з елементами інформ-дайджесту за темою: «Інтерактивні форми роботи з батьками учнів»

9. Виставка нових методичних надходжень фахової літератури.(підбірка тематичних публікацій у фахових журналах).

В ліцеї діють 6 методичних комісій, які допомагають педагогам удосконалювати форми і методи навчання і виховання учнів. Діяльність методичних комісій безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання; професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників; впровадження досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду в навчально-виховний процес.

Головами методичних комісій ведуться Журнали обліку роботи методичних комісій. На основі звітів методичним кабінетом проводиться моніторинг діяльності членів методичних комісій за навчальний рік та визначається краща методична комісія року, виставка кращих дидактичних напрацювань з предметів та професій в який беруть участь всі педагогічні працівники ліцею.

У 2018/19 н.р. проведено 46 засідань у 6 методичних комісіях, 36 інструктивно-методичних нарад.

У «Школу молодого педагога» зарахований 1 майстер в/н – 2-й рік навчання.

Проведено 3 засідання методичної ради.

У навчальному році відповідно до плану роботи проведено 7 засідань педагогічної ради, де розглядалися питання:

- Реалізація модульно-компетентнісного підходу щодо підготовки кваліфікованих робітників з професій «Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»;

- Рівень професійної підготовки учнів за професією «Офісний службовець (бухгалтерія)», «Помічник вихователя», «Соціальний робітник»;

- Стан викладання предметів «Хімія», «Біологія», «Екологія»;

- Стан охорони праці та покращення умов безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу;

- Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта – реальні шляхи підвищення професійної майстерності педагога;

- Правова освіта та виховання. Профілактика правопорушень серед учнівської молоді;

- Стан науково-методичного супроводу розвитку професійної компетентності педпрацівників, інші організаційні питання.

У 2018/2019 навчальному році проведено чотири засідання Школи передового  педагогічного досвіду, слухачами якої є слухачі Школи молодого педагога, члени педколективу які атестуються, досвідчені педагоги. Під час проведення занять Школи передового педагогічного досвіду виступи підготували: викладачі - спеціалісти вищої категорії, старші викладачі, викладачі-методисти; майстри в/н 1 і 2 категорій. Методичні матеріали Школи передового педагогічного досвіду оформлені у Збірники.

Велику увагу методична служба приділяла інформаційно-видавничої  діяльності:  Збірники атестаційних матеріалів – 9 шт., посібники – 7 шт.

 

Якісний склад педагогічних працівників

Майстри виробничого навчання:

Всього – 23 чол., мають вищу освіту – 22, середню освіту – 1. З них: 11 т.р. – 7, 12 т.р. – 2, 13 т.р. – 3, 14 т.р. – 11; педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії» - 6, «майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 3.

Викладачі:

Всього – 17 чол., мають вищу освіту – 16, середню спеціальну – 1. З них: спеціалістів – 1, спеціалістів І категорії  - 5, спеціалістів ІІ категорії – 3, спеціалістів вищої категорії – 8; педагогічне звання «старший викладач» - 3, «педагогічне звання «викладач-методист» - 4.

За звітний період звільнилося педагогічних працівників – 10, з числа техперсоналу – 2. Прийнято на роботу – 4 педагогічних працівників, 1 – фельдшер, 1 – технічний працівник.

Характеристика фінансово-господарської діяльності

 

ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» є юридичною особою, що фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету та часткових державних субвенцій.

Майновий стан і результати господарської діяльності відображаються у фінансовій звітності, яка щоквартально подається до територіального органу Державної казначейської служби України та головному розпоряднику бюджетних коштів.

 

Надходження, касові видатки загального фонду

№ з/п

Показник

Період

2017

2018

станом на 01.07.2019

1.

Надійшло коштів, тис. грн., в тому числі:

9131,2

10778,5

5775,54

1.1

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

6680,1

8302,6

4606,4

 

в т.ч.  державна субвенція субвенція

 

1233,3

933,3

1.2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

40,9

44,6

15,8

1.3

Продукти харчування

104,9

107,1

53,8

1.4

Оплата послуг (крім комунальних)

40,0

41,1

12,4

1.5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

210,6

154,5

75,1

1.6

Стипендії

1982,9

2027,2

995,14

1.7

Інші виплати населенню

71,8

100,4

16,9

1.8      

Інші поточні видатки

0,0

1,0

 

2.

Касові видатки загального фонду, тис. грн., в тому числі:

9131,2

10778,5

5775

2.1

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

6680,1

8302,6

4606,3

 

в т.ч.  державна субвенція субвенція

 

1233,3

933,3

2.2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

40,9

44,6

15,8

2.3

Продукти харчування

104,9

107,1

53,8

2.4

Оплата послуг (крім комунальних)

40,0

41,1

12,0

2.5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

210,6

154,5

75,1

2.6

Стипендії

1982,9

2027,2

995,1

2.7

Інші виплати населенню

71,8

100,4

16,9

2.8      

Інші поточні видатки

0,0

1,0

0

 

 

 

 

 

Аналізуючи наведені вище дані бачимо, що в 2018 році спостерігається деяке зменшення фінансування за показниками: оплата комунальних послуг та енергоносіїв на 56,1 тис.грн. 

Зменшення видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв пояснюється проведеними ліцеєм заходами зі зменшення теплових втрат, зокрема, замінено старі дерев’яні вікна та двері на сучасні металопластикові та заміна освітлення на енергозберігаючі прилади.

Збільшення видатків на оплату праці та нарахування на заробітну плату на 1622,5 тис. грн., на виплату учням стипендії на 44,3 тис. грн. пояснюється підвищенням розміру заробітної плати та стипендій, які здійснювалися за рішенням Кабінету Міністрів України.

Зростання видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на 3,7 тис. грн., продуктів харчування на 2,2 тис. грн.  пояснюється оновленням матеріально-технічної бази ліцею та зростанням цін внаслідок інфляційних процесів у державі.

 

Фінансово-господарська діяльність ліцею за звітний період

Надходження, касові видатки спеціального фонду

Додатковими джерелами фінансування ліцею є: доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, професійного навчання осіб відповідно до укладених договорів з фізичними особами, 50 % заробітної плати учнів при проходженні виробничої практики на підприємствах, інших коштів.

 

№ з/п

Показник

Період

2017

2018

станом на 01.07.2019

1.

Надходження спеціального фонду, тис. грн. в тому числі:

165,9

161,9

142,0

1.1.

Дохід від надання освітніх послуг, тис. грн.

101,8

154,5

138,3

1.2.

Дохід від виробничої та господарської діяльності, тис. грн.

57,0

0,0

0

1.3.

Дохід від реалізації майна (крім нерухомого майна), тис. грн..

7,1

7,4

3,7

2.

Касові видатки спеціального фонду,            тис. грн.

127,6

186,4

93,3

2.1

Оплата праці 

44,1

45,1

23,9

 

нарахування на заробітну плату (податки)

8,4

8,7

4,0

2.2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

64,1

81,7

55,0

2.3

Відрядження

0

8,4

0

2.4

Оплата послуг (крім комунальних)

9,4

17,4

8,1

2.5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:

1,6

5,1

2,3

 

Теплопостачання

0

0,5

2,3

 

Вода та водовідведення

1,6

4,5

0

2.8      

Обладнання ( струйний принтер)

 

20

0

З наведених вище даних видно, що у 2018 році в порівняні з 2017 роком в ліцеї зменшився дохід 4,00 тис.грн. (від надання освітніх послуг збільшення на 52,7 тис. грн., від реалізації майна (крім нерухомого майна) на  0,3тис. грн. та зменшився дохід від виробничої та господарської діяльності на 57,0 тис. грн.

Надходження до спеціального фонду спрямовувалися на зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази ліцею, а саме було придбано струменевий принтер вартістю 20 тис. грн., комп’ютерна техніка (принтери, системні блоки, монітори), учнівські дошки, міжкімнатні двері у гуртожитку, заміна вікон, здійснено часткове асфальтування території ліцею, а також було проведено значну роботу з ремонту та заміні електромережі та тепломережі, виготовлення проектної документації на проведення протипожежних заходів безпеки.

 

Надходження, касові видатки

за іншими джерелами власних надходжень

Додатковими джерелами фінансування ліцею є: надходження від отриманих благодійних внесків , грантів та дарунків.

 

№ з/п

Показник

Період

2017

2018

станом на 01.07.2019

1.

Надходження коштів , тис. грн. в тому числі:

69,6

80,4

105,3

1.1.

1.2  

Від отриманих благодійних внесків,грантів та дарунків тис. грн

68,8

80,4

104,1

 

Від підприємств ,організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів тис. грн

0,8

0,0

1,2

 

 

 

 

 

2.

Касові видатки              тис. грн.

59,3

79,0

105,3

З наведених вище даних видно, що у 2018 році в порівняні з 2017 роком в ліцеї збільшилися надходження на 10,8 тис. грн., кошти спрямовувалися на зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази ліцею.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

 

Аналіз руху та технічного стану основних фондів

Аналіз технічного стану основних засобів передбачає розрахунок коефіцієнту зносу основних засобів і коефіцієнту придатності основних засобів.

 

№ з/п

Показник

31.12.2017

31.12.2018

станом на 01.07.2019

1.

Первісна вартість основних засобів, тис. грн.

9090,0

9180,9

9277,1

2.

Знос основних засобів тис. грн.

1357,7

1474,5

1431,7

3.

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн.

7732,3

7706,4

7845,4

 

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,15

0,16

0,15

 

Коефіцієнт придатності основних засобів

0,85

0,84

0,85

 

Велика робота колективом за підтримки батьків проведена з питань зміцнення та розвитку матеріальної бази ліцею: встановлення металопластикових вікон, придбання спортінвентарю, сантехнічного обладнання, м’якого інвентарю, костюмів для вокального гурту, палаток для участі у різних заходах, новорічної ялинки, меблів; ремонт системи водопостачання, кранів, частковий ремонт даху тощо.

Крім того, на засіданні педагогічної ради у січні 2019 року розглянуто та прийнято нову Програму розвитку Деражвного професійно-технічного навчального закладу «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг» на 2019-2023 роки».

Наказом МОН України № 963 від 21.05.2019 р. «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою: «Управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики» ліцей включено до участі у експерименті  2019 по 2022 роки.

15.04.2019 року прийнято новий Колективний договір, схвалений 15 квітня 2019 року загальними зборами т рудвого колективу.

Педагогічний колектив ліцею, виходячи з підсумків навчально-виробничої роботи за 2018/2019 н.р., з метою подальшого підвищення якості освітнього процесу та рівня підготовки кваліфікованих робітників, для вирішення пріоритетних векторів розвитку ліцею, орієнтуючись на потреби підприємств, установ, організацій міста та області, на засадах педагогіки партнерства прагне працювати ефективно, оперативно та гнучко реагувати на практичні та швидкозмінні виклики суспільства намічає вирішення таких завдань у 2019/2020 н.р.:

-    підвищувати рівень методичної підготовки педагогічних кадрів, сприяти виробленню в педагогів умінь і навичок самостійної роботи з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;

-    удосконалювати  якість підготовки конкурентоздатних робітників на сучасному рівні;

-    для проходження виробничої практики співпрацювати з підприємствами з сучасним обладнанням, належними умовами праці та на взаємовигідних умовах;

-    зміцнювати та оновлювати матеріально-технічну базу;

-    удосконалювати методику проведення занять шляхом впровадження новітніх педагогічних технологій;

-    постійно підвищувати рівень підготовки викладачів, майстрів виробничого навчання шляхом удосконалення форм і методів навчання, застосування передового педагогічного досвіду, проходження курсів підвищення кваліфікації та стажування;

-    забезпечувати належні умови проживання та виховання здобувачів освіти у гуртожитку.

-    виконувати заходи щодо покращення життєдіяльності здобувачів освіти, запобігання дитячого травматизму в побуті, забезпечення соціального захисту учнівської молоді;

- забезпечити якісну підготовку та проведення чергової атестації закладу та професій.

 

Пошук